Home

Achtergrond 1 reactie

Provincies: ‘piekbelasters’ nog niet in beeld

De zogenoemde ‘piekbelasters’ rondom Natura 2000-gebieden zijn nog niet – of gedeeltelijk – in kaart gebracht.

Dat blijkt uit een rondvraag van Boerderij bij het IPO en provincies. Onduidelijk blijft hoeveel veehouders er rondom Natura 2000-gebieden in de knel zitten.

Gebiedsgerichte aanpak

In de Kamerbrief van landbouwminister Carola Schouten van 4 oktober doet zij oproep aan provincies om de piekbelasters in kaart te brengen in het kader van de gebiedsgerichte aanpak. De zogeheten piekbelasters zouden voor een hoge stikstofuitstoot op Natura 2000-gebieden zorgen en als eerst in aanmerking komen voor een ‘vrijwillige sanering’. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) verzamelt op haar beurt de informatie en behartigt de gezamenlijke belangen van de provincies in Den Haag en Brussel.

“De probleembedrijven worden momenteel in kaart gebracht door de provincies. Die lijst is nog niet compleet en iedere provincie heeft haar eigen methode om met de boeren om te gaan”, aldus de woordvoerder van IPO. Wel zou er een tussenstand met aantallen beschikbaar zijn, maar bij nader inzien wil en/of kan IPO deze lijst niet delen met Boerderij.

Procedure nog niet in gang gezet

Navraag bij de provincies levert nagenoeg hetzelfde antwoord. Opvallend is dat sommige woordvoerders van Gedeputeerde Staten van provincies aangeven dat de procedure nog in gang moet worden gezet. Zo ook in Noord-Holland: “Helaas kunnen wij deze informatie niet leveren. De inventarisatie zal nog plaatsvinden.” En in Limburg: “We moeten nog het een en ander uitzoeken. We verwachten medio december meer info te hebben.”

Privacy

Ook kan informatie vaak niet verstrekt worden, volgens provincie. “De informatie over het aantal piekbelasters is er nog niet. Als die er wel is, is het niet direct zo dat dit naar buiten gebracht wordt in verband met persoonlijke informatie. Eind deze maand weten we meer”, antwoordt de woordvoerster van de provincie Brabant. De woordvoerder van Gedeputeerde Jeannette Baljeu van de provincie Zuid-Holland sluit aan: “Het aanwijzen van piekbelasters is uitkomst van gebiedsanalyses die wij nog moeten uitvoeren. Wij zijn bovendien terughoudend met de informatie, omdat dit in ons gebied makkelijk herleidbaar is naar individuele boeren.”

De overige acht provincies hebben (nog) geen inhoudelijke reactie gegeven.

Eén reactie

  • Trot

    Wanneer ben je piekbelaster lijkt natte vinger werk net als al geneuzel omtrent stikstof

Of registreer je om te kunnen reageren.