Home

Achtergrond

Stimuland: Gelderland moet erfcoaches aanstellen

Directeur van de stichting Stimuland, Ingrid Jansen, is tevreden met stappen van de provincie Gelderland evenals de provincie Overijssel erfcoaches in te zetten.

Deze coaches kunnen boeren helpen met beslissingen over duurzaamheid of bedrijfsovername. Jansen zet wel haar vraagtekens bij de manier van uitvoering. Jansen: “Wij zijn heel positief over de stap van de provincie Gelderland om middelen vrij te maken. Maar de verantwoordelijkheid wordt bij de gemeenten neergelegd, zij moeten een aanvraag doen. Wij zien in de praktijk dat gemeenten heel veel aan hun hoofd hebben en ook niet de capaciteit hebben om een financiële aanvraag op te stellen en in te dienen om zo erfcoaches aan te stellen. Wij roepen de provincie Gelderland op om in navolging van de provincie Overijssel zélf erfcoaches aan te stellen, die de gemeenten gaan ondersteunen.”

Onderlinge kennisdeling

De toekomstige erfcoaches in Gelderland komen er dankzij een aangenomen motie in de Provinciale Staten. Jansen: “We hebben in Overijssel gezien dat deze aanpak heel goed werkt. Op deze manier kan kennisdeling onderling makkelijker gedeeld worden en wordt fragmentatie voorkomen.”

€ 2 miljoen in Overijssel

Begin 2019 hebben Provinciale Staten van Overijssel besloten om € 2 miljoen uit te trekken om erfcoaches aan te stellen om erfeigenaren te begeleiden. In de meeste gevallen gaat het om boeren. Stimuland was betrokken bij de pilot Toekomstgerichte Erven in de gemeente Hof van Twente. Deze pilots waren zo succesvol dat de provincie Overijssel heeft besloten het concept op te schalen met erfcoaches in de hele provincie. Inmiddels zijn 11 erfcoaches aangesteld door de provincie Overijssel.

Kerndoel van project

Het kerndoel van dit project is om erfeigenaren in het landelijk gebied in staat te stellen hun erf structureel te verduurzamen. De vraagstukken van de erfcoaches zijn breed; bijvoorbeeld op het gebied van biodiversiteit, asbestverwijdering, sloop van lege stallen en productie van zonne-energie. Bovendien zijn er veel agrarische ondernemers die twijfelen over de voortzetting van hun bedrijf. Zij overwegen te stoppen of zijn op zoek naar extra inkomsten. Stimuland levert twee erfcoaches in dit traject.

Lees ook: Erfcoach helpt boer orde in chaos te scheppen

Of registreer je om te kunnen reageren.