Home

Achtergrond

Ruime aanvoer schapen brengt prijsdruk

Hoewel de handel redelijk vlot verliep, was een hogere prijs voor schapen en lammeren niet haalbaar op de veemarkt in Leeuwarden dinsdag 19 februari.

Dat er geen ruimte was voor een hogere prijs, komt volgens handelaren door de ruimere aanvoer. De verwachting is dat het aanbod de komende weken niet significant kleiner wordt. Dat komt onder andere door het feit dat vanaf 16 februari drijfmest mag worden uitgereden. Schapen hebben daardoor minder weide om in te grazen en gaan daarom weg richting veemarkt.

De prijzen kwamen op de markt van dinsdag 19 februari niet van hun plek. Toch zijn handelaren niet ontevreden, want volgens hen is het huidige prijsniveau tevredenstellend. Voor zware rammen (boven 25 kilo) wordt nog altijd € 112,50 tot € 122,50 per dier betaald, terwijl de prijs voor zware ooien (boven 20 kilo) op € 84,50 tot € 97,50 per dier ligt.

Het importeren van levende dieren gebeurt momenteel heel sporadisch. De import van karkassen loopt wel door, maar tot druk op de prijzen leidt dat niet in de Nederlandse markt. De prijsdruk die in Nederland aanwezig is, wordt voornamelijk veroorzaakt door de ruime beschikbaarheid aan dieren. Dat blijft voorlopig zo.

Prognose: stabiele prijzen.

Meer informatie over de prijzen en aanvoer op de schapenmarkt in Leeuwarden vind je in Boerderij op Maat:  

Rammen > 25 kilo
Slachtschapen
Ooien > 20 kilo
Aanvoer

Of registreer je om te kunnen reageren.