Home

Achtergrond

Nieuw droogteseizoen voor de deur

Waterschappen houden de vinger aan de pols, nu het droogteseizoen weer voor de deur staat.

Vanaf 1 april houdt het KNMI weer het neerslagtekort bij. Op sommige plaatsen is het neerslagtekort van vorig jaar nog niet verdwenen. Het neerslagtekort in de grafieken van het KNMI is op 1 april 0 mm. Afhankelijk van uiteraard de neerslag, gecombineerd met de weersomstandigheden zoals zonkracht, raamt het KNMI een verwachting voor de komende 15 dagen. Verder dan dat zijn de voorspellingen niet betrouwbaar genoeg. Voor de komende 15 dagen is de raming een tekort van 12,1 mm. Dit is iets hoger dan het langjarig gemiddelde, maar een stuk lager dan in de gemiddeld droge(re) jaren. Dit zegt uiteraard niet veel: vorig jaar was het neerslagtekort aan het begin van mei gemiddeld nul.

Voorbereiden op maatregelen

Waterschappen bereiden zich voor op eventuele maatregelen. Als eerste heeft Waterschap de Dommel dinsdag 2 april een onttrekkingsverbod op grondwater voor de beregening van grasland afgekondigd. Naastgelegen waterschappen Brabantse Delta en Aa en Maas nemen voorlopig geen extra maatregelen. Beregenen in deze 2 regio’s mag sowieso niet tot 1 juni, behalve als boeren een waterbeheerplan hebben overlegd met het waterschap.

Geen water uit beken onttrekken

Waterschap Limburg geeft haar boeren het advies om voorlopig geen water uit de beken te onttrekken. Het grondwaterpeil is daar wel gestegen, maar nog niet op normaal niveau. De afgelopen maanden heeft het er fors geregend: van 350 tot 410 mm. De stuwen worden op zomerpeil gehouden. Een verbod op wateronttrekking afkondigen is nog niet aan de orde. Het waterschap laat eerst onderzoeken wat daar de effecten van zouden zijn.

Waterschap Rijn en IJssel en waterschap Vechtstromen geven aan geen onttrekkingsverbod in te stellen.

Of registreer je om te kunnen reageren.