Home

Achtergrond 41 reacties

Boer moet waterverdunning sleepvoet bewijzen

Met hitech-sensoren, gps en een apk op de bemester wil de overheid in 2021 boeren tot in detail controleren. Exacte eisen aan de dure techniek zijn onbekend, maar zal loonwerkers in de kaart spelen. Ondertussen moeten boeren nu al de waterverdunning bij sleepvoetbemesting bewijzen, ook al weet niemand hoe.

De overheid heeft grootse plannen om het uitrijden van mest te gaan monitoren. Dat bleek al uit de Kamerbrief eind vorig jaar over de Versterkte Handhaving Mest. Het ministerie wil AGR-gps (Automatische Gegevens Registratie) en wellicht zelfs een NIR-sensor op elke giertank en sleepslangbemester. Niet per se bedoeld voor boeren om plaatsspecifiek te kunnen bemesten of om met het realtime mestmonster de juiste rijsnelheid en dosering te bepalen. Uitvoeringsorganisatie RVO.nl wil het koppelen aan haar systemen, zodat de overheid het bemesten op bedrijfsniveau kan checken.

Lees ook: Digitale registratie bij mestuitrijden per 2021

Sleepvoetbemester op klei en veen

De plannen kwamen eerder al aan bod in het rapport van CDM (Commissie van Deskundigen Meststoffenwet) van juli 2017. In 2021 moet het realiteit zijn. Met deze techniek is dan ook gelijk de sleepvoetmachine aan banden gelegd. Dit jaar al moet immers iedereen op klei en veen met een sleepvoetbemester de mest met 33% water te verdunnen, ofwel 2 delen mest, een deel water. De afleg mag dan boven de grond, tussen het gras in strookjes van 5 centimeter breed en met 15 centimeter afstand. Bovendien moet de grondeigenaar het verdund uitrijden met de sleepvoet een keer per jaar, vóór de eerste bemesting bij RVO.nl melden. Daarvoor zijn inlog en TAN-codes nodig.

Wel toegestaan, niet klaar

De techniek om mest te verdunnen en dit te registreren is echter nog amper in productie. Dat was ook al het geval in de voorgaande jaren, toen het ministerie telkens een compleet verbod van de sleepvoet afkondigde. Er waren geen alternatieven voorhanden die de zode niet doorsnijden en daarmee de draagkracht ontnemen. Alleen de PulseTrack van Duport in Dedemsvaart is goedgekeurd door het ministerie en staat ook als alternatief op de site van RVO.nl. Deze is voorlopig echter nog in ontwikkeling en dus nog niet te koop.

De PulseTrack deponeert de mest in kuiltjes en niet in een sleuf. Daarmee is het een zodebemester die geen scheuren maakt in de grond en de grasmat en wortels niet doorsnijdt. Duport wil het komende jaar verder testen met de PulseTrack om te kijken hoe duurzaam en slijtvast de machine is. Ook over de definitieve prijsstelling is nog geen duidelijkheid.

Lees verder onder de foto.

De PulseTrack deponeert de mest in kuiltjes en niet in een sleuf. - Foto: Duport
De PulseTrack deponeert de mest in kuiltjes en niet in een sleuf. - Foto: Duport

Zo werkt de PulseTrack

De PulseTrack is nog niet af, maar wel het enige goedgekeurde alternatief voor sleepvoeten zonder waterverdunning. De PulseTrack deponeert de mest in kuiltjes en niet in een sleuf. Sterwielen ponsen in ruitverband een gat van maximaal 7 centimeter diep en 57 millimeter breed in de bodem, 20 centimeter van elkaar. Van het sterwiel loopt een ketting naar een achterliggend pompwiel dat telkens een hoeveelheid mest in het gaatje legt. Dit pompwiel is gekalibreerd en wordt gevoed vanaf de verdeler op de bemester. Een gift van 35 kuub mest per hectare zou haalbaar zijn, zonder dat de mest boven de bodem komt. De PulsTrack weegt met 3.500 kilo, 620 kilo meer dan een standaard Duport-bemester van 8,7 meter breed. Vorig jaar werd een prijs genoemd van € 50.000 voor een 5,8 meter brede PulseTrack. Een standaard zodebemester van 5,8 meter kost zo’n € 33.000. Omdat de mest niet op, maar in de grond komt net als een zodebemester en positief uit de emissietesten komt, kreeg Duport een toelating. De wet hoeft hiervoor bovendien amper veranderd te worden.

