Home

Achtergrond 2 reacties

‘Landbouw is de rode draad in mijn loopbaan’

De liefde voor de land- en tuinbouw heeft Bert-Jan Ruissen van huis uit meegekregen. Na zijn studie (plantenteelt) koos hij meteen voor een baan op het snijvlak van landbouw en politiek. Nu is hij kandidaat voor het Europees Parlement.

Bert-Jan Ruissen is van alle Europese kandidaten met een landbouwprofiel een relatief onbekende. Ruissen (1972) staat voor de Europese verkiezingen als eerste SGP-man als tweede op de gecombineerde lijst van ChristenUnie en Staatkundig Gereformeerde Partij. Op basis van de huidige peilingen lijkt dat een zekere plek – ook gezien de verkiezingstrouwe achterban van de SGP en de recente goede verkiezingsresultaten van politiek partner ChristenUnie.

Ik ben een jongen uit de Zeeuwse klei

Uitgesproken landbouwprofiel

Ruissen heeft een uitgesproken landbouwprofiel. “De landbouw is de rode draad in mijn loopbaan”, zegt Ruissen. “Ik ben een jongen uit de Zeeuwse klei.” En toch is hij zelf niet afkomstig van een boerenbedrijf. De liefde voor de landbouw zit hem echter wel in de genen. “Mijn vader had 3 hectare bouwland”, vertelt Ruissen glimlachend, aangevend dat daar wel de liefde voor de land- en tuinbouw ontstond, maar tegelijk ook duidelijk makend dat dat geen basis was voor een florerend akkerbouwbedrijf.

Bert-Jan Ruissen: "Wij zeggen: wees zuinig op het landbouwbudget. Ik weet niet of dat bij de VVD in goed handen is." - Foto: Roel Dijkstra
Bert-Jan Ruissen: "Wij zeggen: wees zuinig op het landbouwbudget. Ik weet niet of dat bij de VVD in goed handen is." - Foto: Roel Dijkstra

Naar Brussel

Ruissen koos voor de landbouwplantenteelt aan de landbouwuniversiteit in Wageningen. Nog voordat hij de universitaire kennis in de praktijk kon brengen, werd hij door Europarlementariër Leen van der Waal als medewerker naar Brussel gehaald. “Van der Waal was op zoek naar een medewerker met een landbouwachtergrond”, herinnert Ruissen. “Ik had toen al een duidelijke affiniteit met de SGP en met de politiek”, zegt hij.

Mooi en wezenlijk

Bij die eerste baan als medewerker voor de Europese 2-mansfractie van SGP, GPV en RPF (de laatste 2 partijen gingen later op in ChristenUnie) kwamen zijn belangstelling voor landbouw en politiek bij elkaar. Voor Ruissen was het geen toeval dat hij in die eerste baan zich kon inzetten voor de samenleving “vanuit een eigen christelijke identiteit”. Hij noemt dat mooi en wezenlijk. “Ik geloof echt dat God de mensen leidt, de dingen bestuurt, en alles in de hand heeft. God regeert en dat geeft ook ontspanning”, zegt hij.

Bert-Jan Ruissen in gesprek met een reiziger in de Social Coupe, tijdens de workshop Europa voor treinreizigers. Dit was tijdens de Europese Verkiezingen van 2014. - Foto: ANP
Bert-Jan Ruissen in gesprek met een reiziger in de Social Coupe, tijdens de workshop Europa voor treinreizigers. Dit was tijdens de Europese Verkiezingen van 2014. - Foto: ANP

Tweede keer deelname aan Europese verkiezingen

Met die leidraad kon hij ook niet achteloos omgaan met de vraag die hem werd gesteld om zich te kandideren voor de eerste positie van de SGP op de gecombineerde Europese lijst van SGP en ChristenUnie. Helemaal nieuw is meedoen aan de Europese verkiezingen niet voor hem. 5 jaar geleden was Ruissen ook kandidaat. Toen stond hij 5e op de lijst. Met in totaal 2.199 stemmen kwam hij niet in de buurt van een zetel. Hij had inmiddels ook in de Tweede Kamer kunnen zitten, na het vertrek van Elbert Dijkgraaf. Maar die kans liet hij lopen, ten gunste van Chris Stoffer.

Politieke ervaring

Ruissen heeft politieke ervaring als medewerker van de Europese fractie en als raadslid in Krimpen aan de IJssel. En in het landbouwbeleid is hij gepokt en gemazeld door zijn carrière bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hij schreef toespraken voor de ministers Brinkhorst en Veerman en later was hij werkzaam bij de directie internationale zaken van het landbouwministerie. Het systeem van directe betalingen in het gemeenschappelijk landbouwbeleid kent voor hem geen geheimen.

Op landbouwgebied zijn de verschillen niet supergroot

Op de vraag wat de SGP onderscheidt van bij voorbeeld CDA en VVD zegt hij dat zijn partij niet wil toegroeien naar een Europese superstaat. “Op landbouwgebied zijn de verschillen niet supergroot”, erkent hij.

Wat vindt Bert-Jan Ruissen van...

Inkomenssteun

Als het gaat om de inkomenssteun aan boeren, kiest de SGP er nadrukkelijk voor het budget voor de boeren niet omlaag te brengen – dit in tegenstelling tot het huidige kabinet. Bij de verdeling van de steun tussen de lidstaten en de boeren moet rekening worden gehouden met de verschillen in kostprijzen.

Natuurlijk wil ook Ruissen dat boeren hun inkomen uit de markt halen. Maar als van boeren maatschappelijke prestaties worden verlangd, moet daar ook ondersteuning via het inkomen voor komen, vindt hij. “Wij zeggen: wees zuinig op het landbouwbudget. Ik weet niet of dat bij de VVD in goed handen is.”

Handelsverdragen

Bij afspraken over handelsakkoorden moet ruim aandacht zijn voor kwetsbare sectoren. De SGP keerde zich tegen het handelsakkoord met Canada (CETA). “Wij hebben daar tegen gestemd omdat de varkenssectoren de dupe zouden worden van het verdrag. Wij vinden eerlijkheid in de handel belangrijk. Dat betekent geen gekoppelde steun, maar wel ruimte voor handel met ontwikkelingslanden – die moeten kunnen profiteren van vrijstellingen van invoerheffingen.”

Commissaris Hogan

“Europees landbouwcommissaris Phil Hogan heeft het goed gedaan. Hij heeft het hart op de goede plek met een nuchtere kijk op de landbouw en oog voor verduurzaming. Dat laat hij ook zien met zijn voorstellen voor het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid.”

Landbouwcommissie

“Ik wil lid worden van de landbouwcommissie in het Europees Parlement.”                     

Innovatie en vernieuwing

“Er is veel conservatisme in het Europees Parlement. We moeten het debat aanzwengelen over het belang van vernieuwing en innovatie, ook om de klimaatuitdagingen aan te gaan.”

Veredeling

“Op gebied van plantenveredeling moeten we nadrukkelijk kijken naar de gevaren van patent op gewassen. We moeten meer ruimte geven voor nieuwe genetische technieken zoals Crispr-Cas, waarbij de soortgrens niet mag worden overschreden. We moeten gewassen resistenter maken voor ziektes en voor droogte, waardoor we ook op die manier een bijdrage kunnen leveren aan de voedingsvraagstukken in de wereld.”

Laatste reacties

  • koestal

    Alleen maar meer regels en mooie beloften.

  • farmerbn

    Jammer dat hij gewerkt heeft bij het ministerie. Daardoor ga ik niet op hem stemmen.

Of registreer je om te kunnen reageren.