Home

Achtergrond 2 reacties

Glyfosaat: ‘Onderwerken; wat niet weet, wat niet deert’

De beste manier om imagoschade door glyfosaat te voorkomen is bespoten percelen vlot onder te werken, blijkt uit een enquête door Boerderij. Er blijkt weinig vertrouwen in de media.

De beste manier om imagoschade als gevolg van gele glyfosaatpercelen te vermijden is ze binnen enkele dagen na de bespuiting om te ploegen. Dus voordat de grasmat, het onkruid of de groenbemester geel wordt. Wat niet weet, wat niet deert, is de teneur.

Dat vinden ruim 4 op de 10 respondenten op een enquête van Boerderij. De vraag was 'Wat vind je dat een boer moet doen om imagoschade beperkt te houden?' Met glyfosaat bespoten percelen binnen 4 dagen omploegen, dus vóór de planten geel/oranje worden, was met 253 keer het vaakst gegeven antwoord.

Geel-oranje tussen het groen

Door gebruik van bestrijdingsmiddelen is de landbouw dit voorjaar weer in bedenkelijk daglicht komen te staan. Met name gebruik van glyfosaat (Roundup) is niet te missen voor mensen die in het buitengebied vertoeven. Tegen het groen er omheen steken geel-oranje doodgespoten groenbemesters schril af. Duidelijker dan door dit glyfosaatgebruik was het middelengebruik zelden. Een actiegroep maakte al een alternatieve Achterhoekse vlag, waarop 2 van de 4 groene vlakken geel zijn gemaakt.

 

In een enquête op Boerderij.nl vroegen we naar wat gepaste reacties zouden kunnen zijn om imagoschade te beperken.

Toelichtingen

Verschillende respondenten lichten hun antwoord toe. Een zegt er: “4, 5 of 6 dagen. In ieder geval ruim voordat het knalgeel wordt.”

Een ander: “Wij zelf doen al jaren spuiten en dan 3 dagen later een goede grondbewerking en het resultaat is perfect. Dit hebben we gedaan omdat we 5 jaar terug al kritiek kregen. Burgers zeggen nu van goed bezig hoe je het doet. En we gebruiken het nog steeds. Boeren zijn zelf schuldig. Je kunt er een hoop aan doen als je zelf maar wilt!”

Gering vertrouwen in media

Tegenover de verwachting van een goed effect van vlot onderwerken van bespoten percelen, staat een zeer gering vertrouwen in de media. Een van de keuzeopties was: ‘Overlaten aan de media (kranten, radio, tv). Die maken ook evenwichtige artikelen met de voors en tegens’. Deze optie werd maar 6 keer aangekruist, dus door maar 1% van de respondenten.

Een respondent licht toe: “We moeten meer samen tegengas gaan geven! De maat is vol. Media maken ons kapot, inclusief de Boerderij.”

En: “Op bestrijdingsmiddelenatlas.nl kan je zelf inzien dat van alle honderden monsters van de waterschappen de laatste 10 jaar er niet ÉÉN monster boven de norm aangetoond. Dus trek hier eens je conclusie uit. Dat geldt ook voor de media als de Boerderij. Maar er moeten eerst Kamervragen komen zonder tussenkomst van PBL en Wageningen voordat de ogen open gaan bij onze journalisten.”

598 respondenten

In de enquête konden meerdere antwoorden worden aangekruist; 598 respondenten kruisten in totaal 1.030 antwoorden aan.

Een greep uit de toelichtingen:

 • "Groenbemester doodspuiten is echt niet nodig. Laten we zorgen dat we in de toekomst nog een stukje kweek kunnen spuiten."
 • "De medemens vertellen hoe en wat glyfosaat precies is en doet in de bodem want er blijft namelijk alleen een fosforverbinding over die binnen half jaar uiteen valt als fosfor, wat weer beschikbaar is voor de plant."
 • "We moeten eigenlijk zuinig zijn op onze aarde. Nou, ik verneem er niets van!"
 • "De landbouwer komt het meeste in contact met glyfosaat. Dit middel is al meer dan 40 jaar op de markt. In de gezondheid en levensduur van deze landbouwer blijkt niets van enig gezondheidseffect."
 • "Verplichting van vanggewas laten vervallen, in ruil voor verbod op doodspuiten."
 • "Ik ben er van overtuigd dat wanneer je de burgers goed kan uitleggen waarom je welke middelen gebruikt, dat de burgers (de meesten) het dan wel zullen begrijpen. Doordat de media vaak negatieve berichten verspreiden die meestal niet eens op feiten zijn gebaseerd denk ik dat de burger hierdoor ernstig wordt beïnvloed."
 • "Van glyfosaat is bewezen dat het kankerverwekkend is."
 • "Bij herhaling onderzocht, middel is veilig."

Laatste reacties

 • eltjo.huizenga1

  En Leo, wat is eigenlijk de nieuwswaarde van deze enquête? Is de boer (de lezer van de Boerderij, jullie klant) er iets mee opgeschoten?

 • ahmlemmens

  Allemaal nepnieuws. Over de milieuverontreiniging van de vliegtuigen en de daarmee gepaard gaande toename van het aantal kankergevallen, daar hoor je niemand over(spreken is zilver, zwijgen is goud). Er wordt zelfs geen onderzoek naar gedaan, omdat ze zeker weten, dat die uitlaatgassen van de vliegtuigen heel slecht zijn voor het hele milieu. Het wordt tijd, dat er een "partij voor de mensen" gaat komen. Nu is het motto: links lullen, rechts vullen.

Of registreer je om te kunnen reageren.