Inspecteur zal bij twijfel doorvragen

Controle onduidelijk

Voor de komende twee jaar, tot 2021, laat de overheid het dus bij de plicht om bij sleepvoetbemesten te verdunnen met 33% water. Hoe dat wordt gecontroleerd en gehandhaafd, blijft echter volstrekt onduidelijk, zo blijkt na navraag bij de NVWA, LTO en andere betrokkenen in de sector. Wel is zeker dat de boer verantwoordelijk is en bij een controle het op de juiste wijze verdunnen van de mest moet kunnen aantonen. Paula de Jonge van de NVWA: “De vervoerder moet zorgen voor goede bewijslast dat er 33 % water is toegevoegd en de inspecteur zal bij twijfel doorvragen.”

Discussie over aandeel water

Wat die bewijslast concreet mag zijn, kan de Jonge niet toelichten. Foto’s van het bijpompen van water in tank of put? Spoelwater in put? Een slang die klaar ligt in de sloot om de tank bij te vullen? Een loonwerkersfactuur van het sleepslangen? “Dat is aan de inspecteur. Het moet een geloofwaardig verhaal zijn.” Bij sleepslangen zal dat makkelijker zijn, want daar wordt altijd water bij de mest gebracht om het te kunnen verpompen. Alleen het aandeel water kan ter discussie staan. Bij het uitrijden met de tank is het praktisch veel lastiger om water bij te voegen.

Het vermoeden onder diverse betrokkenen, variërend van onderzoekers, belangenbehartigers, adviseurs tot loonwerkers en fabrikanten, is dat de controle en handhaving nog op een laag pitje zal staan. Een overtreding is zeker achteraf lastig te staven voor de controleur. Er is immers geen wettelijke waarde over hoe dun de mest moet zijn.

Wachten tot de eerste boer naar de rechter moet

Wachten op duidelijkheid

Frank Verhoeven van adviesbureau Boerenverstand, die eerder met de GreenDuo experimenteerde (water over mest via ketsplaten) heeft een MestBox ontwikkeld die de borging van verdunde mest voor de overheid mogelijk maakt. Hij kan die MestBox ook leveren. Met dit apparaat is het mogelijk om binnen de nieuwe regelgeving met water verdunde drijfmest uit te blijven rijden met een sleepvoetbemester. Maar het loopt niet storm.

“Ik merk dat iedereen het een beetje zat is en denkt; krijg maar wat, ik zie wel hoe het loopt en investeer nog niks in meet- en borgingsapparatuur. Op het moment is er dan ook totaal geen vraag naar, omdat de wet zo onduidelijk is wat de vereisten in 2021 zijn.

Ook de plicht om dit jaar water bij te voegen is volstrekt onduidelijk. Het is gewoon wachten tot de eerste boer moet voorkomen en de rechter gaat bepalen wat verdunde mest is.”

Data

Daarbij laat de overheid ook in het midden of het alleen gaat om overtredingen op heterdaad of dat je tot een lange tijd terug elke tank of kuub mest moet kunnen verantwoorden. Verhoeven: “In overleggen stelt de NVWA dat ze van de gewenste NIR, gps, flow- en EC-sensoren alle data tot ver achter de komma willen hebben. Ze hebben echter geen idee hoeveel data daar vanaf komt en hebben ook geen controleapparaat daarvoor. Het spoor van deze verdere aanscherping loopt gewoon dood. De relatie met de echte doelen; schoon water, schoner milieu, meer diversiteit en klimaat zijn compleet zoek.”

