Home

Achtergrond 1 reactie

Kringlooplandbouw: strategie op twee sporen nodig

Om de grootste groep boeren om te laten schakelen is meer nodig dan andere regels en bijschaven.

Om de grootste groep boeren om te laten schakelen naar kringlooplandbouw is een strategie nodig die zich richt op twee sporen. Ten eerste het structureel verlagen van inputs als kunstmest, krachtvoer en bestrijdingsmiddelen. Ten tweede moet financiering worden gekoppeld aan het zo efficiënt mogelijk gebruiken van die inputs.

Dat is een van de conclusies in een analyse van het Louis Bolk Instituut die is gemaakt op verzoek van het ministerie van LNV.

Minister Schouten presenteerde afgelopen najaar haar visie op de landbouw.
Minister Schouten presenteerde afgelopen najaar haar visie op de landbouw.

Drie categorieën boeren

Drie categorieën boeren benaderen nu al het doel van kringlooplandbouw. Dat is een groep boeren die voornamelijk let op het sluiten van nutriënten-kringlopen, een groep die zich voornamelijk richt op natuur en een groep boeren die zich richt op een ‘maximale benutting van eigen bronnen’.

Die laatste groep omvat boeren die zich al meer dan 20 jaar onder de naam kringloopboeren verenigen en boeren die volgens dezelfde principes werken. In de analyse wordt ingeschat dat deze groepen allen goed zijn voor 5% van het totaal aantal boeren, samen 15%.

65% van de bedrijven wordt geschaard onder de gemiddelde landbouwpraktijk. Nog eens 10% heeft eveneens productie als hoofddoel maar maakt waar mogelijk combinaties met natuur en haalt extra inkomen uit Agrarisch Natuurbeheer-subsidies.

10% van de bedrijven wordt benoemd als ‘ruimte benutten’. Dit komt neer op maximalisatie van de productie met weinig oog voor maatschappelijke opgaven.

Een tweesporenstrategie kan het rendement verbeteren, dan moet wel gewerkt worden met prestatie-indicatoren

Kringlooplandbouw vergt meer dan ‘aanscherping van regels en hier en daar wat bijschaven’. Via de tweesporenstrategie kan het rendement verbeteren. Dat vergt actie van boeren zelf en van alle partijen daaromheen.

Daarvoor moet worden gewerkt met prestatie-indicatoren, die sturen op verbetering van rendement en tegelijkertijd verbetering van milieukwaliteit, biodiversiteit en klimaat, stellen auteurs Jan Willem Erisman en Frank Verhoeven die de analyse maakten.

Eén reactie

  • farmerbn

    Wij eisen minder, minder ,minder en dat gaan we regelen. Zeg maar dag tegen het arbeidsinkomen en het landbouwvermogen.

Of registreer je om te kunnen reageren.