Home

Achtergrond 1 reactie

‘Vaker met vuist op tafel slaan’

Het Overijssels Agrarisch Jongeren Kontakt heeft een nieuwe voorzitter: Christian Muilerman.

Christian Muilerman heeft er zin in. Sinds kort is hij voorzitter van het Overijssels Agrarisch Jongeren Kontakt. Dat zal best veel tijd kosten, maar daar is hij niet bang voor. Christian heeft tijd genoeg om de belangen van jonge boeren in zijn provincie te behartigen.

Zijn vader is nog volop actief op de boerderij, dat scheelt natuurlijk. “Maar belangrijker is dat ik mijn tijd goed wil benutten. Ik zeg maar zo: als een boer tijd heeft om te klagen, heeft hij ook tijd om actie te ondernemen. Dat laatste doe ik liever.”

Christiaan Muilerman is melkveehouder en voorzitter van het Overijssels Agrarisch Jongeren Kontakt.
Christiaan Muilerman is melkveehouder en voorzitter van het Overijssels Agrarisch Jongeren Kontakt.

Steeds minder jongeren nemen bedrijf over

Christian (26) heeft samen met zijn ouders een melkveebedrijf met 140 koeien in Oxe, vlak bij Deventer. Ze exploiteren ook een caravanstalling met 400 plaatsen. “Dat Is best een lucratieve neventak”, zegt hij, “maar de koeien staan voorop.”

Christian heeft van jongs af aan boer willen worden. En dat gaat ook gebeuren. Nu boert hij nog in maatschap met zijn vader en moeder, maar over een paar jaar neemt hij het bedrijf over.

Jonge boeren zijn de voedselmakers van de toekomst en de vormgevers van het landschap, de instroom mag daarom niet stokken

Toch maakt hij zich zorgen. Om hem heen ziet hij dat steeds minder jongeren de stap wagen om het ouderlijk bedrijf over te nemen. “Daar moet echt iets aan gebeuren. Als OAJK-voorzitter zal ik me daar voor inzetten.”

Makkelijk is dat niet. Want wat is de reden dat jongeren afhaken? De overnamekosten, de lage opbrengstprijzen, overdreven regelgeving, het slechte imago van de sector?

Christian: “Het zal een combinatie van alles zijn. Jonge boeren zijn echter de voedselmakers van de toekomst en de vormgevers van het landschap. De instroom mag daarom niet stokken.”

Het is de vraag of de standpunten die LTO naar voren brengt dezelfde zijn als die van de jongeren, ik twijfel daar aan

Als het aan Christian ligt, zet het OAJK het overnamevraagstuk de komende jaren bovenaan de agenda. “Eerst moeten we goed uitzoeken wat de belangrijkste reden is dat jongeren twijfelen en vervolgens oplossingen bedenken en die adresseren. Bijvoorbeeld aan de provincie Overijssel. Daar is best wat geld op te halen voor jongeren die met wat financiële hulp het bedrijf thuis wel durven over te nemen.”

De vraag naar het bestaansrecht van het OAJK en het landelijke NAJK is voor Christian niet moeilijk te beantwoorden. “LTO is er in principe voor alle agrarische ondernemers, jongeren en ouderen. Maar kijk om je heen op een LTO-bijeenkomst; de overgrote meerderheid is oud en grijs. De helft van de bezoekers heeft geen opvolger.”

“Het is dus maar de vraag of de standpunten die LTO naar voren brengt dezelfde zijn als die van de jongeren. Ik twijfel daar aan. We kunnen het daarom beter zelf doen.”

Enkele jaren geleden probeerde de afdeling Agrarisch Jongeren Kontakt Dalfsen-Nieuwleusen in de buurt van Dalfsen op originele wijze aandacht van de burger te trekken.
Enkele jaren geleden probeerde de afdeling Agrarisch Jongeren Kontakt Dalfsen-Nieuwleusen in de buurt van Dalfsen op originele wijze aandacht van de burger te trekken.

Grenzen aan incasseringsvermogen

Christian heeft nog een punt van kritiek. Voormannen uit de agrarische sector laten geregeld over zich heen lopen. “Boeren willen hun bedrijfsvoering best aanpassen. In overleg is veel mogelijk, maar er zijn ook grenzen aan hun incasseringsvermogen.”

“Als die grens wordt gepasseerd, moeten we ook met de vuist op tafel durven slaan. Zeker belangenbehartigers moeten dat doen. Dat zie ik nu te weinig gebeuren.”

Ik zie mezelf wel voorop rijden in een colonne van trekkers met boze jonge boeren, maar alleen als de meerderheid van onze leden achter zo’n actie staat

Christian ziet zichzelf wel voorop rijden in een colonne van trekkers met boze jonge boeren. “Dat zie ik mezelf best doen. Maar alleen als de grote meerderheid van onze leden achter zo’n actie staat. Ik ben nu voorzitter van een organisatie met 500 leden. Ik ga natuurlijk geen dingen doen waar mijn eigen club geen heil in ziet.”

Eerst gaat Christian de nieuwe leden van Provinciale Staten uitnodigen voor een aantal bedrijfsbezoeken. OAJK-leden zullen ze met open armen ontvangen. De ervaring in de boerenpraktijk moet politici inspireren tot het nemen van boervriendelijke maatregelen. “En dan nodigen we heus niet alleen CDA en VVD uit. Forum voor Democratie en GroenLinks zijn net zo welkom.”

Eén reactie

  • farmerbn

    Precies iemand die nodig is om de belangen te behartigen. Christiaan ga gespekken voeren met Vogelaar en leer van hem.

Of registreer je om te kunnen reageren.