€ 10.000 per systeem

De sector is uiteraard ook huiverig voor de kosten die een dergelijk systeem met zich meebrengt. Ja, water toevoegen levert zeker in droge jaren ook gewasopbrengst en dus geld op, maar een compleet systeem met 2 flowmeters, een EC-meter, gps en logger kost al snel richting € 10.000. Dan is opbouw en een NIR-sensor nog niet meegerekend. Daarmee kan het oplopen tot zeker € 15.000. Het CDM adviseert bovendien een APK voor de bemesters en neemt daarbij een voorbeeld aan de veldspuiten en hun SKL-keuring. Het CDM gaat uit van 1.000 mesttanken en 300 sleepslangsystemen in Nederland. Met aanvullende kosten voor het opzetten van het gehele systeem komt het prijskaartje voor de sector volgens het CDM totaal op bijna € 13 miljoen.

De prijzen kunnen nog variëren; “Het ligt ook aan de nauwkeurigheid die ze gaan eisen”, vertelt Bart Lempsink van leverancier DynaLynx in Enschede. “Hi-end flowmeters met een nauwkeurigheid tot 5 % kosten € 2.000 tot € 2.500”. “Een flowmeter tot 10% nauwkeurigheid kost € 600 tot € 700.” Bekende merken flowmeters zijn die van Krohne en Sim Holland. Een EC-meter is minder bijzonder en kost € 400 tot € 800.

‘Bovengronds verdund uitrijden van mest nu de enige oplossing’

Vanaf 16 februari mag er weer drijfmest worden uitgereden op gras- en bouwland. De regels voor het uitrijden op gras op klei- en veengrond zijn echter gewijzigd.
Vanaf dit jaar moet de mest niet langer op de grond, maar in de grond worden uitgereden. Dit is ook wel bekend als het sleepvoetverbod. Voor het uitrijden op klei en veen is er 1 uitzondering gemaakt. Boeren en loonwerkers mogen een waterverdunnend bemestingssysteem gebruiken. De waterverdunde mest moet bestaan uit in elk geval 1 deel water en 2 delen drijfmest. Bij controle moet deze verdeling kunnen worden aangetoond, aldus RVO.nl. De mest mag ook in kuiltjes in grasland worden uitgereden met PulseTrack-systeem, maar dat is nog niet beschikbaar.
Uitrijden in de grond kan ook, maar dat stuit in de praktijk op problemen op veengrond (draagkracht bodem) en klei (te hard bij droogte).
Waterpompen
Loonwerkers gaan het druk krijgen met het bovengronds uitrijden van verdunde mest, verwacht Toon van der Stok van de brancheorganisatie voor loonwerkers Cumela. “De PulseTrack-bemester is nog niet klaar en dus is het bovengronds verdund uitrijden momenteel de enige oplossing. Bovendien is de capaciteit beperkt omdat er weinig nieuwe machines zijn gekocht en het personeel is schaars.”
Dat er weinig bemesters zijn verkocht wordt beaamd door Arie Anker van Sim Holland. Daarentegen is er wel geïnvesteerd in waterpompen, meldt hij.
Volgens Koos van der Vaart, loonwerker in Wilnis in de provincie Utrecht, lijken de voorspelde problemen rondom sleepslangen verdwenen. “Er zijn geen referenties over hoe dik de mest moet zijn. Dus de mest die je uitrijdt kan nog steeds dik zijn.”
Ook loonwerker Siemen Huisman uit het Noord-Hollandse Venhuizen verwacht geen problemen. “Ik verwacht ze eerder voor de zomer als de grond zo hard is.”
De vraag hoe ze het toevoegen van water gaan controleren, speelt echter wel. Huisman vraagt zich af hoe loonwerkers dat goed kunnen aantonen. Volgens Johan Mostert van Cumela is dit voor iedereen een groot vraagteken. “Regels moeten controleerbaar en uitvoerbaar zijn. Hoe dit uitvoerbaar moet zijn is mij een raadsel.”

Lees verder onder de foto.

