Home

Achtergrond

Werken aan verstandhouding boeren en burgers

Marie-Carien Slootman heeft samen met haar man en zoon een bloembollenbedrijf in de Noordoostpolder. Ze staat tweede op de lijst van ‘Werk aan Water Flevoland’. Deze niet-politieke partij maakt deel uit van waterschap Zuiderzeeland.

Slootman vindt het belangrijk dat binnen het bestuur van het waterschap de agrarische stem wordt gehoord. De communicatie tussen inwoners en agrariërs heeft daarbij haar prioriteit. “We moeten werken aan de verstandhouding. Er wordt veel gesproken over de waterkwaliteit die negatief beïnvloed zou worden door boeren. Problemen kunnen we niet met 1 druk op de knop oplossen.”

Pilots over emissies en akkerranden

De partij heeft verschillende pilots over emissies en akkerranden. Deze akkerranden leveren een bijdrage aan schoon oppervlaktewater door een bufferzone te creëren tussen gewassen op het land en water in de sloot. Ze zorgen ook voor meer biodiversiteit.

Provinciale & Waterschapsverkiezingen 2019

Kandidaat: Marie-Carien Slootman

  • Agrarisch ondernemer
  • Tweede op de lijst ‘Werk aan Water’
  • Flevoland
  • Waterschap

Schoon water

Schoon water staat ook op de prioriteitenlijst. Veel medicijnresten verdwijnen in het riool. Naast bewustwording van de burgers kunnen extra investeringen in de waterzuivering een bijdrage leveren aan schoon en gezond water. “Voldoende schoon water is belangrijk, ook omdat er steeds meer mensen op aarde komen.”

Droge voeten houden

Ook de veiligheid van inwoners door dijken is volgens Slootman erg belangrijk. “We willen droge voeten houden in dit land. Daarom is het noodzakelijk dat uiterlijk 2050 de dijken voldoen aan de nieuwe normering. Momenteel worden ze beoordeeld op hun conditie.” Het monitoren is overigens een landelijke zaak.

Marie-Carien Slootman: “Voldoende schoon water is belangrijk, ook omdat er steeds meer mensen op aarde komen.”
Marie-Carien Slootman: “Voldoende schoon water is belangrijk, ook omdat er steeds meer mensen op aarde komen.”

Functie agrarisch veenweide intact laten

In Flevoland bevind zich veenweidegebied. Slootman wil de functie van agrarisch veenweide zo lang mogelijk intact laten. “We moeten de innovatieve oplossingen met onderwaterdrainage afwachten. Als de uitkomsten hiervan tegenvallen moeten we misschien denken aan functiewijziging voor sommige gebieden.” Als de uitkomsten gunstig zijn, wil Slootman de innovaties samen met kosteneffectieve maatregelen gebruiken om de landbouw intact te laten. Bij Emmeloord-Zuid zijn versnelde afvoeren aangelegd om een teveel aan water af te voeren.

Waterpeil

Het is lastig om na de droogte van vorig jaar een waterpeil toe te kennen aan zowel landbouw als natuurland. “De landbouw kan onder druk komen te staan door de natuurgebieden. Landbouw- en natuurland kunnen elkaar soms bijten omdat de functies van het land naast elkaar liggen.” Voor het beregenen is de Flevopolder een gunstig gebied. Het grondwaterpeil is er op niveau. “Wat dat betreft hebben wij hier wel mazzel. Het beregenen is nog geen probleem. Mogelijk krijgen wij hier ook te maken met het bedenken van oplossingen voor het vasthouden van water.

Of registreer je om te kunnen reageren.