Home

Achtergrond

Trend 9: Concentratie in de zaadbusiness

Wat zijn de trends van 2019? Trend 9: De internationale markt voor plantaardig uitgangsmateriaal kent steeds minder spelers. De Oeso maakt zich zorgen en vindt dat overheden alert moeten zijn op behoud van concurrentie.

Goed functionerende zaadmarkten zijn essentieel voor de landbouw en de wereldwijde voedselzekerheid, constateert de internationale Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso). Duurzame toename van de wereldwijde landbouwproductiviteit hangt af van investeringen van de overheid en private partijen in onderzoek en ontwikkeling (R&D). Deze investeringen moeten ertoe leiden dat er verbeterde variëteiten worden ontwikkeld. Om te zorgen dat dat ook daadwerkelijk gebeurt, is het volgens de Oeso essentieel dat zaadmarkten innovatief en concurrerend blijven.

Lees ook: Trends in de landbouw: (Geo)politiek bepaalt klimaat

Grote veranderingen in zaadindustrie

In de zaadwereld zijn een paar grote fusies en overnames geweest, recent. De Oeso wijst op Dow en DuPont, de acquisitie van Syngenta door ChemChina en het samengaan van Bayer en Monsanto. De concentratie is al decennia lang gaande en wordt gedreven door hoge vaste kosten, vooral in onderzoek. Het gevolg kan zijn: verminderde concurrentie, hogere prijzen en afnemende innovatiebereidheid – schadelijk voor boeren en consumenten. Tot nog toe lijkt dat overigens mee te vallen, blijkt uit het stuk van de Oeso. Dat komt doordat overheden soms forse eisen stellen bij fusies.
Lees verder onder de foto.

In juni vorig jaar schudden Ren Jianxin (l) van ChemChina, en Michel Demare van de directie van Syngenta elkaar de hand na de overname van Syngenta door ChemChina. De concentratie van de markt door dit sort fusies kan de zaadmarkt verstoren, aldus de Oeso. - Foto: ANP
In juni vorig jaar schudden Ren Jianxin (l) van ChemChina, en Michel Demare van de directie van Syngenta elkaar de hand na de overname van Syngenta door ChemChina. De concentratie van de markt door dit sort fusies kan de zaadmarkt verstoren, aldus de Oeso. - Foto: ANP

Verschil per land en gewas

De concentratie op de markten varieert nogal per gewas en per land. Weinig spelers zijn er in suikerbieten, mais, koolzaad, katoen en zonnebloemen. Meer op het gebied van aardappelen, tarwe, gerst en soja. Vaak zijn er ook regionaal nog belangrijke spelers. Dat geldt bijvoorbeeld voor de aardappelwereld.

Veel klontering is er op de markt van genetisch gemodificeerd zaaigoed. De Oeso stelt dat daar de markt bijna helemaal wordt gedomineerd door grote multinationals.

Adviezen

Voor overheden ligt er een rol om de markt gezond te houden. Denk aan goed toezicht door mededingingsautoriteiten. Wettelijke belemmeringen voor toepassing van nieuwe technieken zouden weg moeten, vooral in het belang van kleinere ondernemingen.

Verder is toegang tot genetisch materiaal van belang. Daarmee speelt de Oeso in op de discussie over intellectueel eigendom.

De grote 6 ingekrompen tot 4

30 jaar van samenvoegingen en overnames leidde tot 6 grote multinationale zaadfirma‘s: Monsanto, Bayer, BASF, Syngenta, Dow and DuPont. Sinds 2017 vielen er nog twee af door fusies van Dow Chemical en DuPont (2017) en van Bayer en Monsanto (2018). ChemChina nam Syngenta over.

Of registreer je om te kunnen reageren.