Home

Achtergrond 3 reacties

‘Doe je niet mee, even goede vrienden’

Vlak voor de provinciale verkiezingen werd het actieplan Natuurinclusieve Landbouw Gelderland gepresenteerd. LTO Noord is een van de initiatiefnemers. Een uitdagende klus voor bestuurder Carla Evers. Want hoe reageert de achterban? Er klinkt kritiek. Dat had ze eigenlijk ook wel verwacht.

Carla Evers heeft een aantal reacties gelezen op internet. Had ze misschien beter niet kunnen doen. Het actieplan Natuurinclusieve Landbouw Gelderland waar zij als LTO-bestuurder aan heeft meegewerkt, brengt de gemoederen in beweging. Zeker in boerenkring. Boze reacties zijn te lezen als ‘We worden zo semi-ambtenaartjes’, ‘Ik ga toch ook niet zeggen hoe de bakker zijn brood moet bakken’ en ‘Lang leve L(angzaam) T(en) O(nder)’.

Boerenbestuurder moet olifantenhuid hebben

Evers (55) vindt die reacties niet leuk, maar ze had het eigenlijk wel een beetje verwacht. Een boerenbestuurder moet nu eenmaal een olifantenhuid hebben, zeker als je met voorstellen komt voor een meer natuurinclusieve landbouw.

Laat helder zijn, ons actieplan gaat uit van vrijwilligheid, het is geen blauwdruk

Spannend traject

Als bestuurder van LTO Noord regio Oost heeft ze samen met 3 agrarische collectieven en 5 natuur- en milieuorganisaties een plan gemaakt om komende jaren stappen te zetten in de richting van – citaat uit het actieplan – ‘kringlooplandbouw met aandacht voor natuur en landschap’. Was best een spannend traject gezien de gevoelens in haar achterban.

Carla Evers: “Wij willen met ons actieplan boeren verleiden om mee te doen.” - Foto: Michel Velderman
Carla Evers: “Wij willen met ons actieplan boeren verleiden om mee te doen.” - Foto: Michel Velderman

Vrijwillig actieplan

Geen boer wordt door het plan ergens toe gedwongen, maar zo komt het blijkbaar wel bij sommigen over. Evers: “Laat helder zijn, ons actieplan gaat uit van vrijwilligheid, het is geen blauwdruk. Het plan is vooral een uitnodiging aan boeren om mee te doen. Wij als initiatiefnemers vragen hen: wat heb je nodig om maatregelen te nemen die de biodiversiteit ten goede komen? Kennis, begeleiding, betaling voor diensten? Met het actieplan willen we een beweging op gang brengen. Doe je niet mee, even goede vrienden.”

Landbouw, natuur en landschap horen bij elkaar, ook al staat er soms spanning op de onderlinge relatie

Meebewegen

Evers heeft samen met haar echtgenoot een pluimveebedrijf in Hezingen (Ov.). Ze zit in het LTO-bestuur van LTO in regio Oost met als portefeuille Natuur & Landschap. “Landbouw, natuur en landschap horen bij elkaar, ook al staat er soms spanning op de onderlinge relatie. De samenleving wil dat de landbouw meer rekening houdt met de omgeving. Het lijkt mij goed om als boeren mee te bewegen, althans als dat op jouw bedrijf mogelijk is. Ik zeg er wel wat bij. Als boeren extra tijd en geld steken in maatregelen voor natuur en landschap, dan moeten zij daar voor worden betaald.

Mijn ervaring is dat mensen van natuur- en milieuorganisaties dat ook vinden. Ik zat heus niet met allemaal vijanden aan tafel.”

Niet van subsidie afhankelijk

Bij de opstelling van het Gelderse actieplan heeft ze verteld dat veel boeren het gevoel hebben dat zij overal de schuld van krijgen. “Als je boeren mee wilt krijgen, moet je ze waardering geven, maar ook tijd én een goede beloning als ze dingen doen voor natuur en landschap. Die beloning moet uit de markt komen, agrariërs willen niet van subsidie afhankelijk zijn. Subsidie is hooguit een middel voor een tussenfase.”

Boter bij de vis

De landbouwprijzen moeten omhoog. Hoe? “Daar heb ik ook de ultieme oplossing niet voor. Mijn ervaring is wel dat de mensen uit de natuurhoek met wie ik aan tafel zit dat ook vinden. Natuurinclusieve maatregelen en kringlooplandbouw mogen geen kostenpost zijn, maar een inkomstenbron. Die stelling onderschrijven alle organisaties die het Gelderse actieplan hebben ondertekend. Boter bij de vis dus.”

Wij willen met ons actieplan boeren verleiden om mee te doen. Wat zij concreet doen, is aan henzelf

Het plan gaat ervan uit dat in 2022 alle Gelderse bedrijven met grond in meer of mindere mate natuurinclusief produceren. Dat varieert van het ophangen van nestkasten tot aanleg van plas-draszones. Evers: “Elke ondernemer is anders, elk bedrijf is anders en ook de omgeving van ieder bedrijf is anders. Wij willen met ons actieplan boeren verleiden om mee te doen. Wat zij concreet doen, is aan henzelf. Ondertussen zoeken wij als initiatiefnemers naar een goed verdienmodel voor de landbouw die wij voor ogen hebben.”

Laatste reacties

 • Alco

  Landbouw IS natuur en landschap.
  Dat zien men niet.

 • Albert Albers

  Zoeken naar een goed verdienmodel !! Probleem is, we hebben een goed verdienmodel. We leveren top kwaliteit voor een betaalbare prijs. Hiermee tonen we al jaren aan dat we de concurrentie met het buitenland aan kunnen. Door een goede infrastructuur en hoge opbrengsten kunnen we onze hogere kosten compenseren. Daarnaast hebben we geen hogere milieubelasting dan elders in de wereld.

 • massy

  Zolang we als boeren zelf de rekening niet kunnen maken komt er nooit een goed verdienmodel. ze hebben hier alles over voor de natuur als de boer er maar niet beter van wordt.

Of registreer je om te kunnen reageren.