Sleepvoetbemester in combinatie met sleepslang mag wel als de mest met water verdund wordt (1 deel water en 2 delen mest). Bij controle moet deze verdeling kunnen worden aangetoond, maar hoe is volstrekt onduidelijjk. - Foto: Hans Banus
Sleepvoetbemester in combinatie met sleepslang mag wel als de mest met water verdund wordt (1 deel water en 2 delen mest). Bij controle moet deze verdeling kunnen worden aangetoond, maar hoe is volstrekt onduidelijjk. - Foto: Hans Banus

Iedereen wacht af

Dynalynx ontwikkelde de Mestbox met adviesbureau Boerenverstand. Het is software die de sensoren uitleest en vertaalt naar data in de cloud. Ook kan de Mestbox een NIR-sensor en RTK gps aansturen. Volgende fase wordt het systeem isobus-compatibel te maken en samenwerking te zoeken met grote partijen om het systeem te integreren in de bediening. De software zou dan bijvoorbeeld ook kunnen draaien op schermen van precisielandbouwspecialisten als Trimble of trekkerbouwers als Agco, CNH of Deere. Bart Lempsink: “Dat zou het mooiste zijn. Dan kunnen we de infrastructuur van besturingen en cloudsoftware die er al ligt, benutten en hoeven wij alleen de sensoren te bouwen.”

Het huidige Mestbox-systeem zal rond € 5.500 kosten en opbouwen is een dag werk (€ 500). Afhankelijk van de precieze eisen is dit een van de kanshebbers die kan gaan voldoen. Lempsink: “Er wordt nog niet naar gevraagd want iedereen wacht af. Toch experimenteren wij wel verder. Zo zijn we een tank aan het bouwen met 2 ingangen voor water en mest waarop dan 2 flow- en een EC-meter worden gezet. We gaan hem in juni presenteren. Ook hebben we al een sleepslangbemester met onze eigen NutriSpecs NIR-sensor uitgevoerd. Hij meet NPK en droge stof en we hebben we er een eigen ijklijn voor. Daarbij hij is met € 12.750 behoorlijk prijsgunstig.”

Onderzoek naar goedkoper alternatief

Ondertussen zoekt Gerard Migchels, onderzoeker bij WUR met de projectgroep Proeftuin Veenweide of er een alternatief is voor het dure systeem van LNV/NVWA (2 flow-, een EC-meter en datalogging van € 10.000). Idee is om met een EC-meter op de mesttank bij de verdeelmolen te monitoren of verdunde mest onder een bepaalde EC-waarde blijft en zo toch aan de eisen voldoet. Zo kan een veehouder zelf bepalen wanneer en hoe er water wordt toegevoegd. Al is het via het sproeien van de roosters door een mestrobot. Zo is ook nog emissiewinst in de stal te halen. Voordeel is bovendien dat het systeem met zo’n € 2.500 goedkoop is.

Wachten op de wetgever

Hamvraag voor de onderzoeker is of één specifieke EC-waarde wel genoeg is bij een grote variatie aan mest. Migchels: “Een eerste onderzoek is om überhaupt de variatie in EC-waarde van mest te bepalen. Daarvoor worden 30 onverdunde mestmonsters onderzocht. Een EC-sensor meet de zoutwaarde. Hoe minder zout, hoe lager de geleidbaarheid en conductiviteit en hoe lager de EC-waarde en dus hoe meer water er aanwezig is.” Tot nu toe is er, zoals bij de meeste projecten, nog niets gebouwd, laat staan te koop. Wachtend op de wetgever voor wat meer duidelijkheid.

Medeauteur: Marleen Purmer

Laatste reacties

 • niet

  Hoe gek kun je zijn!!!

 • frl

  Dit land is ziek heel ziek en word ook niet weer beter het is namelijk chronisch, we zullen er mee moeten leren leven.
  Ben wel blij dat ik de " gezonde " jaren ook nog meegemaakt heb.
  Boer zijn is prachtig, jammer dan een ander het zo verziekt.

 • farmerbn

  Wij mogen vanaf vandaag weer lekker met de ketsplaat aan de gang. Even het ideale weer afwachten en gaan! Het resultaat met de ketsplaat voor de regen is net zo goed en kost geen drol.

