Home

Achtergrond 1 reactie

‘Boer is goedkoopste beheerder veenweidegebied’

Aad Straathof, portefeuillehouder Veenweiden bij LTO West Nederland over de bodemdaling en CO2-uitstoot in veenweidegebieden: “We hebben de koeien juist nodig om de lage footprint te behouden.”
Aad Straathof, portefeuillehouder Veenweiden bij LTO West-Nederland. - Foto: Cor Salverius
Aad Straathof, portefeuillehouder Veenweiden bij LTO West-Nederland. - Foto: Cor Salverius

Wat maakt het verschil tussen het waterpeil in steden en in polders?

“In West-Nederland ligt 100.000 hectare veengrond. Het waterpeil wordt door de waterschappen op peil gehouden. Het waterpeil in steden en dorpen moet hoger zijn zodat de funderingspalen nat blijven. Bij een dalend peil gaan houten palen rotten dus het peil moet hoog zijn. Als het waterpeil in de polders zakt dan zakt het maaiveld. In de stad zakken bij een dalend peil wegen en rioleringen weg. Daarom is het in steden een groter probleem en brengt het daar meer kosten met zich mee. Deze kosten zijn wel 9 keer zo hoog als op het platteland. GroenLinks en D66 gooien al deze kosten op een hoop maar dit is niet terecht.”

Wat verwacht LTO van de veehouders?

“Veehouders beseffen dat er iets moet gebeuren om de zakkende bodem tegen te gaan. Daarom lopen er ook proeven met onderwaterdrainage en drukdrainage. Voor een goed effect is het belangrijk om dit regionaal breed te hanteren. Om draagvlak bij veehouders te creëren is praktijkervaring nodig. Ook maken veehouders de stap naar drainage eerder als er cofinanciering is. Het is ook in het belang van de Waterschappen dat de bodemdaling wordt beperkt. Zij zouden dus bij kunnen dragen aan de aanleg van onderwater drainage. Bovendien wordt niet alleen de bodemdaling geremd maar ook de CO2-productie gereduceerd. Hier staat wat mij betreft een beloning tegenover als een te leveren maatschappelijke dienst.”

Wat is ‘de aanpak’ waar we allemaal mee kunnen leven, en wie zal die aanpak het beste kunnen bepalen?

“Alle initiatieven moeten in kaart worden gebracht en er moet gekeken worden waar welke actie zinvol is. Niet alle gebieden zijn geschikt voor een ander waterpeil of voor natuur. De provincies hebben visies voor de toekomst.”

Eigenlijk is een boer de goedkoopste beheerder van veenweidegebied en de stoffeerder van het landschap

“Als er besloten wordt om natuurland te maken van de agrarische veenweide gebieden zullen er veehouders uitgekocht moeten worden. Dan wordt er natuurland van gemaakt en dat moet iemand beheren. Dat is kostbaar. Eigenlijk is een boer de goedkoopste beheerder van veenweidegebied en de stoffeerder van het landschap.”

Komt er 1 landelijk politicus met bodemdaling in het pakket?

“Er zal iemand moeten komen die deze opgaven coördineert. LTO pleit voor een nationale ‘veencommissaris’. Iemand die niet afhankelijk is van de aankomende verkiezingen en die deze taak over bestuursperioden heen kan voortzetten.”

Wat is een acceptabel waterpeil?

“De provincies richten de provincie in via bestemmingsplannen. Een waterpeil van 40 centimeter is op de ene plek genoeg en op een andere tekort. Met het gebruik van onderwaterdrains is een waterpeil van 30 centimeter acceptabel. Er is geen waterpeil wat per definitie voor alle gebieden werkt. Met het gebruik van onderwaterdrains is het grondwater te sturen en daarmee de mate van oxidatie en bodemdaling.”

Toekomst in natte teelten?

“Het idee van de paludiculturen moet overgebracht worden op boeren. Vanuit Brussel is er weinig steun. Dit is een kwalijke zaak want zo krijgen boeren geen zekerheid. De hele keten opzetten om bijvoorbeeld lisdodde te verbouwen kan wel tientallen jaren duren. Het hele klimaat is een probleem van de hele wereld en niet alleen van Nederland.”

Boeren hebben bewegingsruimte en vertrouwen nodig

“We kunnen het beter positief bekijken. In de loop der jaren zijn boeren beter omgegaan met veranderende omstandigheden. Ik raad de overheid aan om dit te koesteren. Vooral voor opvolgers ie er een lastige situatie. Boeren hebben bewegingsruimte en vertrouwen nodig.”

Moet de veestapel krimpen om de CO2 uitstoot te verminderen?

“Vanwege de fosfaatrechten is de veestapel al gekrompen. Feit is dat de veehouderij in dit land de laagste CO2-footprint heeft. We hebben de koeien dus eigenlijk nodig om dit zo te houden. Krimpen van de veestapel lijkt positief maar is op de wereldschaal negatief.”

Eén reactie

  • Gradje 1966

    Het word tijd dat de grachtengordel mee betaald om hun luxe leventje mee in stand te houden Deze groep blijft maar eisen stellen aan de landbouw maar betalen dat is er niet bij de grootste klimaat vervuilers zijn de mensen in de stad
    die alles moeten hebben en kunnen gebruiken zonder te denken aan het klimaat dat moeten de boeren maar oplossen zonder vergoeding

Of registreer je om te kunnen reageren.