Home

Achtergrond 1 reactie

Limburgs CDA-statenlid keert terug naar boerderij

Veehouder Johan Verhoijsen zat in de afgelopen 8 jaar in de Provinciale Staten van Limburg.

Natuurlijk is het belangrijk dat er agrarische ondernemers in Provinciale Staten zitten, zegt John Verhoijsen (59) met nadruk. Superbelangrijk zelfs! Hij was dat zelf de afgelopen 8 jaar in de Staten van Limburg.

“Als het om landbouw gaat dan blijken emoties vaak zwaarder te wegen dan feiten. Neem nou de motie van Partij voor de Dieren over de geitenstop. Volgens die partij wordt iedereen ziek van geiten. Dat is onzin, er is geen enkel onderzoek dat een directe relatie legt tussen geiten en volksgezondheid. Op zo’n moment is het goed dat een politicus met boerenbloed in de aderen de harde feiten op tafel legt. Wie moet dat anders doen?”

John Verhoijsen: "Poitiek bedrijven kost veel tijd, maar mijn bedrijf heeft daar niet onder geleden." - foto: Bert Jansen.
John Verhoijsen: "Poitiek bedrijven kost veel tijd, maar mijn bedrijf heeft daar niet onder geleden." - foto: Bert Jansen.

Verhoijsen heeft gepraat als brugman. Met succes? Het blijft even stil. “Nee, de motie van de Partij voor de Dieren is aangenomen. De geitensector is ook in deze provincie aan banden gelegd. Als u vraagt naar negatieve ervaringen als politicus is dit er eentje. De uitkomst van het geitendebat is voor mij een domper, misschien wel de grootste in de afgelopen 2 periodes. Daar staat wel veel positiefs tegenover.”

Eigen bedrijf heeft niet onder statenlidmaatschap geleden

Verhoijsen heeft samen met zijn vrouw in Beringe (L.) een veehouderij met vleeskuikens, fokzeugen en vleesvarkens. Het echtpaar runt het bedrijf samen met 5 medewerkers en 3 dochters werken veel mee op het bedrijf.

Verhoijsen geeft het direct toe. Het lidmaatschap van Provinciale Staten kostte veel tijd en energie, maar het bedrijf heeft daar niet onder geleden. De medewerkers en zijn gezin stonden paraat.

“De ontwikkeling van ons bedrijf is steeds doorgegaan. Voordat ik bestuurlijk actief werd, hadden we hier alleen vleeskuikens. Vervolgens was ik heel veel weg, maar hebben we wel 2 varkenslocaties aangekocht en doorontwikkeld. Ook hebben we 4 kinderen gekregen en opgevoed. Als dat allemaal niet zou kunnen, was ik echt niet de politiek ingegaan. Het klinkt allemaal heel druk, maar zo heb ik dat nooit ervaren.”

Verhoijsen is CDA’er. “Ik kom uit een CDA-nest. Mijn ouders waren trouwe aanhangers van de partij. Later heb ik zelf bewust voor de partij gekozen. Het CDA is een sociale middenpartij en kiest de juiste koers als het om landbouw gaat. Bij die club voel ik me thuis.”

Een Limburgse carréboerderij - foto: Michel Zoeter.
Een Limburgse carréboerderij - foto: Michel Zoeter.

Positief over omgevingsplan Limburg

Verhoijsen was eerst jarenlang bestuurlijk actief in de Limburgse Land- en Tuinbouw Bond (LLTB). Vervolgens zat hij 12 jaar in de gemeenteraad van Peel en Maas waarma hij in 2011 Statenlid werd.

“Het klinkt misschien hoogdravend, maar ik wil graag iets betekenen voor de medemens en mede sturing geven aan ontwikkelingen in de samenleving. Dat deed ik als belangenbehartiger voor de landbouw en later als politicus.”

Nee, als Statenlid is hij geen agrarische belangenbehartiger. “Ik heb in de Staten een bredere verantwoordelijkheid. Dat neemt niet weg dat ik altijd woordvoerder ben als kwesties op de agenda staan die de land- en tuinbouw raken. Daar weet ik veel van. Logisch dat ik dan het woord voer.”

In mijn provincie krijgt de landbouw de ruimte om te ontwikkelen, in tegenstelling tot Brabant waar de hele sector in feite op slot zit

In 2016 is het omgevingsplan van Limburg vastgesteld. Verhoijsen is enthousiast over dat plan. “Daar heb ik een bijdrage aan kunnen leveren. In mijn provincie krijgt de landbouw nu de ruimte om te ontwikkelen. In tegenstelling tot Brabant waar de hele sector in feite op slot zit. Bovendien is in de afgelopen 4 jaar € 25 miljoen extra uitgetrokken voor sectorondersteuning, bijvoorbeeld voor bedrijfsopvolgers. Mijn fractie heeft daar sterk op aangedrongen. Met succes.”

Verhoijsen neemt afscheid van de politiek. Na in totaal 5 verkiezingen vindt hij het genoeg geweest. “Ik vertrek met enige weemoed. Ik heb het namelijk altijd met plezier gedaan en heb er ook veel van geleerd; bijvoorbeeld luisteren en argumenteren. En geduldig zijn. Wie standvastig vasthoudt aan zijn lange-termijndoel bereikt het meest.”

Eén reactie

  • farmerbn

    Het verschil tussen Brabant en Limburg is dat Brabant de boeren niet meer nodig heeft om een bloeiende economie te hebben. Burgers ergeren zich aan de landbouw en dan wil je van die landbouw af. Brabant kan dat veroorloven, Limburg niet

Of registreer je om te kunnen reageren.