Home

Achtergrond

Stabiele prijs grasland in Waterland

De prijs voor grasland in Waterland en Droogmakerijen (N.-H.) is nagenoeg gelijk gebleven. De gemiddelde prijs voor grasland in 2018 (t/m kwartaal 3) bedroeg volgens het Kadaster € 52.000 per hectare. In vergelijking met € 71.000 per hectare in 2017 een forse daling.

Volgens Hans Hendriks van Hendriks Agrarische Makelaardij in Hoorn is het belangrijk onderscheid te maken tussen puur agrarische grond en agrarische grond met natuurbestemmingen. Volgens Hendriks ligt in Waterland relatief veel agrarische grond met natuurbestemmingen. “Deze grond wordt voor lagere, niet representatieve, prijzen verkocht. Dat maakt de vergelijking tussen de jaren niet fair.

De prijs voor puur agrarisch grasland is over de laatste jaren stabiel en ligt gemiddeld op € 40.000 à € 45.000 per hectare”, aldus Hendriks. Daarentegen worden hogere gemiddelden vaak veroorzaakt door derden die grond kopen met het idee dat er in de toekomst een bouwbestemming mogelijk is. Hendriks verwacht op de korte termijn geen schokkende fluctuaties, maar houdt wel de actualiteit omtrent CO2-emissie in het achterhoofd als mogelijke ruisfactor.

Sluipende onzekerheid CO2 uitstoot

De uitstoot van CO2 door oxidatie van veen is een hot item in de Tweede Kamer en kan invloed hebben op de grondprijzen. Slechts een krantenbericht kan al zorgen voor directe fluctuaties op de markt. “Als ik mezelf verplaats in de rol van koper, zou ik ook wat voorzichtig zijn”, zegt Hendriks.

Toch laten grondprijzen in de nabije omgeving dezelfde stabiele trend zien. Zo heeft Klaver Agrarisch Vastgoed online grasland te koop staan variërend van € 49.000 tot € 62.500 per hectare. Ook a.s.r. real estate vermeldt een stabiele trend: “de grondprijs bedraagt ongeveer € 56.000 per hectare en is in kwartaal 3 nagenoeg gelijk gebleven.”

Check de grond- en pachtprijzen, actuele koopaktes en andere agrarische transacties op boerderij.nl/landbouwgrond

Of registreer je om te kunnen reageren.