Home

Achtergrond 1 reactie

Hogan hekelt beleid op basis van politieke grillen

Phil Hogan wil de komende 5 jaar opnieuw Europees landbouwcommissaris zijn. Hij blikt terug op de afgelopen 5 jaar waarin hij te maken had met 3 Nederlandse bewindslieden. “Alle 3 waren ze op hun eigen manier effectief.”

Europees landbouwcommissaris Phil Hogan was vorige week voor de twaalfde keer in Nederland op bezoek. Deze keer ondersteunde hij het CDA bij de aftrap van de verkiezingscampagne voor de Europese verkiezingen. Plaats van handeling: akkerbouwbedrijf De Mariahoeve, waar een van de schuren gedeeltelijk is omgebouwd tot sfeervolle recreatieruimte.

Phil Hogan wil graag nog vijf jaar toevoegen aan zijn lidmaatschap van de Europese Commissie en het liefst als landbouwcommissaris. Anderen meten hem ook kansen toe als commissaris voor internationale handel. - Foto: Peter Roek
Phil Hogan wil graag nog vijf jaar toevoegen aan zijn lidmaatschap van de Europese Commissie en het liefst als landbouwcommissaris. Anderen meten hem ook kansen toe als commissaris voor internationale handel. - Foto: Peter Roek

Op een zonovergoten terras schuift de landbouwcommissaris aan een houten tafel. “Hier gaan we zitten”, zegt hij, terwijl hij nog even stilstaat voor een jonge boer die met hem op de foto wil. Hogan eet een belegd broodje met een kommetje aspergesoep. Ondertussen geeft hij gepast en snel pratend met een overheersend Iers accent antwoord op de vragen. Bijvoorbeeld over het debat over de toelating van gewasbeschermingsmiddelen.

“We zijn in een maatschappij terechtgekomen waar de wetenschappelijke insteek niet meer van belang is. Het zijn politieke grillen die de koers bepalen. Ik ben voor een beleid dat op de wetenschap is gebaseerd. Ik heb me verzet tegen een verbod op neonicotinoïden, Maar een grote meerderheid van het Europees parlement stemde vóór een verbod op neonicotinoïden. Parlementariërs moeten door boeren en anderen gewezen worden op de gevolgen van hun besluiten.”

Graag geziene gast

Phil Hogan is lid van de liberaal-conservatieve Ierse Fine Gael-partij, die in Europa behoort tot dezelfde bloedgroep als het CDA (Europese Volkspartij). Hij komt van een boerenbedrijf in Kilkenny, Zuidoost-Ierland. De Europees Commissaris ging na zijn universitaire studie (economie en geografie) terug naar de boerderij. Op zijn 22e zat hij al in de lokale politiek. Nadat hij in Ierland minister van Milieu en Financiën was geweest, werd hij Europees commissaris. Hij roert zich actief in de campagne voor de Europese Volkspartij, maar hij is zelf geen kandidaat voor het Europees Parlement.

Instituut Clingendael heeft in opdracht van de Tweede Kamer onderzoek gedaan naar de indruk die in Brussel heerst over de Nederlandse belangenbehartiging in de Europese Unie. De conclusie was dat Nederland in het algemeen effectief is, maar niet empathisch. Hoe ziet u dat?

“Ik denk dat de Nederlanders heel invloedrijk zijn. Kijk naar de onderhandelingen over de omvang van de Europese begroting. Nederland en 4 of 5 andere landen staan daarin centraal in de vraag wat de omvang wordt van de begroting en waaraan dat geld wordt besteed. Dat is fundamenteel voor wat er in de komende 5 jaar gaat gebeuren. En de Nederlanders moeten ook niet onderschatten welke cruciale invloed ze aan het eind van dit jaar hebben, op het beleid, maar ook op de omvang van de begroting.”

Nederland wil niet méér bijdragen aan de begroting. Ik vermoed dat u daar niet blij mee bent.

“Het is net als met het voorstel van de Europese Commissie. Het is een openingsbod. En ik weet zeker dat ook Nederland meer geld wil voor veiligheid, voor defensie, voor onderzoek en innovatie – dat moet uit dezelfde begroting komen. Uiteindelijk zullen de onderhandelingen worden afgerond met een uitruil.”

In hetzelfde onderzoek naar de Nederlandse invloed in Brussel werd gezegd dat Nederland weinig invloed heeft op het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Klopt dat?

“We staan net aan het begin van de onderhandelingen. We hebben net de besluitvorming gehad in de landbouwcommissie van het Europees Parlement over de richting die zij willen ingaan met het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Annie Schreijer-Pierik was een van de belangrijkste pleitbezorgers van de richting die de Europese Commissie op wil: een aanpak waarbij we ons richten op resultaat en uitvoering, in plaats van op regels en klachten. En een beleid waarbij we meer geld beschikbaar hebben voor klimaat- en milieumaatregelen.”

