Home

Achtergrond 8 reacties

Lagere ophaaltarieven drijfmest in het verschiet

De mestmarkt staat aan de vooravond van de start van het uitrijseizoen. Ophaalprijzen zijn inmiddels gedaald en normaal gesproken zet dat verder door.

Met het voorjaar in aantocht is het in de mestmarkt wachten tot er weer volop mest kan worden uitgereden. Daarop vooruitlopend is de markt al in wat rustiger vaarwater gekomen. Het aanbod is niet zo groot, omdat een deel van de veehouders met ruimte op het bedrijf de mest vasthoudt om straks voor lagere prijzen af te kunnen zetten.

Mestprijzen

Zoals gebruikelijk lag de top van de ophaalprijzen vorig jaar in november en december. In de duurste maanden is in de duurste regio’s (in het Oosten van Brabant en Noorden van Limburg) voor afvoer van varkensdrijfmest nog € 30 per ton betaald. Rundveedrijfmest was met bedragen tot € 22 per ton ook goed aan de prijs.

De prijzen in de meeste gebieden in Zuid, Oost en Midden Nederland zijn inmiddels op een wat lager niveau beland. Daardoor zijn de ophaaltarieven voor varkensmest nu ongeveer gelijk aan de prijzen tijdens de start van het opslagseizoen afgelopen najaar. Voor rundveemest geldt dat in grote lijnen ook.
Lees verder onder de afbeelding.

Kleinere melkveestapel

Prijsverschillen in ophaaltarieven ontstaan onder andere door regionale mestdruk, afstand tot en afspraken met de akkerbouw en zeker ook concurrentie tussen distributeurs. Verder spelen de (regionale) aanwezigheid van mestscheiding en -verwerking en de mogelijkheden tot lokale afzet mee.

Bij de afzet van rundveemest is de impact van de wat kleinere melkveestapel en stoppende veehouders merkbaar; een aantal handelaren geeft aan dat bedrijven die eerst drijfmest moesten afvoeren nu van de markt zijn of mest afnemen. Op het totaal is het maar een klein percentage, maar het kan regionaal wel een andere situatie geven. Aan de afzetkant is al langer voelbaar dat akkerbouwers vaker de voorkeur geven aan rundveedrijfmest dan aan varkensmest. Dat is dit jaar niet anders. Een aantal handelaren merkt een royaal aanbod aan mest van rosékalveren. De mestsoort is goed te plaatsen, maar duwt wel wat varkensmest van de markt.
Lees verder onder de grafiek.

De gemiddelde ophaalprijzen liggen nagenoeg op hetzelfde niveau als in het najaar van 2018. In het Zuiden zijn ze nog altijd het hoogst. Voor de prijsontwikkeling in de komende maanden zijn vooral de weersomstandigheden bepalend.

Meer opslagcapaciteit

Vergeleken met vorig jaar heeft de mestmarkt veel last van de weggevallen mestexport naar Duitsland. Het wordt deels opgevangen door meer uitvoer naar Frankrijk. Aan de andere kant verwachten handelaren dat een deel van de akkerbouw bereid is meer mest af te nemen, vooral de bedrijven die een slecht seizoen achter de rug hebben.

Distributeurs merken dat er meer opslagcapaciteit is. Door de moeizame mestmarkt in de eerste helft van 2018 is vorig jaar extra opslag gerealiseerd, zowel bij de veehouders als in het akkerbouwgebied. Wat dat betreft zijn ook de gevolgen van stoppende veehouders en het uitbreiden van grote bedrijven merkbaar: kleine bedrijven hebben meestal relatief weinig opslag, in tegenstelling tot de opslag onder nieuwe stallen en daarbuiten. Deze varkens- en veehouders kunnen de mestafvoer daardoor uitstellen naar de goedkopere periode in het voorjaar. De periode van mest uitrijden concentreerde zich al steeds meer in een korte periode en die tijd lijkt alleen maar korter te worden. Het vergt een grote logistieke operatie en kan ertoe leiden dat prijzen relatief minder gaan dalen in het voorjaar.

Oosten maakt inhaalslag

Voor 2019 is een aantal ontwikkelingen bepalend voor het verloop van de mestmarkt. Positief is dat er zicht komt op meer mestverwerking. Zo gaan drie initiatieven in het Oosten mogelijk voor verlichting zorgen: Twence, Agrogas en Greenferm hebben de ambitie gezamenlijk zo’n 650.000 ton mest van de markt af te halen. De regio kan daarmee een forse inhaalslag maken met mestverwerking, wat op termijn kan leiden tot ontspanning van de mestmarkt en mogelijk lagere mestprijzen.

Mestfraude

Er blijven echter meer onzekerheden voor de mestmarkt dit jaar, zoals rondom de aanpak van mestfraude, de impact van een saneringsregeling voor varkenshouders en het verloop van de exportperikelen naar Duitsland. Vanaf volgend jaar kan de aanscherping van de fosfaatgebruikersnormen in het kader van de Nitraatrichtlijn voor minder mestplaatsing zorgen. Voor de komende maanden is er echter maar één ding bepalend: de weersomstandigheden die de uitrijmogelijkheden bepalen, en daarmee het niveau van de bodem in de markt én in de putten.

Laatste reacties

 • kanaal

  dat is precies de reden waarom latente fosfaatruimte is afgestolen door lto en nzo.

 • Flirt

  Aanscherping fosfaat gebruiksnormen????? Dacht t nie. Zal wel uitbreiding bedoelt worden.

 • Gat

  Aanscherpen gebruiksnormen? Je bedoelt wat koeien niet produceren in praktijk mar alleen in nl op papier

 • deszyleo

  - Deze reactie is verwijderd door de beheerder, omdat deze niet voldeed aan de regels. Zie www.boerderij.nl/huisregels. -

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • maiskolf

  Volgens mij heeft dit bovenstaande niet veel met mestafvoerprijzen te maken.......
  .

 • 344412

  Vervanging kunstmest door organische mest ligt voor de hand in het kader van circulariteit.

 • 344412

  Vervanging kunstmest door organische mest ligt voor de hand in het kader van circulariteit.

 • koestal

  Maak je maar niet te gauw blij met dit verhaal.

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.