Home

Achtergrond 1 reactie

Gemor CDA en VVD over nertsenwet heeft weinig effect

Het debat over de wijziging van de wet die pelsdierhouderij verbiedt, ging nauwelijks over het wetsvoorstel, maar meer over de overgangsregeling. CDA en VVD blijven morren over de wet.

Hoewel de wet op het verbod van de pelsdierhouderij op 15 januari 2013 is ingegaan, was het verbod op de pelsdierhouderij opnieuw onderwerp van gesprek in de Tweede Kamer. Volgens de wet is pelsdierhouderij per 2024 verboden en tot die tijd geldt een overgangstermijn, waarbij uitbreiding verboden is.

Nertsenhouders bestuursrechtelijk vervolgen

Landbouwminister Carola Schouten wil de wet nu aanpassen en heeft een voorstel ingediend. Volgens de huidige wet kan handhaving alleen via de strafrechtelijke route, net zoals dat bij de handhaving van fosfaatrechten en varkens- en pluimveerechten is geregeld. Met het nieuwe wetsvoorstel wordt het ook mogelijk om nertsenhouders die de wet overtreden bestuursrechtelijk te vervolgen, met een boete of een dwangsom.

CDA en VVD fel tegen

CDA en VVD zijn fel tegen het voorstel. Tot grote verbazing van SP-Kamerlid Frank Futselaar. Hij vindt dat de partijen hiermee het signaal afgeven dat pelsdierhouders die overtredingen begaan strafrechtelijk vervolgd zouden moeten worden. “Dat soort taal verwacht ik van mevrouw Ouwehand, maar niet van de VVD en het CDA”, zegt Futselaar.

Maar de opmerkingen van de SP leidden niet tot een koersverandering van VVD en CDA. Zij willen niet nog een middel toevoegen voor de handhaving. “Het moet voor de sector dan ook voelen als een trap na. Eerst wordt je toekomst en die van je gezin onderuitgehaald, je kan met je bedrijf geen kant op en dan volgt net voor de eindstreep ook nog een voorstel om naast strafrechtelijke handhaving bestuursrechtelijk te kunnen optreden”, vindt Geurts.

Lees verder onder de tweet

Zorgen over overgangsregeling

CDA en VVD gooiden de kont behoorlijk tegen de krib. Ze gebruikten het debat om opnieuw hun afkeer van de wet te uiten en hun grote zorgen te uiten over de overgangsregeling. Ze leven mee met de gezinnen die getroffen worden door het verbod en de moeilijke situatie waar de nertsenhouders in terecht zijn gekomen.

Na een aantal jaren van financieel zeer goede resultaten, zitten de nertsenhouders nu in zeer zwaar weer. De prijzen zijn slecht en de bedrijven zijn moeilijk verkoopbaar. De overgangsregeling, waar € 18 miljoen voor beschikbaar is, werkt niet of nauwelijks. Tot nu toe kunnen slechts 2 bedrijven hier gebruik van maken.

CDA en VVD maakten via hun moties duidelijke statements. Via een motie vragen ze om de overgangsregeling aan te passen zodat hij beter werkbaar is en om de regeling ook te evalueren. Eigenlijk is de motie overbodig, want Schouten is hierover al in gesprek met de sector. Ze neemt de motie dus over.

Lees verder onder de foto

Na een aantal jaren van financieel zeer goede resultaten, zitten de nertsenhouders nu in zeer zwaar weer.
Na een aantal jaren van financieel zeer goede resultaten, zitten de nertsenhouders nu in zeer zwaar weer.

Productie verschuift naar andere landen

Met een tweede motie, die vraagt om een onderzoek naar de regels voor dierenwelzijn van nertsen in landen waar de Nederlandse sector naar toe verplaatst, benadrukken de partijen nog eens waarom ze tegen het verbod zijn: de productie verschuift naar andere landen en daarmee wordt het voor de dieren in de sector niet beter.

Schouten wil dat onderzoek niet en ook de Kamer stemde tegen. Het wetsvoorstel over de bestuurlijke handhaving werd – zonder steun van regeringspartijen CDA en VVD en ook SGP en FvD – wel aangenomen. Het gemor van de ‘landbouwpartijen’ had geen effect. Het had wat weg van een debat voor de bühne.

Eén reactie

  • cor vroege

    Noord Korea is er niets bij,schandalig dat overheid bedrijven kapot maakt en niet uitkopen ,communisties gedrag noem ik dat!! Deze bedrijven kunnen niet eens in buitenland beginnen omdat hun bedrijf in nederland geen gulden waard meer is.

Of registreer je om te kunnen reageren.