De Europese landbouwministers hebben nog geen gemeenschappelijk standpunt. Daar ligt een grote kans voor de Nederlandse landbouwminister Carola Schouten

“Bovendien: de Europese landbouwministers hebben nog geen gemeenschappelijk standpunt. Daar ligt een grote kans voor de Nederlandse landbouwminister Carola Schouten om haar invloed uit te oefenen. Dat zal waarschijnlijk in september gebeuren.”

Nu we het over de Nederlandse ministers hebben. Wie van de bewindspersonen die u heeft meegemaakt, was uw favoriet?

“Ik heb te maken gehad met 3 bewindslieden. En ze waren alle drie op hun eigen manier effectief in Brussel en ik was bij alle 3 even betrokken.”

Kunt u een voorbeeld geven van die effectiviteit?

“Ze hebben me recent goed geholpen met de regels om de oneerlijke handelspraktijken in de voedselketen aan banden te leggen. Sharon Dijksma was heel behulpzaam bij de manier waarop we moesten omgaan met het Russische embargo. Martijn van Dam was heel belangrijk bij het benadrukken van het belang van milieu- en klimaatoriëntatie van het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid. Elke minister had zijn of haar eigen speerpunt, maar even effectief om te komen tot een goed resultaat.”

En wie van de 3 had u het liefst?

“Ik heb geen favoriet.”

Wat waren de hoogtepunten in de afgelopen periode?

“Een van de hoogtepunten is dat we nu zien dat de marktprijzen voor bijna alle landbouwproducten min of meer stabiel zijn in de Europese Unie. De markt is ondanks alle strubbelingen van de afgelopen jaren redelijk stabiel. Een ander punt noemde ik al: ik ben er in geslaagd een voorstel te doen en aangenomen te krijgen om de oneerlijke handelspraktijken in de voedselketen te beëindigen. Cees Veerman, als voorzitter van de Taskforce landbouwmarkten, heeft daarin een vooraanstaande rol gespeeld. En ik ben er erg trots op dat ik samen met de Europese Investeringsbank nu een kredietfaciliteit voor investeringen in de landbouw heb gecreëerd, die vooral voor jonge boeren aantrekkelijk is. De komende 3 jaar steken we daar 1 miljard euro in.”

En dieptepunten?

“Dat de vergroening in het gemeenschappelijk landbouwbeleid zo ingewikkeld was, dat het tot veel frustraties leidde bij de boeren. De brexit natuurlijk, en het Russische embargo.”

Wat was het ergst?

“Ik denk dat de brexit de meest uitdagende is. Het Russische embargo veroorzaakte grote problemen op de markt voor varkensvlees en zuivel.”

Bood het Russische embargo ook niet nieuwe kansen?

“We verloren 3 miljard aan export. Dat was niet goed voor ons. We hebben ons op andere markten gericht, zoals China, Japan, Mexico, Canada. We hebben nieuwe kansen gevonden. We werden gedwongen ons te diversificeren in de Europese landbouw. En dat is goed.”

Dankzij de Russen?

“Nee, nee, nee. Geen dank aan de Russen.”

Er was nog een kwestie met Oekraïne, die op slinkse wijze kipfilets met een klein stukje bot invoerden tegen een nultarief. Wat vond u daarvan?

“Ik was erg teleurgesteld. Erg teleurgesteld in het feit dat Oekraïense autoriteiten niet bereid waren te handelen in de geest van de buitengewone samenwerking die de Europese Unie aan Oekraïne bood, toen zij het moeilijk hadden. Ik ben teleurgesteld dat Oekraïne misbruik heeft gemaakt van deze maas in de wet. Daar hebben we nu een eind aan gemaakt door een maximum te stellen aan de Oekraïense uitvoer van deze pluimveedelen.”

Maar in feite geeft u ze meer exportmogelijkheden dan eerder afgesproken.

“We beperken de Oekraïense invoer: 70.000 ton. Dat is beter dan een open-einde regeling. De toename van de Oekraïense export was in de laatste jaren exponentieel. Dus we leggen op zijn minst een plafond op het niveau van de export vanuit Oekraïne naar de Europese Unie in de toekomst. Ik ben er niet trots op dat we dit moesten doen.”

U heeft aangegeven opnieuw kandidaat te willen zijn voor de Europese commissie. Welke portefeuille ambieert u?

“De landbouwportefeuille. Dat is mijn ambitie. Ik heb er geen enkel probleem mee om mijn huidige rol voort te zetten, als ik als commissaris wordt benoemd. Het is aan de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie welke portefeuille ik krijg. Als ik opnieuw landbouwcommissaris word, is dat voor het eerst sinds Franz Fischler dat iemand 2 periodes zit. Mijn landgenoot Ray MacSharry zat er 1 periode.”

En als u geen landbouwcommissaris wordt, wat is uw tweede optie?

Hij lepelt in het kommetje aspergesoep en lacht. “Ha ha, dat zeg ik niet.” Als het broodje en de soep op zijn, schudt hij de hand en staat hij op. “Ik denk dat we elkaar wel weer gaan zien.” Hij laat zich vervolgens met iedereen die dat wil fotograferen.

Eén reactie

  • Jan-Zonderland

    Typische ppoliticus: veel praten, weinig zeggen.

Of registreer je om te kunnen reageren.