Home

Achtergrond laatste update:10 jan 2020

CDA en D66 vragen om alternatief generieke korting

De Eerste Kamerfracties van CDA en D66 zouden bij een eventuele overschrijding van de sectorale stikstof- en fosfaatplafonds alleen bedrijven willen korten die voor de overschrijding van het plafond hebben gezorgd.

Dat blijkt uit de vragen die de fracties stellen over de invoering van de sectorale plafonds in de meststoffenwet. De partijen willen kijken of op deze manier kan worden afgezien van een generieke korting.

Voorkomen

“Het risico bestaat dat enkele boeren ervoor zorgen dat een totale sector gekort wordt, ook de boeren die zich aan de regels hebben gehouden”, aldus CDA. Ze vragen de minister hoe voorkomen kan worden dat boeren die zich aan de richtlijnen houden het slachtoffer worden van – bijvoorbeeld- een frauderende buurman. Ook wil CDA weten hoe de hoogte van een eventuele vergoeding bij een generieke korting wordt bepaald.

Schriftelijke vragen Forum voor Democratie

Forum voor Democratie heeft voor het eerst ook schriftelijke vragen ingediend. De partij wil weten waarom de wetsvoorstellen worden gedaan. De partij vindt dat Nederland zich laat gijzelen door de Europese Commissie. “Zij bepalen immers hoe het actieprogramma inzake de uitvoering van de Nitraatrichtlijn eruitziet, waar ook de eisen in de Meststoffenwet uit voortkomen, waarover de Tweede en Eerste Kamer ‘ja’ tegen mogen zeggen”, aldus de fractie van Forum. De partij vindt dit niet democratisch.

Verlening van derogatie

De Eerste Kamer behandelt de wijziging van de meststoffenwet volgende week. De wijziging is van belang voor een eventuele verlening van de derogatie. In de Tweede Kamer stemden alleen FvD en PVV tegen de invoering van de sectorplafonds, met bijbehorende mogelijkheden om in te grijpen.

Of registreer je om te kunnen reageren.