Home

Achtergrond

Digitalisering verbetert inkomen en concurrentiepositie

Digitalisering in de landbouw heeft niet alleen maar voordelen. Het kan de negatieve effecten op het milieu verminderen en een duurzame productie stimuleren.

Maar daartegenover bestaat wel het risico dat de kosten van administratieve lasten voor de boeren stijgen en de potentiële verbetering van de duurzaamheid niet wordt verkregen omdat de beschikbare gegevens niet worden gebruikt. Dat zijn de uitkomsten van de studie ‘Research for AGRI Committee – Impacts of the digital economy on the food chain and the CAP’ van Wageningen Economic Research en het Italiaanse bedrijf VVA. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de AGRI-commissie van het Europees Parlement.

Hightech-revolutie

In de studie wordt gekeken naar de wereldwijde trend van de farm-tech revolution die wordt gestimuleerd door, onder andere, hightechbedrijven zoals Nedap en Alibama, die deze technologische vooruitgang mogelijk maken.

Volgens de studie zijn de meest kansrijke doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) voor de hightech-revolutie in de landbouw:

  • het inkomen van boeren verbeteren;
  • de concurrentiepositie van de landbouw verbeteren.

Doelstellingen gemeenschappelijk landbouwbeleid

De onderzoekers benadrukken dat het in de huidige opzet van het GLB gaat om de marktstabiliteit te handhaven, te voldoen aan de verwachtingen van de consument, collectieve milieugoederen beschikbaar te stellen en beperking van- en aanpassing aan klimaatverandering na te streven.

De GLB-doelstellingen ‘handhaven van landbouwdiversiteit in de hele EU’ en ‘bevordering van sociaaleconomische ontwikkeling in plattelandsgebieden’ profiteren minder van de hightech-ontwikkelingen. Hoewel de technologie er is, is het aan de gebruikers om te beslissen hoe ze moeten worden geïmplementeerd en voor welke doeleinden.

Het rapport 'Research for AGRI Committee - Impacts of the digital economy on the food chain and the CAP' is op de site van het Europees Parlement te vinden.

Of registreer je om te kunnen reageren.