Home

Achtergrond

Wachten op eerste kunstmestgift

De energieprijzen zijn niet verder gestegen. Daarmee verdween het fundament onder de stijgende kunstmestprijzen van vorig najaar. KAS noteert al 2 maanden ongewijzigd. Het is een rustige markt.

De kunstmesthandel zit begin februari traditioneel in een tussenfase. Het is wachten op de eerste kunstmestgift. Die is dit jaar naar verwachting vroeger dan in 2018. De vorstperiodes lijken voorbij te zijn. Handelaren denken dat de eerste akkerbouwers en melkveehouders al in de tweede en derde week van maart KAS nutramon zullen inslaan. Ter vergelijking: vorig jaar was dat pas begin april.

Tot die tijd gebeurt er niet veel op de kunstmestmarkt. De West-Europese fabrieken draaien over het algemeen op volle toeren. Daar staat tegenover dat uit Oost-Europa weinig product komt, waardoor het aanbod niet te groot wordt. De markt is behoorlijk in balans. Aan de andere kant is de groothandel redelijk goed gevuld. Handelaren hebben hun posities ingenomen. De dekkingsgraad is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Voor de eerste strooironde is voldoende product beschikbaar.

De kunstmestmarkt zit in een relatief rustige periode. Met stabiele prijzen tot gevolg. Zowel KAS als kali is wel duurder dan vorig jaar rond deze tijd. De prijsverschillen variëren van €2 tot €3 per 100 kilo. - Foto: Ronald Hissink
De kunstmestmarkt zit in een relatief rustige periode. Met stabiele prijzen tot gevolg. Zowel KAS als kali is wel duurder dan vorig jaar rond deze tijd. De prijsverschillen variëren van €2 tot €3 per 100 kilo. - Foto: Ronald Hissink

De kunstmestprijzen beginnen komend voorjaar echter wel op een hoger prijsniveau. Dat is nog altijd het gevolg van de fors gestegen energieprijzen in de tweede helft van 2018. Voor industriële grootverbruikers werd aardgas – dat nodig is voor de productie van ammoniak – in die periode ruim 10% duurder.

De prijs van KAS steeg in de periode juni-oktober met € 5 tot € 25,25 per 100 kilo (bron: Triferto). In andere jaren werd KAS nooit zo vroeg in het seizoen zoveel duurder. Daarna zette die prijsstijging in mindere mate nog wat door. Al was dat meer een na-ijleffect. Niettemin waren het de hoogste prijzen voor KAS sinds begin 2016.

Nog hogere prijzen liggen niet in het verschiet. De storm rond de energieprijzen – en dan vooral aardgas – is de laatste tijd namelijk wel gaan liggen. Het zorgt voor extra rust op de kunstmestmarkt. Ook ureum speelt geen rol meer in de koers van de KAS-prijs. Dat product heeft in deze fase van het seizoen geen correlatie meer met KAS. Bovendien staan de ureumprijzen al maanden op een relatief stabiel (hoog) prijsniveau.

KAS stabiel rond € 26

De laatste weken is de kunstmestmarkt vrij stabiel. KAS nutramon steeg eind november voor het laatst iets in prijs. De meststof noteerde vorig week € 25,90 per 100 kilo (bron: Triferto). Het prijsverschil met voorgaande jaren is nog altijd fors. In februari 2018 werd € 23,25 voor KAS betaald. En ook in 2017 lagen de prijzen lager dan nu. De grens van € 26 per 100 kilo wordt voorlopig echter niet doorbroken. Daarvoor is de markt te rustig, vraag en aanbod zijn keurig in balans.

KAS nutramon noteert al sinds begin december nagenoeg ongewijzigd: € 25,90 per 100 kilo. De aardgasprijzen zijn de grootste reden. Die stijgen al lang niet meer. Vorig jaar noteerde KAS begin februari € 23,25 per 100 kilo.

Kali noteert al maanden relatief stabiel, maar wordt zo en nu dan toch wat duurder. Begin januari gebeurde dat ook en tegelijkertijd voor het laatst. De notering van kalizout 60% ging toen met € 0,70 omhoog, tot € 33,20 per 100 kilo. Ter vergelijking: vorig jaar noteerde deze meststof € 31. De prijsstijgingen die af toe plaatsvinden zijn vooral ‘geforceerd’ en hebben niet direct met een betere vraag te maken. De reden ligt bij de fabrieken die hun producties terugschroeven.

Kali is ook een relatief stabiele factor. Al ging de prijs begin vorige maand met € 0,70 omhoog. Kali noteert inmiddels € 33,20 per 100 kilo.

Ook tripelsuperfosfaat werd begin januari iets duurder. Voor dit product kwam eveneens € 0,70 bij de prijs op: € 40,90 per 100 kilo. Die prijs is sindsdien gelijk gebleven. Vorig jaar noteerde tripelsuperfosfaat € 35,50.

Het is ondertussen de vraag of de afzet van vloeibare meststoffen ook dit jaar goed blijft. De prijzen liggen nu voor het eerst hoger dan die van korrelmest.

Tripelsuperfosfaat volgt dezelfde koers als kali. Ook hier kwam begin januari € 0,70 bij de prijs op. Dit product bleef sindsdien in prijs gelijk: € 40,90 per 100 kilo.

Meer KAS naar Duitsland

Op de langere termijn kan de strengere mestwetgeving in Duitsland gevolgen hebben voor de KAS-prijzen in Nederland. Duitse boeren mogen na 2019 alleen nog werken met bewerkt en dus duurder ureum. KAS wordt dan voor het eerst een reële optie als alternatief voor ureum. Het is nu al te merken aan de markt. Duitse akkerbouwers en veehouders oriënteren zich dit jaar voor het eerst op de mogelijkheden van KAS. Zeker nu ureum behoorlijk aan de prijs is.
Duitse handelaren op hun beurt vinden het hierdoor lastig om te anticiperen. Moeten ze ureum of KAS inslaan? Hun voorraden zijn hierdoor gemiddeld bijna een kwart kleiner dan normaal. Als Duitse boeren na 2019 voor een groot deel voor KAS gaan kiezen, gaat dat de prijzen hier licht opdrijven.
In Frankrijk komt eveneens de discussie op gang of de mestwetgeving niet strenger moet worden. Ook daar zou dat betekenen dat KAS meer in trek raakt. Met minder aanbod en hogere prijzen voor de Nederlandse markt tot gevolg. Het speelt nu nog geen rol, maar het is een factor waar boeren op termijn rekening mee moeten houden.

Of registreer je om te kunnen reageren.