Home

Achtergrond 8 reacties

LTO: onderzoek weidevogels rammelt

Het oorzakelijk verband tussen bestrijdingsmiddelen in mest en de terugloop van weidevogels is niet aangetoond.

Dat meldt LTO Nederland in een reactie op het recent gepubliceerde rapport van Buijs en Mantingh over de mogelijke relatie tussen aanwezige bestrijdingsmiddelen en weidevogels. “Een schot uit de heup en een onderzoek dat rammelt”, zo typeert LTO portefeuillehouder Natuur- en Landschapsontwikkeling Ben Haarman.

Kwalijke werkwijze

Volgens Haarman is het rapport al meer dan een maand klaar. “De conclusies hebben al in diverse media gestaan, maar wij hebben het volledige onderzoeksrapport pas eind vorige week ontvangen. Ik vind dat een zeer kwalijke werkwijze. Op deze manier is het stigmatiserend en polariserend voor onze boeren en onze agrarische sector.” Haarman geeft aan dat zij geen uitspraak willen doen op basis van een samenvatting. “Daarvoor willen we eerst het volledige rapport zien.”

Geen oorzakelijk verband

Volgens Haarman legt Buijs gedetailleerd vast welke bestrijdingsmiddelen hij aantreft in krachtvoer, mest en bodem. “De residuen zitten echter allemaal onder de wettelijke toegestane normen. Dan overlegt hij cijfers van gebieden waar het aantal weidevogels afneemt. Maar in het rapport wordt niet aangetoond dat hier een oorzakelijk verband is.”

Sector maakt al forse vorderingen

LTO vindt het kwalijk dat er in eerder uitgebrachte samenvattingen wel degelijk gesuggereerd wordt dat dit verband er is. Bedenkelijk en verwerpelijk, zo constateert Haarman. “Als er risico’s zijn voor bodem, bodemleven en weidevogels, dan staan wij als eerste open voor een gesprek of een echt onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Die aanleiding missen wij in Buijs zijn onderzoek.” Haarman benadrukt dat de sector al enorme vorderingen heeft gemaakt in het reduceren van gewas- en bestrijdingsmiddelen. “Er zijn al veel goede initiatieven op provinciaal en lokaal niveau, zoals het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Dat is iets waar de weidevogels wél wat aan hebben”, besluit Haarman.

Laatste reacties

 • arink

  Wát hebben weidevogels dan precies aan het vrijblijvende Deltaplan Biodiversiteitserstel Haarman? Het plan waar Rabobank Friesland Campina en LTO bij aan tafel zaten. Maar deze partijen hebben slechts belang bij Biodiversiteitserstel vanwege windowdressing.
  De Rabobank bijvoorbeeld heeft zoveel boter op z'n hoofd dat het eraf druipt.
  Einstein was een wijs man, hij kon 100 jaar geleden het "zwarte gat" al voorspellen. Hij merkte ook op dat je problemen niet op kunt lossen met het gedachtengoed waarmee je ze veroorzaakt hebt.

 • koestal

  Er worden veel leugens en onwaarheden geproduceerd om de boeren in een kwaad daglicht te zetten. De weidevogels zijn hier al jaren weg,het wemelt hier van vossen ,dassen,buizerds ,kraaien en ooievaars. Die vegen hier de boel schoon. Dag vogels .

 • arink

  De boeren de Zwarte Piet, de concerns de poen.

 • koestal

  200.000 ha weidegrond is de laatste 40 jaar opgeofferd aan woningbouw,wegen,fabrieksterreinen en natuur,dit was het leefgebied van duizenden weidevogels ,vraag de burger maar eens waar die vogels gebleven zijn.En maar afgeven op de boeren dat ze niet goed op de vogels passen

 • Jan-Zonderland

  Het is toch wat met die weidevogels. Ik vind ze ook prachtig om te zien en ze horen eigenlijk bij het Nederlandse boerenlandschap.
  Maar nu schijnt alles om die vogels te gaan en wordt alles uit de kast gehaald om verklaringen te vinden waarom het aantal achteruit gaat.
  Boeren weten het wel (oorzaak nr 1 predatie) maar dat mag kennelijk niet gezegd worden in bepaalde kringen.
  Nu draait opeens alles om weidevogels: verbetering biodiversiteit tbv weidevogels, weidevogelbestendig nieuw mestbeleid, etc.
  Je komt zo zoetjes aan op een punt dat je zegt; neem maar afscheid van die vogels en ga gewoon normaal beleid voeren. Het zou jammer zijn maar het lijkt onomkoombaar. De hele wereld barst van de problemen en de 2e kamer kletst dagenlang over een paar vogels zonder dat er concreet iets gedaan wordt voor die vogels. Wat een armoe.

 • Henk Tennekes

  Het vervelende bijverschijnsel van de publicatie van Jelmer Buijs en Margriet Mantingh is dat boeren zich in een kwaad daglicht gesteld voelen. DE BOEREN TREFT GEEN BLAAM. Waar het hier over gaat zijn de gevolgen van de gangbare landbouw en veeteelt waarbij jaarlijks miljoenen kilo's bestrijdingsmiddelen worden ingezet. Deze ontwikkeling werd na de oorlog gestimuleerd toen grote voedselschaarste moest worden opgevangen. Het verbaast niet dat bij excessief gebruik van bestrijdingsmiddelen residuen overal kunnen worden aangetoond. Onze inzichten over de risico's veranderen omdat ook residuen worden gevonden van middelen die cumulatief giftig zijn en veilige grenswaarden moeilijk definieerbaar zijn. Er is dus wel degelijk reden tot zorg omdat een verband met insectenschaarste, waardoor weidevogel kuikens verhongeren, niet kan worden uitgesloten.

 • 112

  jelmer buijs wat een gezwam kraam jij uit . het stikt van de vossen en roof vogels de weide vogels hebben geen kans meer om te overleven . zie zij ten dode op geschreven en vallen ten prooi aan de vossen en roofvogels en binnen kort aan de wolf . doe je huis werk sta s, morgens vroeg op dan kan je zien dat de kraaien de kievit eieren aan het op eten zijn . de vossen de jongen vogels .haasjes. konijntjes. aan het op peuzelen zijn . maar dat zien jullie niet om dat je dan nog in je nestje licht . en wat voor bestrijdings- middelen zitten in je eigen stront ???.

 • kleine boer

  Henk tennes de opmerking van die boer waar 3 kievits nesten gevonden werden en het er 15 waren ook maar niet de schuld aan de boer geven ? Meneer Buijs werd er stil van...

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.