Home

Achtergrond 4 reacties

Het lijkt een traditie: decembermaand, mestmaand

En weer wordt er met grote spoed een wijziging van de mestwet door de Tweede Kamer geloodst. Onder de druk van ‘derogatie in gevaar’ worden pijnlijke ingrepen toch genomen.

Naast de komst van sinterklaas en vuurwerk bij oud en nieuw lijkt er een nieuwe traditie te ontstaan: een snelle wijziging van de Meststoffenwet. Het stikstofdossier domineert de politieke agenda’s. Ook andere wetgeving lijdt onder de druk die op het kabinet rust om een oplossing te vinden voor de stikstofproblematiek. Andere dossiers, worden tijdelijk vooruitgeschoven, omdat er geen tijd voor is. Zo is de behandeling van het wetsvoorstel voor de invoering van trekkerkentekens en de APK-plicht voor snelle trekkers al meermaals uitgesteld, ondanks de ingebrekestellingsprocedure die de Europese Commissie tegen Nederland heeft ingesteld op dit punt.

Lees verder onder foto

V.l.n.r minister Carola Schouten, premier Mark Rutte, minister Cora van Nieuwenhuizen en minister Stientje van Veldhoven tijdens een Tweede Kamerdebat over stikstof. - Foto: ANP
V.l.n.r minister Carola Schouten, premier Mark Rutte, minister Cora van Nieuwenhuizen en minister Stientje van Veldhoven tijdens een Tweede Kamerdebat over stikstof. - Foto: ANP

Derogatie in gevaar

De wijziging van de Meststoffenwet werd om andere redenen even vooruitgeschoven. Landbouwminister Carola Schouten dacht de Meststoffenwet nodig te hebben om stikstofmaatregelen mogelijk te maken. De invoering van de sectorale stikstof- en fosfaatplafonds en de bijbehorende mogelijkheid om hierop te korten, werd daarom nog niet behandeld, ook al lag het voorstel er al geruime tijd. Vorige week besloot Schouten haar voorstel toch met spoed te willen behandelen. De eerder aangekondigde wijziging van de Meststoffenwet in verband met de stikstofproblematiek bleek te ingewikkeld, of zelfs niet nodig, om nu al af te hebben. En dus werd het traditioneel weer decembermaand, meststoffenwet-maand. Met als belangrijkste argument dat anders de derogatie in gevaar komt, moeten de Tweede en Eerste Kamer zo snel mogelijk oordelen – liefst instemmen – met de wetswijzigingen.

Niet de eerste keer

En dat is zeker niet voor het eerst: in december 2013 werd op de valreep van het jaar door de Eerste Kamer ingestemd met de verplichte mestverwerking voor bedrijven met een mestoverschot op bedrijfsniveau. De plicht om een deel van de overschotsmest te gaan verwerken, ging twee weken later, op 1 januari 2014, in. De spoedbehandeling was van groot belang voor de invoering van het vijfde actieprogramma nitraatrichtlijn en daarmee voor de derogatie. Toenmalig staatssecretaris van landbouw, Sharon Dijksma, sprak van een mijlpaal toen de mestwet werd aangenomen door de Eerste Kamer. Het symboliseert de druk die op haar stond om alles door de Kamers te loodsen.

In december 2016 werd de invoering van het fosfaatrechtenstelsel besproken

In 2014 herhaalde de situatie zich, nu met de melkveewet, die verantwoorde groei van de melkveehouderij moest borgen. Deze wet regelde dat een melkveebedrijven met meer fosfaatproductie dan in referentiejaar 2013 de overschotsmest moet plaatsen op eigen grond óf moet laten verwerken.

Invoering fosfaatrechtenstelsel

In december 2016 was het opnieuw ‘prijs’. De invoering van het fosfaatrechtenstelsel werd besproken. Een debat dat de boeken in ging als één van de langste debatten ooit in het parlement. Het debat duurde tot half zes in de ochtend. De honderden boeren die toen op laarzen naar Den Haag waren getrokken, waren tegen die tijd al lang naar huis, om te kunnen gaan melken. Het debat in de Eerste Kamer werd doorgeschoven naar voorjaar 2017, omdat de invoering van het stelsel door ingrijpen van de Europese Commissie al een jaar was uitgesteld.

Onder druk wordt alles vloeibaar en zonder derogatie willen deze partijen ook niet verder

In december 2017 bogen beide Kamers zich over het zesde actieprogramma, dat voor 31 december van dat jaar naar de Europese Commissie gestuurd moest worden. Ook daar was haast bij.

Verder met derogatie

Mestdebatten zijn doorgaans beladen; Nederland voldoet nog niet overal aan de nitraatrichtlijn waardoor het beleid steeds strenger wordt. Linkse partijen vinden het vaak niet streng genoeg, traditionele landbouwpartijen vinden de maatregelen vaak te streng. Maar gezien de tijdsdruk – net een paar weken voordat de maatregelen van kracht moeten worden, omdat Nederland anders mogelijk geen nieuwe derogatie krijgt, stemmen ook CDA, SGP en VVD voor de aanscherpingen. Onder druk wordt alles vloeibaar en zonder derogatie willen deze partijen ook niet verder.

Laatste reacties

 • Alco

  Je nooit laten chanteren.
  FDF er op af sturen?????

 • farmerbn

  Kreeg vandaag een bericht dat door de natte oktober én november we drijfmest mogen uitrijden op grasland tot en met 14 december. In normale jaren mogen we drijfmest uitrijden tot en met 15 november maar nu dus één maand langer. Wat Brussel er van vindt weet ik niet maar de Fransen doen gewoon wat ze willen. Dus laat je niks wijsmaken; Brussel is de kwaaiste niet.

 • melkkoeienboer

  Geldt dit voor alle regio's/ departementen? Ik heb er nog niks van gehoord. ( wij zitten ook in fr)

 • EL

  Heel Nederland met de ketsplaat gieren,als protest!

Of registreer je om te kunnen reageren.