Home

Achtergrond

‘Plantsoenen mogen langer beregend worden dan boerenland’

Elly Koning-Bruijn is lijsttrekker van Natuurlijk Boeren, Burgers, Waterbelang (BBW) in HHNK in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Thuis heeft zij een melkveebedrijf.

De veenbodemdaling speelt in Noord-Holland momenteel een grote rol. “Er vind een sterke daling plaats. In bebouwde gebieden is het een groter probleem dan op het platteland.” In Noord-Holland is de bodemdaling een minder groot probleem als in Friesland. Koning-Bruijn vind onderwaterdrainage, drukdrainage en kleikorrels op veen veelbelovende innovaties. Alles vernatten is geen goede oplossing. “Het heet niet voor niks veenweide”, zegt zij hierover. “De CO2-uitstoot verhalen op veenweide is niet realistisch. Deze uitstoot is heel beperkt als je kijkt naar de industrie. Zij kopen CO2 af met certificaten.”

Grasland beregenen is onrendabel, volgens Koning-Bruijn. Om het beregenen aankomende zomer realiseerbaar te maken, zijn er nu al richtlijnen opgesteld wie er wanneer mag beregenen - Foto: Elly Koning-Bruijn
Grasland beregenen is onrendabel, volgens Koning-Bruijn. Om het beregenen aankomende zomer realiseerbaar te maken, zijn er nu al richtlijnen opgesteld wie er wanneer mag beregenen - Foto: Elly Koning-Bruijn

Beregenen realiseren

Tijdens de droge zomer van afgelopen jaar waren de tulpen al gerooid. Deze bedrijven hebben toen niet hoeven te beregenen. Tuinders wilden beregenen toen de zon het hoogst was om de vruchten aan de bomen zoveel mogelijk te beschermen. Melkveehouders hadden last van de droogte maar beregenen is voor hen te duur. Grasland beregenen is onrendabel, volgens Koning-Bruijn. Om het beregenen aankomende zomer realiseerbaar te maken, zijn er nu al richtlijnen opgesteld wie er wanneer mag beregenen.

Als alles goed gaat, creëert de burger geen bewustzijn van wat wij eigenlijk doen. Eigenlijk is het best wel een complexe materie

“Het is opvallend dat op plantsoenen en sportvelden langer beregend mag worden dan op agrarische bedrijven. Dat de nutsbedrijven op de been worden gehouden is te begrijpen. Maar ik wil wel eens in gesprek over het beregenen van sportvelden en dergelijke.” Gesprekken met burgers zijn volgens Koning-Bruijn ook belangrijk om het nut van de waterschappen te vertellen. “Als alles goed gaat, creëert de burger geen bewustzijn van wat wij eigenlijk doen. Eigenlijk is het best wel een complexe materie.”

Aan- en afvoer van water goed op orde hebben

Genoeg zoet water moet voor iedereen ter beschikking staan. Om de waterkwaliteit te bewaken, is het belangrijk om de aan- en afvoer van water goed op orde te hebben. Zo kunnen we ook de verzilting tegengaan. Koning-Bruijn wil in gesprek met gemeenten over de rioolwaterstorten die als ze overlopen bij stortbuien, lozen op het oppervlaktewater. “Het is beter om het afvalwater van de huishoudens en het regenwater te scheiden. Het regenwater kan eerder op het oppervlaktewater geloosd worden omdat dit minder vervuild is. Als het in de sloten terechtkomt, kan het gelijkmatiger afgevoerd worden naar het gemaal. Water uit huishoudens en uit de industrie zijn eerder vervuild met hormonen, medicijnresten, bacteriën en andere afvalstoffen. Het is beter om deze extra te zuiveren zodat er gezond water wordt geloosd op de sloten.”

Of registreer je om te kunnen reageren.