 • diekmann

  Wacht 7 februari maar af. Het mesdagfonds laat het ammoniakdossier wel knappen.

 • deB.

  in 2021 stoppen met dat hele boer zijn...wij laten ons niet meer als kleine kinderen pesten. het is compleet zot
  Dat is onze koers! als het zo gaat lopen, het is allemaal over de top(punt)!!!

  Waar moet het uberhaupt van betaald gaan worden, al die extra kosten met een melkprijs uit de jaren 80 van 34-36. NEVER

 • Attie

  Nooit geweten dat CU/ Schouten zo links is!

 • wruiten

  wat moet je hier nu weer mee

 • Kletskoe

  deB. Ik kan wel wat met je frustratie meevoelen. Maar als ik er zo in zat als jij ging ik direct stoppen. En het staat je vrij om elke keer hetzelfde te posten. Iedereen heeft zo zijn boodschap. Maar het voegt wat mij betreft niets toe aan de discussie.

 • steenderen

  Dus kletskoe jij bent het met deze onzin eens.
  Dit soort onzin regels zijn te gek voor woorden .
  En die mietjes van LTO hoor of zie je weer niet.
  Ben het volkomen met de B eens

 • djmoorlag1

  lto ga eens een keer doen waar jullie voor aangenomen zijn

 • farmer135

  In een rechtstraat is men onschuldig tot het tegendeel wordt bewezen, hier wordt de bewijslast dus omgedraait.

 • Firma Vellenga

  De onzin is gewoon niet te keren. Probeer het maar te accepteren. Wie het overleeft gefeliciteerd. Maar wie het niet meer trekt, verwijt jezelf niets maak jezelf niet meer boos. We kunnen roepen wat we willen, we hebben er niets aan. wees wijs en zet een punt achter het hele boerengebeuren. Laat ze het uitzoeken. Wij kunnen de gedachtegang niet veranderen. Dat ze het bij het verkeerde eind hebben komen ze wel achter. Het zal een puinhoop worden in Nederland. Kijk er naar en hou de eer aan jezelf. Je wil hier toch niet meer in mee???

 • xw

  zo zeg, da's best lekker, als je nog met de kletsplaat aan de gang kunt. Nostalgisch vermaak!

 • cor vroege

  Ze worden steeds gekker en debieler hier in Nederland,zometeen komt er nog een gps systeem op je eigen wc pot als je aan,t schijten bent.we zijn aardig aan het Doorslaan in dit land!!

 • s c de boer

  Ik zeg 100 kuub de hectare.
  Dertig kuub water dus, wie doet je wat.

 • s c de boer

 • deB.

  Kletskoeike, ga dan is inhoudelijk op de discussie in ipv mij te becomentariëren!
  Het is heel simpel, ik val in herhaling, maar op alle punten die het laatste jaar over ons heen zijn gescheten, sta ik volledig achter. En het is voorspelbaar, zeker! maar dat is regelgeving helemaal op dit moment.

  Doe niet zo naïef kletskoe, bijna iedereen is er compleet zat van!

  Eens Vellinga!!

 • JC Vogelaar

  Wel bijzonder dat het ministerie een beslissing neemt over de sleepvoet die met de emissiedata volstrekt niet is te onderbouwen. Dus weer regeltjes omdat er ergens een ambtenaar een natte droom heeft gehad en hier de hele hut aan de Bezuidenhoutseweg weer met oogkleppen op achteraan denderen. Jammer dat er in de ambtelijke top en bij de mnister zelf zo bijster weinig kennis van de praktijk is en gezond boerenverstand blijkbaar ontbreekt. Tis trieste vertoning.

 • frl

  Ik heb alleen maar stromest en gier ,wat was het met de ketsplaat lekker simpel en goedkoop.
  Bij gier heb je al minder ammoniak uitstoot ( en verdunning regenwater mestplaat) voorheen met de ketsplaat bemeste je alleen maar bij bewolkt regenachtig weer, in de zon verbrande je gras.
  Nu is mijn bedrijf te klein om zelf een tank aan te schaffen.
  Als je ziet wat er tegenwoordig allemaal aan een tank hangt en in de trekker, en dat om simpelweg mest uit te rijden.

