Home

Achtergrond 26 reactieslaatste update:4 mrt 2019

Baudet: waar ruimte is, mogen boeren groeien

De jonge politieke partij Forum voor Democratie krijgt oog voor de landbouw. Partijleider Thierry Baudet wil dat boeren meer ruimte krijgen om te boeren.

De politieke partij Forum voor Democratie (FvD) timmert flink aan de weg. Hoewel de partij met 2 zetels in de Tweede Kamer zit, staat de partij op 17 zetels in de opiniepeilingen. De partij doet in alle provincies mee met de Provinciale Statenverkiezingen en zet alles op alles om snel te groeien. Op landbouwgebied was FvD in de Tweede Kamer niet actief.

Lees verder onder de tweet.

Met een bezoek aan de Grüne Woche in Berlijn maakte partijleider Thierry Baudet kennis met de sector. Bij een werkbezoek met zijn collega-Kamerlid Theo Hiddema bij Lewis Flowers & Fruit in Tuil is hij opnieuw onder de indruk.

Uw interesse voor de landbouw is pril. Komt dit door de aankomende verkiezingen?

“Dit is een misverstand. Al in ons allereerste verkiezingsprogramma hebben we standpunten opgenomen over de landbouw. Mensen in de grote stad dreigen vervreemd te raken van de natuur. Als je in de winkel in een stukje kipfilet de kip niet meer herkent en niet meer weet dat melk uit de koe komt, ben je als samenleving de verkeerde kant op gegaan. Natuur staat aan de basis van mijn maatschappij. Er zijn veel redenen om de agrarische sector te koesteren. Boeren beheren het landschap en er gaat bijna € 100 miljard per jaar in de sector om.”

Als je echt beleid wil veranderen, moet je een regeringspartij worden

Boeren denken bij Forum voor Democratie vooral aan rijke stedelingen.

“Dat imago verandert vanzelf. We doen mee aan de Provinciale Statenverkiezingen. Daar staan mensen op de lijst die niet allemaal uit de stad komen. Theo Hiddema is natuurlijk boerenzoon en onze lijsttrekker voor de Eerste Kamer, Henk Otten, is boerenzoon uit Drenthe. We zijn een landelijke partij, met mensen uit de stad, maar ook van het platteland.”

Toch zien we u nooit bij landbouwdebatten.

“Dat is simpel. Wij kunnen als kleine partij niet alles doen. Maar bij de stemmingen hebben we altijd gekozen om ruimte te geven aan de boeren.”

Maar een kleine partij als SGP is vaak wel bij de debatten.

“Ja, maar die staan na 100 jaar nog steeds op 3 zetels. Wij zijn na 2 jaar de derde partij van Nederland. Dat is het verschil. SGP heeft bovendien een volledig geoliede machine, terwijl wij de partij aan het opbouwen zijn. Zolang je in de oppositie zit, kan je wel de hele dag overal achteraan hollen. Maar als je echt beleid wil veranderen, moet je een regeringspartij worden. Daar zijn we mee bezig.”

Je moet beginnen met in Brussel op te komen voor het Nederlandse belang

Bij welke partij sluit uw visie het beste aan?

“Je moet geen politiek bedrijven door naar andere partijen te kijken. We zijn op dit moment denk ik de meest landbouwvriendelijke partij van Nederland. Niet alleen omdat we vinden dat de vergroening is doorgeslagen, maar ook omdat we een zeer ondernemersvriendelijk programma hebben, bijvoorbeeld omdat we de erf- en schenkbelasting willen afschaffen. We geloven niet dat de situatie van kalveren, biggetjes en kippetjes heel erg slecht is in Nederland. Een boer zorgt goed voor het milieu, want anders pleegt hij roofbouw. Hij heeft er belang bij dat hij duurzaam werkt, zodat het ook volgend jaar nog wat oplevert. We vinden dat veel regels geschrapt kunnen worden. We willen de boeren gewoon laten boeren.”

Hoe gaat u dat doen?

“Heel simpel: je moet beginnen met in Brussel op te komen voor het Nederlandse belang. We betalen via belastingen voor subsidies aan de concurrentie van de Nederlandse boeren in Polen. Dat is toch absurd? Je kan er nationaal best voor kiezen om bepaalde sectoren te beschermen of tijdelijk te beschermen, maar dat moet je niet Europees doen.”

Minder koeien voor milieu kan, voor klimaat niet

Baudet is fel tegen klimaatbeleid. “Klimaat gaat over een volstrekt speculatieve benadering over CO2-reductie, waarbij wij dan heel veel minder moeten gaan uitstoten, terwijl andere landen gewoon doorgaan.” Baudet vindt het onverantwoord en vreest achteruitgang van welvaart. “Ik kan me goed voorstellen dat je zegt dat we minder koeien moeten houden, tenzij we de mest beter opruimen omdat het anders in het drinkwater terechtkomt. Dat is prima en realistisch beleid. Maar dat we minder koeien mogen houden omdat we anders te veel invloed zouden hebben op het veronderstelde broeikaseffect, is waanzin.”

