Home

Achtergrond 1 reactie

Trend 14: Onkruidbestrijding wordt hightech

Wat zijn de trends van 2019? Trend14: De gangbare akkerbouw kijkt met een schuin oog naar mechanische onkruidbestrijding nu chemie steeds meer in het verdomhoekje komt te staan. Het blijft vooralsnog bij informeren.

Ook gangbare akkerbouwers richten hun blik meer en meer op mechanische onkruidbestrijding, nu diverse herbiciden zijn verboden, en diverse herbiciden ook op de drempel staan tot verdwijnen. Vorig jaar viel het doek voor isoproturon (o.a. Javelin), linuron (o.a. Datura) en flupyrsulfuron (Lexus). De stof chloridazon (Pyramin DF, Better DF) verdwijnt per 2020. Meer middelen staan op de nominatie te sneuvelen, waaronder fenmedifam en desmedifam in bieten.

Glyfosaat

Pendimethalin (Stomp) en glyfosaat (o.a. Roundup) hebben vorig jaar de stemming ternauwernood overleefd en de toelating van deze middelen is met enkele jaren verlengd, waarbij het vooral bij glyfosaat kantje boord was door politiek gekonkel. De kans dat de toelating van glyfosaat over vier jaar weer wordt verlengd, lijkt door alle weerstand in de maatschappij tegen het middel niet zo groot. Daarbovenop komen nog bovenwettelijke middelenverboden, zoals PlanetProof.

Lees ook: Nog eens 15 opmerkelijke trends of Trends in de landbouw: (Geo)politiek bepaalt klimaat

Mechanische onkruidbestrijding

Het besef is bij gangbare akkerbouwers inmiddels doordrongen dat chemische onkruidbestrijding in de nabije toekomst geen vanzelfsprekendheid meer is. Mechanische onkruidbestrijding wordt niet meer gezien als tool uitsluitend voor biologische teelten, maar ook als bruikbaar alternatief in gangbare teelten. Vooral in teelten waarbij het aantal toegelaten herbiciden toch al niet dik gezaaid zijn, zoals cichorei en witlof.

Biotechniekdag

Op de biotechniekdag in Tollebeek (Fl.) afgelopen november waren diverse gangbare telers komen kijken of bepaalde technieken ook op hun bedrijf interessant kunnen zijn. Zeker in gewassen waar al niet veel herbiciden zijn toegelaten, zoals witlof en cichorei. Innovatieve schoffelmachines zoals de Hak I-weeder of de Robovator die ook in de rij kunnen schoffelen, kunnen dan een alternatief zijn.

Op de aardappel-buitenbeurs Potato Europe 2018 in het Duitse Bockerode hadden de fabrikanten Zasso en Regnerus juist veel aanloop van aardappeltelers, die een alternatief zoeken voor het loofdodingsmiddel Reglone. Zasso heeft een apparaat ontwikkeld waarmee onkruid en aardappelloof met behulp van elektriciteit worden bestreden. CNH gaat het apparaat van Zasso vermarkten. Regnerus heeft de looftrekker nieuw leven ingeblazen.

Vooralsnog blijft het volgens de fabrikanten echter bij informeren. De telers, een uitzondering natuurlijk daargelaten, gaan nog niet tot aanschaf over. Daarvoor is het gebrek aan chemie nog net niet nijpend genoeg.

Wieders worden steeds slimmer

Mechanische wieders winnen aan effectiviteit door hightech-technieken. De innovatieve I-weeder schoffel van Hak maar ook de robovator kunnen zowel tussen de rijen als in de rij wieden. Zodra de camera een gewasplant herkent klapt of draait het schoffelblad weg, en klapt of draait terug na passeren van de plant. Bij ‘ouderwetse’ schoffels blijft de grond tussen de planten in de rij onaangeroerd.

Eén reactie

  • Gat

    Wat moet de biologische sector straks nog doen om zich te onderscheiden?

Of registreer je om te kunnen reageren.