 • pelleboer

  Hier in Deutsland is naar beneden spuitende ketsplaat nog steeds legaal. Sleepslang is al een stuk beter . De ook door Nederlandse bedrijven geproduceerde sleepkouter het neusje van de zalm.Wat hier super is wil men in Nederland verbieden. Wie is er gek?

 • putten

  Waar moet al dat water vandaan komen dan?
  je mag vaak al niet eens beregenen, laat staan water oppompen om te bemesten.
  wanneer stopt deze waanzin[heksenjacht]?

 • koestal

  De regeltjesfabriek is op volle toeren

 • Jan-Zonderland

  Als er nou eens eenheid was in de hele keten van mestaanwendingstechniek en iedereen in de hele keten zou zeggen: overheid je kunt de boom in met alle flauwe kul, dan zou het tij misschien te keren zijn. Als niemand meer iets ontwikkelt en ook niemand is bereid om aan die waanzinnige regels te voldoen dan leg je het probleem terug bij de overheid. Helaas lees je in het artikel dat er toch weer mensen/ bedrijven zijn die hier weer op in spelen, wat overigens wel hun goed recht is, maar het zou niet zo moeten zijn. Als iets er niet is dan kan de overheid het ook niet verplichten. Sleufkouter bemester werd verboden. Niemand die een alternatief heeft dus is de overheid gedwongen om het maar weer toe te laten. Zo moet het ook met de controle op waterbijmenging. Stik de moord overheid. Er is geen controleapparatuur dus we controleren niks. Zo zou het moeten.

 • landboer

  Juist Jan Zonderland ,heb ik hier al eerder geschreven ,gewoon weigeren mee te werken ,probleem opgelost!! LTO laat nu eens zien dat er nog belangenbehartiging is!

 • kanaal

  nu wel eens een keer nee zeggen.

 • kleine boer

  Ja ik schreef het ook al als niemand meewerkt is het niet te handhaven. Een keer is het genoeg geweest met onzin. Een koe buiten in de wei hoe gaan ze met die mest om? Veel koeien per ha een soort uitloop enz enz.

 • haj146

  Idd jan zonderland. Lto Nmv etc koppen bij elkaar en hakken in het zand. Dit gaan we niet doen. Is niet te betalen en het dient geen enkel doel, net als de toekomstige gps en NIR verplichting. Allen dezelfde kant uit en hier niet aan mee werken. Anders laat de toeslagrechten maar zitten. Gaan we weer ketsplaten

 • eja

  welke regels hebben onze bio vrienden die met de ketsplaat hun weiland bemesten?

 • ghsmale

  We hebben een minister tegen landbouw,
  het boer reductie plan gaat gewoon door.
  Er komen vast nog meer zotte regels naar buiten komend jaar.

 • deB.


  We zijn nogmaals in stel zwakke boeren bij elkaar...jaren over onze kop heen laten zeiken, en gewoon stil blijven zitten..gelukkig komt er een omslag, daar wordt aan gewerkt..want de maat is vol!

 • pinkeltje

  DDR - USSR van de 21e eeuw?

  Kunnen ze die registratie ook meteen koppelen aan een automatische incasso? Technisch is dat goed mogelijk. Kunnen ze ook de gegevens online naar de bank doorsturen, dan kan die in geval van vermeende overtredingen meteen de tarieven aanpassen. Klantspecifiek maatwerk heet dat, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Samen werken aan een betere toekomst! In China doen ze dat al met verkeersovertredingen, voor voetgangers ook gekoppeld aan gezichtsherkenning. Kunnen ze ook wel zo'n camera verplicht in de trekkercabine laten hangen, dan kan die de boete van het justitieel incassobureau gewoon op naam in zijn mailbox krijgen. Per post sturen moeten ze niet meer aan beginnen. Niet goed voor het milieu. Daar heeft mijn bank me pas ook nog een brief over gestuurd. Gaat extra kosten in rekening brengen als er wat op papier moet vanwege de mileubelasting die dat met zich meebrengt (ABN Amro).