U wilt het liefst uit de EU. Is dat wel verstandig voor de Nederlandse landbouw, die op export is gericht?

“We willen dat Nederland vrij kan handelen met iedereen in de wereld. Met Europese landen, maar ook met landen daarbuiten. De Europese Unie heeft een heel grote handelsmuur om Europa opgetrokken die ten koste gaat van de handel met de rest van de wereld.”

De Nederlands agrosector laat toch mooie exportcijfers zien?

“Jawel, maar de huidige Europese Unie doet ons geen goed. Denk aan de fosfaatrechten. Dat is ook een Brusselse afspraak. Het remt ons aan alle kanten.”

De fosfaatrechten heeft Nederland zelf ingevoerd.

“En daarbij zijn ernstige fouten gemaakt, waarbij boeren de dupe zijn geworden en vervolgens niet worden geholpen. Er moet een overgangsregeling komen. De boeren die nieuwe stallen hebben gebouwd en daar geen vee in mogen houden, moeten geholpen worden. Je kunt wel zeggen: vanaf nu geen nieuwe dingen er meer bij, maar je kan niet eerst tegen boeren zeggen dat ze de ruimte hebben om te ontwikkelen en vervolgens zeggen dat ze dat toch niet mogen. En ze dan ook niet helpen. Minister Carola Schouten heeft dit echt heel slecht gedaan.”

Hoe zo’n overgangsregeling eruit moet zien, heeft Baudet nog niet in detail in beeld. Hij wil voorkomen dat alle boeren ongeremd groeien, maar knelgevallen direct helpen. “Nu wordt het rechtstelsel belast met schadeclaims. Je kunt als regering beter de schade meteen herstellen”, vindt hij. Vervolgens wil Baudet wel een ander soort quotum invoeren. “We kunnen niet eindeloos groeien, want Nederland is wel een klein land. Maar we kunnen eens beginnen met de fosfaatexport niet mee te tellen. Dat biedt ruimte.”

Lees verder onder de foto.

Thierry Baudet (36) richtte in 2015 Forum voor Democratie op. Hij zit sinds maart 2017 in de Tweede Kamer. Baudet is tegen klimaatbeleid en tegen de Europese Unie. Haagse politici reageren kritisch op de werkwijze van Baudet, die weinig aanwezig is bij debatten. Deze foto is gemaakt tijdens het bezoek dat hij met Theo Hiddema bracht aan Lewis Flowers & Fruits. - Foto: Herbert Wiggerman
Thierry Baudet (36) richtte in 2015 Forum voor Democratie op. Hij zit sinds maart 2017 in de Tweede Kamer. Baudet is tegen klimaatbeleid en tegen de Europese Unie. Haagse politici reageren kritisch op de werkwijze van Baudet, die weinig aanwezig is bij debatten. Deze foto is gemaakt tijdens het bezoek dat hij met Theo Hiddema bracht aan Lewis Flowers & Fruits. - Foto: Herbert Wiggerman

In het debat over de veehouderij zijn duidelijk 2 kampen. Waar staat u?

“Wij vinden dat boeren het ontzettend goed doen. Er is een nodige slag gemaakt met de verbetering van dierenwelzijn. Over het algemeen is de situatie heel goed. We moeten daar niet verder op inzetten. We moeten boerenbedrijven weer de ruimte geven.”

Is er ook ruimte voor groei?

“Ja, maar wel met inachtneming dat we een klein land zijn en dat we ook ruimte over houden voor andere dingen, zoals woningbouw. Maar waar ruimte is, mogen boerenbedrijven groeien. Wij vinden het wel belangrijk dat we een schoon milieu hebben: schoon drinkwater, een goede biodiversiteit, geen stankoverlast, schone lucht. Over het algemeen doet Nederland dat heel goed.”

Ze zijn rentmeester van het landschap. Dat wordt totaal vergeten in de discussie

U bent uitermate positief over de landbouw. Heeft u ook kritiek?

“De sector laat zich onvoldoende horen in Den Haag. De agrarische sector is heel vaak het kind van de rekening. Die wordt geplukt, omdat de politiek de multinationals en de grote bedrijven niet durft aan te pakken omdat die zich goed hebben georganiseerd. Maar de boer heeft geen tijd voor opstand, hij werkt gewoon. De beroepsdemonstranten van Greenpeace kapen daardoor het debat.”

Wanneer gaat de boer iets van uw politieke inzet merken?

