Home

Achtergrond 12 reacties

Een eerlijke boterham voor de boer, maar hoe dan?

In de aanloop naar de Europese Verkiezingen op 23 mei kruisen politici de degens op verschillende podia. Maandag 6 mei stonden landbouwwoordvoerders in De Schakel in Nijkerk (Gld.) op het podium.

Een verkiezingsdebat over het Europese landbouwbeleid en de positie van de Nederlandse boer daarin, komt in de kern altijd weer uit op de vraag of de Nederlandse boer en tuinder zich wel op de internationale markt moeten richten. Zo ook maandagavond in De Schakel in Nijkerk, waar vertegenwoordigers van VVD, SGP, GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren de degens kruisten op een debatavond. Die werd georganiseerd door de melkveehouders- en akkerbouwvakbonden NMV en NAV in samenwerking met het Platform Aarde Boer en Consument en Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen (DoPP).

Opbrengst uit markt of inkomenstoeslagen?

Waar de politici het nog hartgrondig over eens zijn, is dat de boer en tuinder een eerlijke boterham moeten kunnen verdienen voor hun product. Maar als de vraag aan de orde komt of de opbrengst moet komen uit de markt of via inkomenstoeslagen (of een combinatie daarvan), of dat de landbouwproductie (en dus het boereninkomen) moet worden beschermd met invoertarieven of handelsbarrières, lopen de opvattingen ver uiteen.

PvdD: landbouwbeleid zorgt voor noodgedwongen stoppers

Lijsttrekker Anja Hazenkamp van de Partij voor de Dieren (minder dieren, meer boeren) zette aan het begin van de avond meteen de toon door te schermen met een schrijnend cijfer: zeker 6 boeren per dag moeten (noodgedwongen) stoppen. En, voegde ze daaraan toe, dat komt door het beleid in de afgelopen decennia van CDA en VVD.

De jongste cijfers van het CBS laten over het laatste jaar een minder schrijnend beeld zien. De statistieken laten niet zien wie noodgedwongen moest stoppen of wie uit vrije wil het bedrijf beëindigde. Maar het gemiddeld aantal stoppers is de laatste jaren veel minder dan de Partij voor de Dieren stelt. Van de 54.840 land- en tuinbouwbedrijven in 2017 waren er een jaar later nog 53.906 over. Een vermindering van minder dan 1.000 bedrijven; gemiddeld 2,6 per dag – aanmerkelijk minder dan 6. Tussen 2016 en 2017 lag het gemiddelde aantal stoppers nog lager: 2,3 boeren per dag.

Hazenkamp, geconfronteerd met haar overdrijving: “Dat vind ik nog steeds te veel boeren die moeten stoppen.”

SP: voor eigen regio produceren

SP‘er Geert Ritsema bepleitte in Nijkerk dat boeren vooral voor de eigen regio moeten produceren. Productie voor de wereldmarkt is volgens hem alleen weggelegd voor de grote boeren. Hij wil dat de Europese markt wordt afgeschermd voor productie uit het buitenland, zoals batterij-eieren uit Oekraïne.

VVD: geen extra regels voor boeren

VVD‘er Jan Huitema concludeerde dat iedereen het beste voor lijkt te hebben met de boeren. Volgens hem zit het verschil er vooral in dat een deel van de partijen boeren extra regels wil opleggen, terwijl hij ervoor kiest om boeren een keus en een doel te geven. Volgens Huitema gaat het er vooral om of de boer de klimaat-, milieu- en dierenwelzijnsdoelen bereikt. Hoe hij dat doet moet de ondernemer zelf bepalen. “Geef een doel en laat de boer zelf nadenken. Kijk naar de resultaten en geef vertrouwen.”

GroenLinks: boer belonen voor maatschappelijke diensten

Als het aan GroenLinks ligt, mogen boeren beloond worden voor de maatschappelijke diensten die ze verlenen. Maar het geld daarvoor moet dan wel weer komen uit de inkomenstoeslagen, zegt Tineke Strik, nu nog fractievoorzitter voor GroenLinks in de Eerste Kamer en tweede op de GroenLinks-lijst voor de Europese Verkiezingen.