 • farmerbn

  Jullie zijn het helemaal zat maar een geel hesje aantrekken doen jullie niet. Zo'n geel hesje staat voor een loser en dat wil je niet laten zien in de buurt en in de familie. Als het gele hesje teveel van het goede is dan kun je ook afspreken dat elke boer een halve dag zijn trekkers op de weg zet voor de boerderij. Staat ook de economie stil. Is het met die onzin over mestuitrijden meteen klaar.

 • henk l

  Nederland is overregeld

 • a van Gerwen

  Als dit de voorbode moet zijn van een vereenvoudigd mestbeleid houdt ik m'n hart vast. Track en trace van iedere geproduceerde m3 mest. Volgende stap is om dit digitaal aan je bemestingsplan te koppelen en zijn er afwijkingen op perceelsniveau komt de boete automatisch, digitaal binnen rollen. Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.

 • Bennie Stevelink

  @farmerbn, als je het beleid laat bepalen door gele hesjes wordt Frankrijk het tweede Venezuela.

 • GW

  deze ambtenaren wie dit allemaal uitdenken willen nog graag tot hun 67 e aan het werk blijven.Ze moeten eerst eens naar het drielandenpunt, daar de ogen goed opendoen!!! Iederland werkt anders en Carola stinkt erin.!!!!

 • farmerbn

  Bennie, er zit best wel wat tussen frankrijk en Venuzuela. Maar als jullie te trots zijn om er tegen in te gaan , laat jullie jezelf maar lekker piepelen door jullie overheid.

 • Attie

  Leuteren over een eerlijke prijs voor de boer, en ondertussen de grondgebonden boer op hoge kosten jagen! Waarom eigenlijk? Plaatsbare mest is bekend, overschot mest moet je afvoeren ook bekend!

 • Firma Vellenga

  En dit artikel gaat weer voorbij.....Ieder heeft zijn onvrede geuit en staat in het verleden van Boerderij. De onzin gaat gewoon door het volgende is alweer in de maak. Zal vandaag of morgen in het nieuws komen en verdwijnt hetzelfde als dit artikel......In en in triest. Laat ons toch met rust...

 • oeleboele

  misschien met z´n allen naar Den Haag op de trekkers, de hele economie stil leggen?
  denken ze nou echt dat boeren niet weten wat ze doen? dat boeren geen verstand van mestuitrijden hebben?
  ik denk dat ze in den haag gewoon weer geld willen uitgeven aan de ICT, want die zitten waarschijnlijk bijna zonder werk, en op deze manier houden zij werk......
  het is dus gewoon werkverschaffing over de rug van de boer, voor de zoveelste keer!

 • J.Rikken

  Eerder schreef ik dit opiniestukje op deze pagina: <>
  Vervolgens heb ik op verzoek van de SGP 2e kamerfractie de volgende brief naar de vaste kamercommissie landbouw gestuurd: <>

  Het is nu wachten op antwoord van de minister. Het is tijd om ons als boeren en loonbedrijven te verenigen en samen ten strijde te trekken tegen deze waanzinnige maatregelen. Laat van u horen, benader uw belangenbehartigers, stel vragen aan het ministerie en zoek de publiciteit. Als dat allemaal niet genoeg blijkt hoop ik dat u met uw tank of strooier met mij mee naar Den Haag gaat om het probleem daar te laten zien,
  En Frits, dat loonwerkers in de kaart spelen valt wel mee hoor. Een loonbedrijf zit niet te wachten op "gedwongen klanten" daar doe je het als loonbedrijf toch nooit goed. Lees mijn opiniestukje maar even door en je zult zien dat de problemen voor loonbedrijven net zo groot zijn. Laten we als boeren en loonbedrijven nu eindelijk eens samen optrekken in plaats van elkaar de zwarte piet toe te spelen.

Laad alle reacties (37)

Of registreer je om te kunnen reageren.