“We zullen ons straks als we in de Eerste Kamer zitten met hand en tand verzetten tegen de klimaatwet. Als we hem kunnen stoppen, komt er veel meer lucht voor boeren. Er is een beeld ontstaan van boeren als vervuilers van milieu en klimaat. Wij zijn juist heel dankbaar dat de boeren er zijn. Behalve de voedselvoorziening hebben ze ook een enorm belangrijke functie in het mooi houden van Nederland. Ze zijn rentmeester van het landschap. Dat wordt totaal vergeten in de discussie.”

Laatste reacties

 • agratax.1

  Sorry Baudet zegt niets meer dan "Waar ruimte is moeten boeren kunnen groeien". Wie bepaalt waar Ruimte is? Juist de Politiek of zijn het de actievoerders. Baudet is hiermee niet beter voor boeren dan welke politieke partij ook, als hij nu aangaf waar de ruimte is en hoe de groei er uit moet / mag zien dan had hij ballen en kwam hij op voor Landbouw.

 • Vhouder

  na de verkiezingen is zijn interesse voor de boeren weer verdwenen vrees ik

 • Alco

  Ik kreeg indirect een keer een uitnodiging om mijn visie te vertellen op een bijeenkomst. Dit naar aanleiding van mijn liedjes.
  Ik heb de boot toen afgehouden omdat ik toen ver van die partij afstond.
  Maar als je later hoort dat Johan Derksen daar wel geweest is en nu ook weer de belangrijkheid van de landbouw in bovenstaand artikel kunt lezen, dan begin ik toch wel iets genuanceerder te denken.

 • farmerbn

  Ga er voor alco.

 • veldzicht

  Ik begin toch wel steeds meer sympathie voor FvD krijgen.of ik er op ga stemmen laat ik nog even in het midden maar het zou goed zijn als er een grote boervriendelijke partij bij zou komen om tegen gas te geven aan alle onzin en zwart makerij over de landbouw te weerleggen.

 • J.Rikken

  Volgens mij de enige partij die echt opkomt voor het midden- en kleinbedrijf, waar veruit het grootste deel van onze agrarische sector uit bestaat. Daar naast de enige met een reële kijk op klimaat en CO2. Ik waag de gok, slechter dan het nu is gaat het toch niet worden...

 • Bennie Stevelink

  “Natuur staat aan de basis van MIJN maatschappij”. Dat klinkt mij toch een beetje in de oren als “mein Reich”. Dit, in combinatie met zijn narcistische neigingen maakt dat ik hem niet vertrouw.

  Zijn antie-EU standpunt is gewoon idioot. Als er bepaalde zaken in de EU niet goed gaan (en er gaan altijd zaken niet goed) moeten we daaraan werken om die te verbeteren. Geen EU is duizend maal slechter dan een slecht functionerende EU.

  Het lijkt wel alsof Baudet, net als de Brexiteers, nog met zijn hoofd in de negentiende eeuw zit. Toen waren alle wereldmachten Europees: GB, Frankrijk, Duitsland en Spanje. De VS voerde vanaf de onafhankelijkheid een in zichzelf gekeerde politiek: ze bemoeiden zich niet met de rest van de wereld.
  China, India, Afrika en in mindere mate Rusland waren onontwikkelde landen zonder technologie of industrie. Heel de wereld werd beheerd door Europese machten.
  Deze wereldorde is allang verleden tijd. De huidige tijd is een overgangstijd naar een omgekeerde wereldorde waar China en India de belangrijkste wereldmachten zijn. Zij zullen in de toekomst over technologie beschikken die wij nog niet hebben en daarmee ook over economische en militaire macht beschikken die ons overstijgen. Met name China kent niet de democratie en rechtszekerheid waar wij aan hechten.

  In die nieuwe wereldorde zullen alle Europese landen één blok moeten vormen die weer nauw samenwerkt met de VS en Canada om onze waarden overeind te houden.

 • gjh

  gelukkig zijn er nog politieke figuren die wel nadenken.

 • agratax.1

  @Bennie. China zal over technologie beschikken waar nog geen weet van hebben. Je hebt gelijk maar weet wel dat wij onze open universiteiten de Chinezen aan de basis van deze technologie helpen. wij leiden hen op en daarna gaan ze met het, dankzij onze ontwikkelingshulp, verdiende geld ons tot een economische kolonie maken. China heeft de mensen, de kennis en niet te vergeten de Grondstoffen in handen en daarnaast een onnoemelijk overschot op de betalingsbalans en een politiek die zowel het economische als het sociale leven met strakke hand stuurt. Democratie kan hier niet tegen op, die heeft geen slagkracht, die het centraal gestuurde China wel heeft.

