Home

Achtergrond 17 reacties

Rabobank werkt aan steunfonds herverkaveling

Een fonds voor vrijwillige herverkaveling rond natuurgebieden kan boeren helpen bij het oplossen van knelsituaties.

Rabobank werkt plannen uit voor een soort steunfonds voor vrijwillige herverkaveling bij natuurgebieden. Financiële middelen van het Rijk en de financiële sector kunnen helpen om knelpunten rondom natuurgebieden op te lossen. Rabobank-topman Wiebe Draijer lanceerde het idee in het Financieele Dagblad (FD).

Op vrijwillige en individuele basis

Het is nu nog een denkrichting die verder uitgewerkt moet worden. Het gaat om een soort ruilverkaveling op vrijwillige en individuele basis, benadrukt Rabobank. Het gaat om agrarische gronden en bedrijven, te beginnen rondom natuurgebieden. Op die manier moeten boeren die nu klem zitten bij natuurgebieden de mogelijkheid krijgen om elders verder te ontwikkelen. Het plan is in lijn met eerdere fondsen zoals die zijn ingezet voor de herstructurering van de glastuinbouw, fosfaatreductie en de varkenshouderij. Via dergelijke zogenoemde revolverende fondsen wordt geld tijdelijk uitgeleend en kan zo telkens opnieuw worden ingezet.

Het doel is om boeren succesvol te maken en te houden

Lokale aanpak essentieel

Draijer wijst er in het FD op dat een lokale aanpak essentieel is. Regionale overheden hebben een belangrijke rol en ook milieuorganisaties en andere belangenorganisaties NGO’s worden uitgenodigd om mee te denken. “Het doel is om boeren succesvol te maken en te houden”, aldus Draijer.

Kleinschaliger

Volgens de Rabo-topman is het idee kleinschaliger dan de onlangs geopperde voorstellen voor een nieuwe agrarische hoofdstructuur. Die ideeën over agrarische voorkeursgebieden van Louise Fresco van Wageningen UR en oud-landbouwminister Cees Veerman zouden mogelijke perspectief kunnen bieden voor de veel langere termijn, volgens Draijer.

Lees alles over het stikstofbeleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in dit dossier.

Laatste reacties

 • 633

  Als de rabobank zo graag helpen wil op de eerst kerstdag dan kunnen ze beter helpen om de juiste gegevens van rivm op te vragen.

 • farmerbn

  En laat die ngo's lekker thuis.

 • Gijs Gans

  Rabo ziet de bui al hangen dat de waarde uit alle bedrijven wegvloeit met al die natuur onzin. Onverkoopbaar . Ze zijn bang voor hun eigen portemonnee .

 • Cees Veerman , diegene die de laatste maanden van zijn ministerschap nog snel wat Natura 2000 gebieden toevoegde, daarna voorzitter Natuurmonumenten was en nu bestuur van de zg goede doelen van de postcodeloterij.Wees gewaarschuwd.

 • <>

 • René de jong

  Eerst maar eens de oorzaak van de achteruitgang van de natuur bepalen voordat we van alles bedenken en naar de Notaris gaan.

  Wil diegene die een natuurterrein heeft gevonden die AANTOONBAAR in klasse is achteruitgegaan door STIKSTOFdepositie en dit GEEN andere oorzaken heeft zich melden aub.

  Zelfs in het gebied Binnenveld met de HOOGSTE concentratie NH3 in de lucht (Bennekom gemiddeld 12,7 in de periode 2005 - 2018) gaat het prima met de natuur!!
  >>>>>Het habitattype H6410 & H7140 zijn beide in de Klasse A (uitmuntend).
  "Het type is zeer gevoelig voor stikstofdepositie en verlangt dus een goede luchtkwaliteit" Omschrijving voor Blauwgraslanden (H6410) dus deze zou in N2K Binnenveld helemaal niet voor kunnen komen !!
  <>

  En ook de Veluwe (onder de rook van Bennekom) gaat het prima mee:
  van 2 habitattypen in 2004 naar >>TIEN<< Habitattypen in KLASSE A (uitmuntend) in 2018 !!!

  Het is dan ook een grote leugen dat het slecht gaat met de natuur door STIKSTOF.

 • René de jong

  vervolg>
  SOVON wil zelfs op de Waddeneilanden de STIKSTOF de schuld geven van de achteruitgang van weidevogel "de Wulp".
  Op de Waddeneilanden (Terschelling) is de NH3 concentratie één van de laagsten in Nederland >> 1,99 ugl/m3 en ook daar zijn stikstofgevoelige habitattypen in Klasse A

  Is er dan niemand die opheldering vraag aan bijvoorbeeld Wageningen Universiteit of er eventueel, mogelijk of toevallig ook andere oorzaken kunnen zijn dat het hier en daar wat minder gaat met de natuur.

  Nog een voorbeeld ?
  Biesbosch: 6 habitattypen in Klasse A (uitmuntend) waaronder ook H91E0 maar liefst 1.754 hectare (Vochtige alluviale bossen) gevoelig voor stikstof en Klasse A
  Waar ligt de Biesbosch ook al weer........
  vr gr René de Jong

 • Wiebe Draijer D'66 lid, van alle probeert D'66 de landbouw in hun gewenste hoek te drukken.

