Home

Achtergrond laatste update:1 apr 2019

Langjarige pacht moet de norm worden

Het pachtdossier moet een nieuwe impuls krijgen. Minister Schouten wil de trend keren dat grond alleen nog voor korte tijd wordt verpacht. Langjarige pacht moet de trend worden. Het herstel van de bodemkwaliteit moet centraal staan.

Langjarige pachtcontracten moeten weer de norm worden, De trend van kortdurende geliberaliseerde pacht moet worden gekeerd. Minister Carola Schouten krijgt steun van links (GroenLinks) tot rechts (SGP) voor haar voornemen. De vraag is echter hoe ze dat vorm gaat geven in de nieuwe Pachtwet, die voor het eind voor het jaar ter consultatie aan de sector wordt voorgelegd.

Jaco Geurts in debat met minister Carola Schouten. - Foto: ANP
Jaco Geurts in debat met minister Carola Schouten. - Foto: ANP

De bewindsvrouw maakte woensdag in overleg met de Tweede Kamer duidelijk dat het na jaren overleg tussen pachters- en verpachtersorganisaties nu aan de politiek is om knopen door te hakken. CDA-Kamerlid Jaco Geurts deed nog een ultiem beroep op de partijen om er alsnog uit te komen. “Ik heb eerder gezegd dat pachters en verpachters het eens moeten worden, omdat ze anders overgeleverd zijn aan de politiek.” Meteen daarna citeerde hij oud-minister Cees Veerman, die ooit zei dat de macht van de Tweede Kamer groot is, maar dat dat niet wil zeggen dat het parlement altijd gelijk heeft. Schouten gaf in reactie daarop aan dat het mooiste natuurlijk is dat de partijen er uitkomen. “Maar als dat niet gebeurt, moeten wij het doen, ook in het publieke belang.”

Bodemkwaliteit van groot belang bij pacht

Dat publieke belang is onder andere dat de bodemkwaliteit in Nederland gewaarborgd wordt. Langjarige pachtcontracten kunnen daaraan bijdragen. Volgens de minister is het in het voordeel van zowel de pachter als de verpachter als de verbintenissen niet kortstondig zijn. Hoe je in de regelgeving verankert dat grondkwaliteit moet verbeteren, is nog een puzzel die de minister niet heeft opgelost.

De minister is niet van plan de huidige reguliere pacht af te schaffen. Daarnaast moet een andere vorm van langdurige pacht komen. Nu is het overgrote deel van de nieuw afgesloten pachtovereenkomsten kortdurend. Volgens Schouten is dat niet wenselijk, met name voor de bodemkwaliteit. Hoe de bodemkwaliteit moet worden gemeten, is nog de vraag. Het instrument dat daarvoor gehanteerd wordt, moet onomstreden zijn, zegt Schouten.

Rendement moet besproken worden met staatssecretaris van Financiën

En dan zijn er nog andere haken en ogen aan de huidige pachtwetgeving. Een daarvan is de discrepantie tussen de vermogensrendementsheffing en het Pachtbesluit. CDA’ers Jaco Geurts en Pieter Omtzigt hebben daarover vorig jaar al vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën. Omtzigt en Geurts constateren dat de fiscus ervan uitgaat dat een eigenaar 5,39% rendement kan halen, terwijl via het Pachtbesluit een maximaal rendement wordt opgelegd dat een veel lager maximum kent. Geurts merkte woensdag 27 maart op dat er nog wel gesprekken tussen de minister van landbouw en de staatssecretaris van Financiën nodig zijn. De minister erkende dat, en ze vroeg de Kamerleden om van hun kant het gesprek met de staatssecretaris voor Financiën op dat punt ook aan te gaan.

Alle onroerendgoedtransacties in het buitengebied staan in één database op boerderij.nl. Boerderij publiceert ook elke maand nieuwe gemiddelde grondprijzen per regio. Bekijk het hier.

Of registreer je om te kunnen reageren.