Home

Achtergrond 1 reactie

Nevedi wil meer samenwerking met ketenpartijen

Nevedi wil aan tafel met ketenpartijen om tot oplossingen te komen voor huidige ‘issues’, zoals het stikstofprobleem.

Nevedi wil nauwer gaan samenwerken met de verschillende ketens en de schakels daarin om tot oplossingen te komen, onder andere voor het stikstofprobleem. Dat werd duidelijk tijdens de presentatie van Nevedi’s nieuwe strategische visie ‘Voer voor ketensamenwerking’.

Volgens directeur Henk Flipsen is samenwerking met de ketens en schakels niet nieuw, maar moet die intensiever. “Er zijn natuurlijk al programma’s waarin wordt samengewerkt, zowel in zuivel, pluimvee als varkens. Nu werken we samen als afzonderlijke ketens. In de toekomst moeten we veel nauwer met alle partijen samen gaan samenwerken.”

Daarbij moeten de oplossingen integraal bekeken worden, zo merkt Flipsen op. “We kunnen niet nu het stikstof probleem oplossen en morgen weer tegen een ander probleem aanlopen. We moeten breder kijken en afwegingen maken. Soms leidt dat tot tegenstellingen.” Hij wijst er nadrukkelijk op dat die oplossingen gebaseerd moeten zijn op feiten.

Aan tafel bij ketenpartijen

Met andere woorden: Nevedi wil graag bij alle partijen aan tafel om mee te denken in oplossingen. “Hoe kan diervoer bijdragen aan oplossingen in de verschillende productieketens? Als Nevedi zijn we in eerste instantie belangenbehartiger voor de diervoederindustrie, maar daarnaast willen we dat boeren ontwikkelingsperspectief krijgen en moeten we hen ondersteunen.” Flipsen haalde ook het nieuwe Landbouwcollectief aan: “Ook deze partij willen we voorzien van technische inhoudelijk informatie over diervoer die gericht is op oplossingen.”

Reststromen krijgen meer aandacht in duurzaamheidsvisie

Als vertegenwoordigers van de verschillende ketens waren Linda Janssen (POV), Hennie de Haan (NVP) en Janine Luten (ZuivelNL) uitgenodigd om op de visie te reageren. Nevedi wil, zoals in de visie staat beschreven, meer inzetten op reststromen als diervoeder. Volgens Linda Janssen roept dat wel de vraag op wat dat betekent voor de voerkosten. “De kosten die aan de voorkant worden gemaakt, moeten aan de achterkant ook iets opleveren. Hetzelfde geldt voor alternatieve eiwitbronnen. Kosten zijn hierin een belangrijke beperkende factor. Daarom neemt het nu nog geen vlucht.”

Degenen die de nek hebben uitgestoken, hebben nog net geen snorkel nodig om boven water te blijven

Hennie de Haan

Integrale oplossing voor problemen nodig

Hennie de Haan is het met de stelling van Flipsen eens dat gezocht moet worden naar een integrale oplossing voor (duurzaamheids)problemen. “Nederland verbood de kooisystemen in de pluimveehouderij, maar dit waren de systemen met de minste emissies. En dan is er de traaggroeiende kip. Pluimveehouders die hierop zijn overgestapt, hebben 30% rendement ingeleverd. Degenen die de nek hebben uitgestoken, hebben nog net geen snorkel nodig om boven water te blijven. Er is chaos. We missen een duidelijke lijn.”

De Haan reageerde ook op het nieuwe perspectief van CDA waarbij voedselexport niet belangrijker is dan duurzaamheid, dierenwelzijn en boereninkomen. “Dat export minder belangrijk moet worden, is grote onzin. Voedsel uit Nederland is sneller in Parijs dan voedsel uit Zuid-Frankrijk. 80% van onze export gaat naar Duitsland. Waarom zouden we dan niet mogen exporteren?”

Omslag naar circulaire landbouw kost jaren

Rob van Lint reageerde namens het ministerie van LNV op de nieuwe visie. Volgens hem is de wens van een stevig beleid waarop langetermijninvesteringen gebaseerd kunnen worden, terecht, maar lastig. “Het klopt dat in korte tijd weer een aantal zaken op de sector is afgekomen, maar de transitie naar duurzamere landbouw is er een van meerdere jaren. Die weg er naar toe is er geen zonder hobbels, zoals we nu merken in de stikstofdiscussie.”

Eén reactie

 • Ook Henk Flipsen heeft een aantal toverwoorden geleerd.
  Duurzaam, circulair, ketensamenwerking, duurzaamheidsvisie etc.etc.
  Geen enkele woord over de import......

  Misschien moeten we daar een mooi duur woord voor maken...
  ... duurzamecirculaireimportvisie DCIV dat is 'm
  En dan nog een voor kostenverlaging......... GBV dat is 'm lekker kort.
  Als we alle papagaaien nu deze twee termen bij brengen dan zijn we een eind op weg.

  Beste Flipsen,
  We hebben hier het meest duurzame kippetje, swientie & toetje ter wereld ,alle denkbare kostprijsverhogende regeltjes hebben we al.
  Gigantisch veel restvoer c.q. bijproducten worden reeds gevoerd en nog wil je er iets bij verzinnen.....
  Hoe is het met jullie eigen productie proces, al volledig circulair, energie neutraal en zonnepanelen op het dak van de fietsenstalling, want ik neem aan dat ook alle werknemers op de fiets komen.
  De brokjes worden ook al met peerd en wagen weer rond gebracht zag ik.

  vr gr René

Of registreer je om te kunnen reageren.