Home

Achtergrond 3 reacties

De meeste bedrijven hebben geen vergunning nodig

Boeren hoeven geen vergunning te hebben om de koeien te weiden. Dat lijkt heel logisch.

De Raad van State (RvS) oordeelde in mei echter dat beweiden en bemesten niet vrijgesteld mochten worden van een vergunningplicht, omdat dit in strijd zou zijn met de Habitatrichtlijn. De Commissie Remkes heeft zich daarom gebogen over de kwestie met beweiden en bemesten. De conclusie: voor beide is in principe geen vergunning nodig.

Uitstoot ammoniak daalt bij beweiding

Weidegang heeft doorgaans een gunstig effect op de uitstoot, waardoor deze lager zal zijn dan waar in de vergunning rekening mee is gehouden. Ook het ministerie is helder: een koe hoort in de wei en daar is geen vergunning voor nodig. De Commissie Remkes schrijft in het advies dat de RvS er bij het beoordelen van de vrijstelling vanuit ging dat beweiden mogelijk een nadelig effect heeft op de uitstoot. Dat is echter niet het geval, de uitstoot van ammoniak daalt bij beweiding gemiddeld 5%, waardoor volgens de Commissie een vrijstelling kan worden gegeven. Dit geldt ook voor beweiden dicht bij Natura 2000-gebieden.

Vergunning bij wijziging grondgebruik

Ook bij bemesting stelt de Commissie Remkes dat geen vergunning nodig is. Hier zit mogelijk wel een addertje onder het gras: als er een wijziging van het grondgebruik is, moet weer worden beoordeeld of alsnog een vergunning nodig is. Remkes neemt in het rapport deels de zorg weg of boeren alsnog een vergunning nodig hebben als ze gras zaaien op bouwland: door de Spoedwet aanpak stikstof komt de vergunningplicht te vervallen als het bemesten geen significante negatieve gevolgen heeft voor Natura 2000-gebieden. Of dit zo is, moet nog worden bewezen.

Lees ook: Remkes: geen vergunning voor bemesten en weidegang

Uitvoering ligt bij de provincies

Remkes adviseert de bedrijfsspecifieke situatie in beeld te brengen en te beoordelen of er in die gevallen sprake is van een hogere emissie dan op de referentiedatum, en of dit tot knelpunten leidt bij Natura 2000-gebieden. Voor deze uitzonderingssituaties geldt mogelijk wel een vergunningplicht. De uitvoering hiervan moet door provincies gebeuren.
Hoewel het ministerie geen vergunningplicht wenst voor beweiding en bemesting, wil het inhoudelijk nog niet reageren op het advies over bemesten. “Dat gaan we eerst zorgvuldig bekijken”, laat een woordvoerder weten.

Lees ook het commentaar ‘Stikstof: de goede kant op in kleine stapjes’

Lees alles over het stikstofbeleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in dit dossier.

Laatste reacties

  • agratax(1)

    Het wel of niet verplicht stellen van vergunningen voor bemesten al dan niet beweiden geeft me het gevoel dat er te veel afgestudeerde werkzoekenden zijn en de overheid dan ook doende is banen te scheppen, die uit eindelijk via de toch al hoge belastingen of boeren betaald gaan worden. In mijn hele leven heb ik nog nooit zoveel bureaucratie bij elkaar gezien als in het huidige Europa. Geld verslindend en frustratie opwekkend gedrag, dat niets toevoegt aan een beter of gezonder leven.

  • john***

    en daarbij: bij de invoering van de natura 2000 gebieden liepen er ook al koeien in de wei en werd er ook land bemenst. Het vergunnen van deze zaken zou alleen maar heel veel werk betekenen en geen verbetering.

  • farmerbn

    Ik ben wel voor vergunningen en omdat je die aan iedereen moet geven kan dat met geen of weinig kosten. Je staat gewoon sterker als je vergunningen hebt. Dus iedereen die landbouwhuisdieren heeft (ze staan al ergens geregistreerd) krijgt automatisch een vergunning voor beweiden én voor mest uitrijden. Eén druk op de knop en klaar is kees.

Of registreer je om te kunnen reageren.