Home

Achtergrond 2 reacties

Haniotis: klimaatdiscussie eenzijdig op rundvlees gericht

De rol van de rundveehouderij in de klimaatverandering verdient nuancering, vindt Tassos Haniotis, hoge beleidsambtenaar van Europees landbouwcommissaris Phil Hogan.

Haniotis schrijft in een artikel op internet dat de beschuldigende vinger eenzijdig en onterecht naar de rundveehouderij gaat en dat te gemakkelijk wordt verondersteld dat met een vermindering van de consumptie van rundvlees, de uitstoot van CO2 aanmerkelijk zou verminderen.

Parallellen met eerdere discussie

Haniotis ziet parallellen in de discussie over de bijdrage van de rundveehouderij aan het klimaatprobleem met een discussie 10 jaar geleden over voedselzekerheid in relatie tot biobrandstoffen. Toen werd bij de oorzaak voor de stijgende voedselprijzen vaak gewezen naar de teelt van energiegewassen in plaats van voedselgewassen. Nu lijkt rundvlees ongeveer de enige boosdoener in het klimaatdebat, en tegelijkertijd raken andere belangrijke factoren ondergesneeuwd, vindt hij.

Rundvleesconsumptie

Hij laat bijvoorbeeld zien dat de groei van de rundvleesconsumptie in de Europese Unie al sinds de jaren 80 achter blijft bij de bevolkingsgroei, terwijl de varkens- en pluimveeconsumptie in dezelfde periode wereldwijd veel harder groeide – hetgeen ook de groei van de arealen mais en soja tot gevolg had.

Hoe verklaren we dan het feit dat ondanks een afnemende rundvleesconsumptie in de Europese Unie er nog zoveel te doen is als het aankomt op verlaging van de emissies?

Hij vindt het misleidend dat de beschuldigende vinger eenzijdig op rundvlees in gericht. “Ons wordt voortdurend verteld: stop rundvlees te eten en we redden de wereld. Werkelijk? Hoe verklaren we dan het feit dat ondanks een afnemende rundvleesconsumptie in de Europese Unie er nog zoveel te doen is als het aankomt op verlaging van de emissies?”

Uitstoot van broeikasgassen

Haniotis vraagt zich af of de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van de omzetting van grasland in de teelt van voedingsgewassen niet wordt onderschat. “Zou het kunnen dat het gemak waarmee we 1 sector kunnen aanvallen die zich langzaam aanpast en een conservatieve houding heeft, ons helpt om andere ongemakkelijke waarheden te verdoezelen?”

Geen landbouwachtergrond

Hij vraagt zich bovendien af het een rol speelt dat de grote meerderheid inmiddels stadsbewoner is en in toenemende mate geen landbouwachtergrond heeft of begrip van de landbouwdynamiek. “We voelen ons zo veel comfortabeler als een activiteit die ver van ons dagelijks leven staat, zoals de landbouw. moet veranderen, terwijl wij in onze dagelijkse beslommering, onze groeiende consumptie kunnen voortzetten.”

Laatste reacties

  • bartje14

    Treffende laatste alinea!

  • Alco

    Ik vindt de zin: "Ons helpt om andere ongemakkelijke waarheden te verdoezelen" treffend.
    Daarnaast is uitstoot en opname door het voedsel altijd met elkaar in evenwicht.
    Zo zijn producten in voerspoor die minder uitstoot geven, ook producten die minder hadden opgenomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.