Lees ook: Kringloop en krimp strijdpunten op eerste verkiezingsdebat

Laatste reacties

 • massy

  Het zijn er steeds meer die uit vrije wil willen stoppen als het kan. omdat het plezier om door te gaan er bij een deel van de boeren wel af is en als je dan een opvolger hebt probeer dan het bedrijf maar eens over te laten nemen.en zolang een boer niet zelf de rekening kan sturen dan zal hij altijd afhankelijk blijven van het feit wat er iemand voor jou produkten wil betalen.

 • agratax.1

  Dat de PvdD met de grote getallen over stoppen komt heeft vermoedelijk te maken met het feit dat ze in het verleden leven en dus ook cijfers uit de oudheid gebruiken. Bij alle door de politiek gedane voorstellen, zal de boer zijn afhankelijkheid van de bureaucraten niet kwijtraken. Als de boerenprijs niet kostendekkend kan / mag worden omdat we de Wereld Markt leidend laten zijn, zal de boer zijn inkomen moeten aanvullen via "Steun" (vies woord) en / of vergoeding voor milieu en natuurwaarden productie. Het is om het even de politiek bepaalt dan het inkomen en de burger betaalt vele malen meer aan voeding + compensatie gelden (belasting) dan wanneer hij de boer deze euro's had doen toekomen via een hogere prijs. De markt werkt dan echt goedkoper dan de politieke verdeelinstituten. Helaas als de consument via de prijs betaalt, moet er een grens zijn die goedkope import tegen houdt of via TOL gelden laat passeren. Weg Vrije Markt, het nieuwe geloof van de laatste 60 jaar.

 • Bolder01

  Deze voorstellen en beloftes hoor je alleen als er verkiezingen aan komen

 • frankvandeurzen

  Als wij niet meer voor export mogen produceren mogen DAF, Heineken, ASML, hoogovens en andere exporterende bedrijven dat ook niet want ook die productie brengt een bepaalde milieubelasting met zich mee. Als andere landen dit voorbeeld dan volgen en niet meer produceren voor de Nederlandse markt, want dat brengt daar immers ook een milieubelasting met zich mee, zitten we zonder auto's telefoons, computers,koffie thee,manderijnen banaanen en nog veel meer.

 • agratax.1

  @frankvandeurzen. Het gaat over een Eerlijke beloning voor de boer, ik hoop goede boterham+beleg en niet zoals zo vaak een droge plak oud brood. Liever een goede boterham + beleg zonder export mogelijkheden, dan export met prijzen die te veel zijn om dood te gaan en te weinig om fatsoenlijk te leven.

 • Jan-Zonderland

  Ik vind dat gejammer dat boeren te weinig verdienen toch wel een beetje hypocriet. De grondprijzen zijn hoger dan ooit, Fendt is de meest verkochtte trekker, nieuwe stallen overal, gps apparatuur alsof het gratis bij een pak suiker wordt gegeven en ga zo maar door. Hoe men het allemaal doet, zo doen ze het maar moet je dan steeds maar lopen te klagen ? En elke boer is vrij om te stoppen een een baan te zoeken die beter betaald.

 • pinkeltje

  Wordt er beter verdiend dan wordt er meer geïnvesteerd in technische hoogstandjes. Want dat is dan opeens "rendabel" waardoor je er onderaan de streep niet persé veel mee opschiet. De zegening van betere prijzen is een betrekkelijk verhaal en gegarandeerde winst voor iedereen bestaat helaas niet. En wat is een eerlijke boterham? Klinkt wel logisch maar is ook een tamelijk inhoudsloze kreet. Is het eerlijk dat de een zijn uien voor 30 cent heeft afgerekend terwijl een ander ze heeft moeten omploegen wegens volledige mislukking door droogte en trips waar niks tegen te beginnen was?

