Home

Achtergrond 22 reacties

Stikstofeffect voermaatregel moet wettelijk geregeld zijn

De effecten van voermaatregelen kunnen pas meetellen in voor de stikstofruimte als er een wettelijke maatregel is.

Dat staat in de regels bij de instelling van een stikstofregistratiesysteem, waarvan het concept voor commentaar is gepubliceerd.

Vermindering van stikstofneerslag

Het stikstofregistratiesysteem bevat voor elk voor stikstof gevoelig natuurgebied gegevens over de vermindering van de stikstofneerslag. Zodra de effecten van maatregelen vaststaan, wordt de vermindering in het registratiesysteem vastgelegd. Op basis van de ruimte die in het systeem is geregistreerd kunnen provincies vergunningen verlenen voor woningbouwprojecten of belangrijke projecten voor infrastructuur.

Eens in de zes weken besluit

Om te zorgen dat er een goede afweging wordt gemaakt tussen de verschillende vergunningaanvragen, wordt eens in de zes weken een besluit genomen door de provincie. De provincies bepalen welke woningbouwprojecten de voorrang verdienen.

In de Spoedwet aanpak stikstof, die vlak voor kerst in de Eerste Kamer werd aangenomen, worden maatregelen aangekondigd die er voor moeten zorgen dat de stikstofbelasting in kwetsbare Natura 2000-gebieden afneemt. Voermaatregelen maken daarvan deel uit, net als de sanering in de varkenshouderij.

Vermindering stikstofbelasting

Het kabinet denkt met voermaatregelen de stikstofbelasting met 3,6 mol per hectare per jaar te kunnen terugbrengen. Met de sanering van de varkenshouderij is een vermindering van de stikstofbelasting gemoeid van 2,8 mol per hectare per jaar. De verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen levert 1,2 mol per hectare per jaar op.

Effecten stoppersregeling

De effecten van de stoppersregeling zullen pas na 15 januari 2020 duidelijk zijn. Dan stopt de inschrijving voor de regeling. Zodra duidelijk is wat het stikstofeffect is van de saneringsregeling, zal de stikstofruimte aan het register worden toegevoegd, waarna provincies daarvan gebruik kunnen maken bij de afgifte van subsidies.

Rekenprogramma Aerius

Basis voor de berekening van de stikstofemissie is het rekenprogramma Aerius. Dat is wettelijk vastgelegd. Het adviescollege meten en berekenen onder voorzitterschap van Leen Hordijk gaat nog kijken naar de onderbouwing van het rekenprogramma en de daarin gebruikte data. De Stichting Stikstofclaim en het Mesdagfonds zetten vraagtekens bij de betrouwbaarheid en degelijkheid van Aerius.

Lees alles over het stikstofbeleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in dit dossier.

Laatste reacties

 • Sjefo

  Iets is er mis met het aerius meetsysteem en RIVM, ze zijn niet erg scheutig met het aanleveren van data.
  Mijn gevoel zegt dat er eerst allerlei wetgeving geregeld moet worden vooraleer de echte data boven water komen .
  Allemaal een beetje corrupt lijkt mij.
  ECHT ZO INCORRECT ALS DE PEST

 • john***

  Allemaal leuk en aardig, maar ik zie een gigantisch controle systeem wat nodig is om dit te borgen. Waar blijven die kosten hangen???

 • kleine boer

  En straks buitenland jullie melk zit iets in wat niet hoort...

 • veldzicht

  En wat gebeurt er als die voermaatregelen niet het juiste effect hebben en er nog steeds teveel stikstof uitstoot is in die natuurgebieden.Weer nieuwe kostprijs verhogende maatregelen of toch verkleining van de veestapel?.Dat ze ooit tevreden zijn zal ik van mijn leven wel niet meer mee maken of ik moet de laatste zijn die de tent sluit

 • Teveel stikstofuitstoot in de natuurgebieden ! ????? 1 st maar es de meet-resultaten van de afgelopen 25 jaar op tafel !!! METEN is WETEN . Berekeningen , veel meer hebben ze niet. RAAR bewijs-materiaal . 1 bepaling IS GEEN bepaling riep mijn scheikunde-leraar ALTIJD . Met 3 metingen die niet veel van elkaar afwijken kun je/mag je enigszins een conclusie trekken !!! Met een onnauwkeurigheid van meer dan 30% in de meetmethode is het ABSURD dat daar dure regelgeving op is gebaseerd. MAAR in Nederland is 'natte-vingerwerk '
  voldoende.

 • stormwind

  Wie mag het gecreëerde stikstofprobleem oplossen?
  Burgers +- 16%
  Boeren +-84%

 • john***

  Eigenlijk mogen er met die 'reductie' geen alternatieve zaken dan landbouw ontwikkelt worden. Of worden die huizen en wegen afgebroken als het resultaat uitblijft.

 • RonaldB

  Wanneer duidelijk wordt wat de illegale ruimte van de industrie is barst de bom
  Hele model Aerius staat aan de rand van de afgrond

 • Gat

  Donderstraal toch op met je stikstof voermaatregel.
  Zolang er geen onderscheid is welke stikstof op natuurgebieden valt, moet je gaan meten en niks berekenen. Ieder weldenkend persoon snapt heel goed dat de industrie de schuldige is. Als het 100% landbouw was hadden ze allang meetgegevens gehad en nooit modellen. Mja dan geeft het ook niks. Dan weet je dat een maatregel effect zal hebben. Hier zeggen ze al of er uberhaupt effect is. Jah dan weet ik genoeg dan ligt probleem heel zeker op een ander.
  Rvim en overheid kunnen mij stikt de moord voort hebben. List en bedrog volk.