 • a van Gerwen

  Als je voor een "sterk" Europa wilt gaan met verder gaande bevoegdheden, moet je bij de d'66 zijn. Of je daar als landbouwer direct blij van wordt betwijfel ik. Het is naar net wat je belangrijk vindt.

 • frankvandeurzen

  Definieer ruimte a.u.b.

 • farmerbn

  Geloof je in Baudet dan stem je FvD, geloof je in God dan stem je op SGP. Het geloof in de boeren komt dan wel goed.

 • Maas1

  @ Bennie die EU van dit moment wat gaat dat ons brengen dan? Nederland heeft toch niets meer te zeggen Duitsland en o.a.Frankrijk maken de dienst uit.Als wij wat willen in dit land moeten we eerst op onze knieën naar Brussel of het wel mag.Laat ze het heen en weer krijgen van wie is dit land van ons Nederlanders,toch! We kunnen ons zo langzamerhand wel af vragen wie hier de 2e wereld oorlog heeft gewonnen,zoveel jaar na dato.Aan wie wij en de generaties na ons onze vrijheid hebben te danken,dat mag duidelijk zijn!

 • Gat

  Idd maas duitsland en frankrijk bepalen wat er gebeurd. We dragen ontzettend veel af aan de eu. Kijk naar Italië, dat gaat goed fout met de begroting. Wij kunnen daar straks 25% belasting voor gaan betalen.
  Boeren die samen gaan werken dat eindigt 9 van 10 keer in ruzie, laat staan landen met verschillende culteren.
  Belasting betalen kennen ze niet of nauwelijk in Italië. Pensioenopbouw net zo. Moeten wij daar tot onze 70 ste voor werken. Voor zuidelijke landen die schijt hebben aan ons en gewoon doorgaan met geld uitgeven.

 • G. Peltjes

  Ik heb liever dat de EU ( Frankrijk en Duitsland) het landbouwbeleid bepaalt dan de Nl regering. Kijk maar wat er nu zit en wat nog komen gaat met groen links sp d66 en pvdd in de komende regeringen.

 • Bolder01

  Als Baudet maar niet de zelfde kant opgaat als die Graus met zijn dieren meldpunt Als ik op Baudet ga stemmen zal hij eerst met een persoon moeten komen die het ook waar kan maken om regels te schrappen en de belangen voor de boer goed gaat behartigen

 • farmerbn

  Alco

 • haj146

  Hij moet zich nog wel bewijzen. Qua landbouw blijft sgp DE partij. Echter zijn ze veel te klein. FVD zal ons iig niet verder opzadelen met al de klimaat leugens. Een reële kijk op de wereld gelukkig. De VVD eb CDA zijn de partijen die in de media het voor de boer opnemen. Maar ondertussen stemden ze wel voor fosfaatrechten. We plukken hier nu de vruchten van...

 • veldzicht

  Het CDA en VVD zakken steeds verder weg in de peilingen,en allerlei boeronvriendelijke linkserakker partijen stijgen,dan is het toch mooi dat FVd een grote boervriendelijke partij wordt ook al mankeert er wel het een en ander aan.En Theo Hiddema lijkt mij een nuchtere kerel en met Henk Bleker als adviseur komt het wel goed lijkt mij.Als ze een warm hart hebben voor de Agrariche sector en een groot deel van die milieu onzin kunnen weg stemmen is er al veel gewonnen.

 • Bennie Stevelink

  Baudet houdt van boeren?
  Houdt Baudet ook van vliegtuigen?
  En als Baudet moet kiezen, waar houdt hij dan het meeste van?

 • Ziener

  Als boer heb je simpelweg geen keus. De rest vern@#kt de boeren, dus onze stem heeft hij straks. Hoop dat er voldoende boeren met inhoudelijke kennis zijn welke zijn partij bijstaan in de uitvoering.

 • Peet1212

  Baudet wil toch uit de EEG stappen, nou dan kunnen wij het wel schudden!!! Stel je voor dat Duitsland en Belgie de grenzen sluiten en er overal weer uitvoerpapieren nodig zijn.
  Ik geloof niet dat hij iets voor de boeren gaat doen.

 • veldzicht

  @Bennie Stevelink.Je kan toch van boeren en van vliegtuigen houden.Als jij 2 kinderen hebt hoef je toch ook niet te kiezen van welke je het meeste houdt.

 • farmerbn

  Fvd heeft straks waarschijnlijk veel invloed maar heeft weinig landbouwkennis, SGP heeft weinig invloed maar erg veel kennis van de landbouw. Als die twee gaan samenwerken kunnen ze beide ver komen en de boeren nog verder.

 • brutus71

  Baudet met de sgp op het strand

 • pelleboer

  Baudet zijn oplossing voor de Oostvaarder plassen was super . Gewoon lekker opeten.

Laad alle reacties (22)

Of registreer je om te kunnen reageren.