Home

Achtergrond 5 reacties

Onderzoek naar effect nieuwe bodemfosfaatklassen

Het ministerie van landbouw gaat onderzoeken welk effect de aanpassingen van de fosfaattoestanden en fosfaatklassen van de bodems en de verandering in het areaal landbouwgrond hebben op de plaatsingsruimte voor mest.

De Tweede Kamer heeft voor een motie gestemd van CDA en VVD die hierom vragen. Landbouwminister Carola Schouten is bereid het onderzoek te laten doen. De uitkomsten moeten begin volgend jaar bekend zijn.

Vanaf volgend jaar worden de fosfaatklassen voor de bodem veranderd van drie naar vijf klassen: arm, laag, neutraal, ruim en hoog. Deze verfijning moet zorgen voor meer maatwerk. Voor alle klassen geldt een gelijke of hogere fosfaatnorm dan de huidige norm. Hiermee moet meer ruimte ontstaan voor de aanvoer van organische stof op bouwland.

Meer plaatsingsruimte

Volgens onderzoek van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet op basis van een databestand van Eurofins zou er landelijk iets meer plaatsingsruimte voor mest ontstaan, van 139,3 miljoen kilo naar 140,7 miljoen kilo in 2020 en 141,2 miljoen kilo in 2020, staat in de toelichting van het wetsvoorstel.

Schouten zegt tijdens het debat dat de verfijning niet tot meer plaatsingsruimte leidt. Ze zegt dat het aanpassen van de fosfaatnormen erop gericht is om de bemesting beter te laten aansluiten op de behoefte van de bodem. Het gaat er dan om hoeveel fosfaat erin zit, hoeveel er wordt onttrokken met het gewas en hoeveel er dan nog bemest moet worden om alles in evenwicht te brengen.

De aanpassing moet bijdragen aan de overgang naar kringlooplandbouw. De definitieve regeling wordt gepubliceerd na aanname van het wetsvoorstel en het ontwerpbesluit. De Tweede Kamer heeft geen rol bij de vaststelling van de normen.

Laatste reacties

 • kleine boer

  En weer een onderzoek....

 • Kringloopboer

  Ik zie er van af dan maar iets minder mest van een ander

 • en schouten maar weer direct negatief praten om vooral niet iets meer ruimte te geven...ow ow ow

 • Hilhorst100

  Hoeft niet onderzocht te worden dat weten we zelf het beste

 • gielliet

  Zou ze zichzelf beter niet eens laten onderzoeken?

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.