Home

Achtergrond 1 reactie

LTO Flevoland vraagt € 3 miljoen voor biodiversiteit

LTO Noord en Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) vragen met het concept ‘Green Paper Flevoland’ (GPF) € 3 miljoen per jaar aan provincie en waterschap om de biodiversiteit in Flevoland te vergroten.

Daarnaast vragen zij eenmalig € 50.000 om hun ideeën over biodiversiteitsversterking verder uit te werken. In het plan GPF beschrijven LTO Noord en FAC hoe de agrarische sector de komende jaren wil meedenken en meewerken aan het vergroten van de biodiversiteit in Flevoland.

5 speerpunten

In het huidige plan focussen de partijen op 5 speerpunten. Ten eerste moet het huidige oppervlak akker- en weidevogelbeheer verdubbelen. Ten tweede moet het areaal natuurgerichte vanggewassen, groenbemesters en ondiepe grondbewerking flink worden uitgebreid. Ten derde moet er een nieuwe impuls voor insecten en andere bestuivers komen in de vorm van kruiden- en bloemrijke akkerranden- en stroken. Ook willen de plannenmakers dat er zachtere overgangen komen tussen landbouwgebieden, natuurgebied en de openbare ruimte.

Het vijfde speerpunt richt zich op een grotere rol voor boeren in het beheer van natuurgebieden, bijvoorbeeld door het opschalen van ‘groene grondbanken’ naar het model van de Stichting Natuurbedrijf Akkerwaard.

Kansen voor natuur, landschap en waterkwaliteit

Voorzitter LTO Noord Flevoland Arnold Michielsen is enthousiast: “Er liggen in en rond de landbouw veel kansen voor natuur, landschap en waterkwaliteit. In het Green Paper hebben wij concrete speerpunten opgesteld. Als we hiermee aan de slag kunnen gaan, levert de land- en tuinbouw een belangrijke bijdrage aan een duurzaam en vitaal Flevoland.”

Green Paper Flevoland wordt gesteund door Het Flevo-landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Flevoland en de Natuur en Milieufederatie Flevoland.

Eén reactie

  • farmerbn

    Ze kruipen allemaal bij elkaar op schoot. Komt er een achterbakse aanval op de landbouw dan kun je geen vuist meer maken. Het grote geld maakt het wel zoet (voor de werknemers van LTO). Werknemersbelang lijkt belangrijker dan boerenbelang.

Of registreer je om te kunnen reageren.