 • EL

  Ieder weldenkend mens zet vraagtekens bij de meetmethoden van het RIVM!

 • kanaal

  wie gaat er buiten de landbouw minderen?

 • vandenbrandcv1

  Er staat nergens dat het economisch delict moet zijn. Los daarvan is er van de industrie nagenoeg 0 bekend, laat ze daar mee beginnen

 • agratax(1)

  @Stormwind. Onze samenleving maakt al jaren een grote fout, door het land en zijn bevolking op te delen in activiteiten. Burgers/stedelingen moeten begrijpen dat zij niet kunnen leven zonder industrie, boren en andere economische activiteiten. Met andere woorden we kunnen niet 1 of 2 groepen uit de samenleving laten opdraaien voor de gevolgen van hun activiteiten die zij ten behoeve van de rest ontwikkelen. Stel alle bedrijven die negatieve invloed hebben op het klimaat en biodiversiteit staken morgen hun activiteiten, dan zit ons land economisch op zijn gat en daarmee is het luxe leventje van de meeste Nederlanders ten einde en daarmee gaat de rest mee onderuit.

 • Espresso

  Allemaal niks meer leveren, morgen beginnen ! Dat heeft meer effect dan op de snelwegen rondtoeren.

 • Als RIVM niks te verbergen had waren de rek.recels allang openbaar geweest. Hoorde laatst dat alles wat niet bekent is bij de landbouw wordt opgeteld.
  Dus die 42 procent die aa ons is toebedacht kan maar zo 35 of nog lager zijn.
  Als ammoniak binnen de paar 100 meter neerslaat zal geen enkele maatregel effect hebben voor een natura 2000 gebied.

 • Gat

  35% ik denk eerder 5%! Overal zet overheid factor 10 op om te overdrijven.

 • Alco

  Zulke afspraken is net zoiets als de PAS. Na verloop van tijd voldoet het toch niet volgens RvS.

 • kanaal

  we hebben al teveel wetten.

 • Een onvoorstelbaar rekenkundig gedrocht, er wordt uitsluitend naar (berekende)stikstof uitstoot gekeken om vervolgens te BEREKENEN of de natuur er ook baat bij heeft.

  Deze regeling gaat op voorhand al mis in Art. 2.5 lid 2 b.
  "voor zover de vermindering van stikstofdepositie niet met voldoende zekerheid en nauwkeurigheid kan worden vastgesteld;"
  Er kan uitsluitend BEREKEND worden of de stikstofdepositie verminderd, daarmee is het nog NIET vastgesteld !!
  Nog los van de vraag of de betreffende natuur er mee gebaat is.

  Reeds eerder vermeld:
  Het gaat prima met de natuur véél beter dan men doet vermoeden en waar het plaatselijk ietsje minder gaat is er GEEN enkel bewijs dat dit door STIKSTOF komt, er kunnen vele andere oorzaken zijn die er voorzorgen dat het wat minder gaat.
  -Droogt is een zeer eenvoudige reden
  -Beheer is ook een zeer reële optie welk tot op heden totaal onbelangrijk lijkt !!
  - Natuurlijke invloed bijvoorbeeld Ganzen, Konijnen etc.

  Voorbeelden:
  Het gaat prima op de VELUWE uitmuntend zelfs.
  2 Habitattypen in 2004 in Klasse A naar >>10<< habitattypen in 2018 Klasse A

  Biesbosch ook prima zelfs met het stikstofgevoelige habitattype H91E0 1.754 hectare in Klasse A (uitmuntend)
  Daarnaast nog 4 habitattypen in Klasse A (uitmuntend) !!
  <>
  Biesbosch Brabant ?!?!?

 • vervolg>>
  Binneveld ook prima en dit in een van nature zeer hoge concentratie NH3 (12,7 ugl/m).
  Het zou eigenlijk niet kunnen maar beide habitattypen zijn stikstof gevoelig en zijn in 2018 in Klasse A ingedeeld !!!
  <>

  De overheid wil dit dossier blijkbaar niet oplossen; aanpassing van de gehelen Wnb is het enige wat uitkomst kan bieden, en dan heel eenvoudig de EUrichtlijnen volgen.
  vr gr René de Jong


 • @ René , ze willen het ook niet oplossen ,alleen de landbouw moet oplossen , nergens maar dan ook nergens iemand die aan de bel trekt en onderzoekt en naar buiten brengt(behalve die meneer van de CU uit Brabant ,maar daar doen ze ook niet wat mee) , de vele bedrijven zonder NB vergunning op de industriegebieden en het gedogen van bedrijven onder de 10.000 kg uitstoot N zonder vergunning,zelfs de MOB heeft hier geen drukte mee.De boerderij , onderzoekt het zelfs niet als onafhankelijk blad.

 • vandenbrandcv1

  De industrie krijgt de vrije hand met 0 controles vergunning toezicht handhaving en landbouw. Landbouw wordt getergd, er staat nergens dat het een economisch delict moet worden.

Laad alle reacties (18)

Of registreer je om te kunnen reageren.