  <>

 • steenderen

  Ruimt
  Alle
  Boeren
  Op
  B
  A
  N
  K

 • agratax(1)

  Het idee is volgens mij het overdenken waard. Als we als boer niet van het stikstof monster bevrijd worden door de politiek, dan moeten we zorgen dat we mee sturen bij de oplossing. Als stoppende boeren via een uitkoop/opkoop regeling andere boeren en de milieu "drammers" kunnen helpen lijkt me dat het overwegen waard. Ik zou de Rabobank willen meegeven, dat de bufferzones rond de natuurgebieden nooit de status Natuur krijgen en wettelijk nooit onder het Natuur regiem kunnen en bij wet Buffer blijven, anders is het hek van de dam en werkt de herverkaveling als een olievlek. Als voedselzekerheid en biodiversiteit op mondiale schaal bij zowel onze politici als de Rabobank een serieus item is zullen ze tot de conclusie komen, dat Nederland van agrarisch exporteur een importeur is geworden en helaas de mondiale biodiversiteit en onze voedselveiligheid en zekerheid op de tocht staan.

 • <>

 • Gat

  Agratax naieveling. Denk jij echt dat ze om die natuur gaat. De economische groei is altijd overeind gehouden door renteverlagingen. Nu we op de nullijn zitten en banken bijna geld gaat kosten, omdat geld geen waarde meer heeft. Grond geeft net als goud waardevastigheid. Aan grond is nooit genoeg en prijs kun je kunstmatig beinvloeden.
  Landbouwgrond naar natuur kun je als eigenaar nog keer afrekenen om van je grond af te komen. Het idee om grond goedkoop in handen te krijgen. We waarderen het af naar natuur en als we bouwgrond nodig hebben of geld om banken te redden nodig hebben. Geven ze nieuwe sukkels in de samenleving een hypotheek om diezelfde grond voor het honderdvoudige terug te kopen.
  Ik zit bij de rabobank, boos dat ze waren dat ik via familie geld had geleend om fosfaatrechten ff tijdelijk te financieren. Met terug betalen dat ze nu geregeld niet wilden terug storten.
  Ze zeiden zelf dat ik bij hun ook kon lenen. Jah weet ik pisvlekken. Maar ik zorg dat ik jul buiten deur werk.
  Ik heb met ze met overname van boerderij ook al een dikke vinger gegeven. Heb 5 min aan tafel gezeten en ik was weg. Laat me niet door een meisje van 25 de les lezen. Binnen paar dagen geregeld zonder centje pijn bij dezelfde bank.

  Agratax@ wil je stikstof crisis eens voor altijd mee afwerken. Wob verzoeken industrie en vast bijten, druk opvoeren bij de industrie. Je bent je eigen graf aan het graven als je de rabo het voor je laat zeggen.

 • Gat

  Al die ceo s prive voor hun deur staan. Dat tuig neemt de beslissingen. Maakt het hun prive moeilijk dan denken ze wel keer na.
  En zorg dat de echte waarheid naar buiten komt. De aanhouder wint en de boeren en mkb is laatste obstakel voor ze om totale macht van het volk te krijgen.

 • <>

  Dat dit toevallig nu uit de lucht komt vallen,alle drie figuren oververtegenwoordigd in de Bilderberg clubjes en de Rockefeller clubjes dit alles onderdeel van agenda 2030.

 • agratax(1)

  @Gat. Het gaat hier niet over de bank maar over de overheid die deze gronden in bezit/beheer wil hebben. De Groenen hebben al eerder laten vallen, dat Rabobank maar voor de kosten moet opdraaien. Dat zal de bank niet doen maar zij denken er nu aan om herverkaveling/ruilverkaveling mede te financieren zodat het voor blijvers eenvoudig wordt om te overleven en de overheid (Groenen) hun natuur tuintje kunnen beschermen via grond die vrijkomt door deze herverkaveling, betaalt door de overheid en de boer. Hierbij geeft de bank credit op voorwaarden die naders niet mogelijk zouden zijn geweest. De bank zal echt geen gronden opkopen die geen rendement leveren. Als naief ws gewest had ik geschreven prachtig dat de overheid via de herverkaveling zijn Natura 2000 gaat beschermen, maar ik ben zeer kritisch en eis dat de buffer gebieden bij wet niet, nooit tot Natura 2000 of andere natuur gebieden beschermd kunnen worden. Liefst zie ik ze in gebruik bij Biologische boeren die net al nu ook al met beheersvergoeding de eisen van de Groenen in zijn bedrijfsvoering op neemt.

 • agratax(1)

  Stikstof crisis zal pas bestaan, als de boeren stoppen met kunstmest en de opbrengst daalt tot het niveau dat hoort bij geen of ver onder de maat bemesting. Dan wordt het landschap schraal en de pot nog schraler. Boeren kunnen geen gewassen laten groeien zonder (kunst)mest. Ik heb met eigen ogen gezien wat 10 -- 20 jaar zonder bemesting doet met arme zand en leemgronden opbrengsten die de bewerkingskosten bij lange na niet dekken en gronden die in enkele jaren bedekt zijn met struikgewas en spontane bomengroei. Biodiversiteit is dan verder weg dan ooit. helaas onze ecologen en biologen zijn nog nauwelijks of nooit in gebieden geweest waar deze catastrofe zijn sporen heeft achter gelaten.

 • Gat

  Agratax hier hebben we 10 jaar geleden ruilverkaveling gehad. 800 ha nieuwe natuur erbij. Afgegraven tot de gele en dat was het. Heel veel denken nu was het ruilverkaveling voor de boeren of de natuur? Zijn 4 of 5 boeren die samen daar wat gronden kregen van dat gebied en moesten beheren. Enkele liggen er tegenaan. Nu heb ik al kaarten gezien waar heel hun boerderijen al ingetekend zijn voor nieuwe natuur!
  Dus ga met die optie van herkaveling niet akkoord!
  Ze hebben nooit genoeg. Als ze compensatie willen dat ze maar naar het amazonewoud boompjes gaan planten die wij hier opstoken. De industrie kan ook co2 rechten kopen uit andere landen. Moet natuurmonumenten ook maar geld in amazonewoud investeren.

Laad alle reacties (13)

Of registreer je om te kunnen reageren.