 • Soms

  Hoge prijzen of lage prijzen maakt voor boeren in Nederland niet zoveel uit. Op beide situaties is er vaak hetzelfde antwoord en dat is groei. En wanneer er meer boeren zullen stoppen is het antwoord ook groei. Grootschalig werken heeft nog steeds zijn voordelen. Voor de leefbaarheid van het platteland en voor een duurzaam boerenklimaat (mogelijkheid voor opvolging en gezonde gezinsbedrijven) zou het wellicht beter zijn om een vorm van kleinschaligheidstoeslag in het leven te roepen i.p.v. kwantumtoeslagen.
  Het vroeger bedachte A- en B quotum was ook geen gek idee. Een goede toeslag voor NL-melk of geen toeslag of beperkingen wanneer je voor de wereldmarkt wil produceren.

 • Veel meer inspelen op verschillen in regelgeving en handhaven met andere e.u landen
  En veel meer aandacht schenken aan de verschillen tussen opbrengstprijzen van de agrarische ondernemers en de prijzen in de supermarkten daarna 1grote grote organisatie vormen die de consument duidelijk kan maken dat wanneer de spelregels niet voor iedereen gelijk zijn onze agrarische sector die hoog staat aangeschreven het gaat verliezen de media opzoeken in welke vorm dan ook op een nette manier en een woordvoerder met uitstraling en kennis van zaken hoe het in Brussel toegaat er wordt vaak lacherig gedaan om de verdeeldheid onder de agrarische ondernemers
  Gr ex ondern

 • pinkeltje

  En wat is dan groot- of kleinschalig? En wat is de definitie van een gezond gezinsbedrijf? Moet je in het buitenland vertellen dat we in Nederland grootschalige bedrijven hebben. In de melkveehouderij en akkerbouw zijn we in de meeste gevallen ondanks de schaalvergroting internationaal gezien nog steeds heel kleinschalig. Niet dat ik het allemaal zo leuk vind, maar de kruidenier op de hoek wordt toch ook niet kunstmatig in leven gehouden omdat het er altijd zo gezellig is?

 • Bennie Stevelink

  @Soms, een toeslag voor afzet op de binnenlandse markt is er in de melkveehouderij in feite al: Planet Proof melk. Je voldoet aan wat extra eisen die burgers in Nederland leuk behoren te vinden en daar krijg je dan een toeslag voor op de melkprijs. Zoveel melk als ze op de binnenlandse markt onder “Planet Proof” kwijt kunnen, zoveel boeren mogen meedoen. De rest heeft het nakijken.

 • Jacques van Nederpelt

  Ik was bij het debat afgelopen maandag. Uw verslaggever zoomt in op het getal 6 dat genoemd werd i.v.m. het aantal stoppers per dag. Dat getal blijkt in werkelijkheid veel lager, maar is het probleem daarmee kleiner? Nee, want aangezien er steeds minder boeren zijn, stoppen er ook steeds minder. De situatie is en blijft dus dramatisch en dat werd ook naar voren gebracht door een jonge melkveehouder. Hij sprak over schulden, zelfmoorden, en over boeren als slaven van de moderne samenleving. Ik was erg onder de indruk, want niets was overdreven. Zo tragisch is het lot van boeren inderdaad. En niet alleen in Nederland of de EU. De politici die hierop aan het woord kwamen, vonden deze reactie uit de zaal kennelijk niet de moeite waard want niemand ging er op in. Dit bewijst voor mij de hopeloosheid en de uitzichtloosheid van het boerenvraagstuk dat ik al 30 jaar nauwgezet volg. De politiek heeft in al die jaren niets gedaan aan een marktbeleid dat boeren een kostendekkende prijs bezorgt. Wel is ze eisen blijven stellen aan het dierenwelzijn, stikstofemissies, het milieu en andere zaken. Het welzijn van de boer is geen onderdeel van het beleid. Een schande!

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.