Home

Achtergrond 3 reacties

LTO onder voorwaarden achter klimaatakkoord

LTO Nederland wil het klimaatakkoord wel ondersteunen, maar stelt daarbij wel randvoorwaarden.

Dat is de uitkomst van de ledenraadpleging over het klimaatakkoord. Hieruit blijkt dat 60% van de leden de internationale en nationale doelen voor broeikasgasreductie en onderschrijven en achter de reductiedoelstellingen voor de agrarische sector staan.

Per maatregel afweging maken

“We kunnen en gaan geen ongedekte cheques tekenen. Als ondernemers die in en met de natuur werken, voelen wij de gevolgen van de klimaatverandering als eerste. Onze uitstoot is sinds 1990 daarom al met een vijfde teruggebracht. Dat is meer dan welke sector dan ook. Daar gaan we ook mee door. Maar de stikstofcrisis heeft het vertrouwen van boeren en tuinders een flinke knauw gegeven. We gaan per maatregel beoordelen of en hoe de overheid en betrokken partijen onze inzet financieel en beleidsmatig ondersteunen”, aldus Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland.

Uit de ledenraadpleging blijkt dat boeren en tuinders bij het afwegen om klimaatmaatregelen te nemen vooral kijken of maatregelen voordelen hebben voor de bedrijfsvoering en bedrijfseconomisch gunstig zijn. Daarnaast vinden ze dat per gebied moet worden onderzocht of maatregelen effectief zijn.

Randvoorwaarden

LTO Nederland heeft bij landbouwminister Carola Schouten en voorzitter Ed Nijpels van het klimaatakkoord een reeks randvoorwaarden neergelegd om te kunnen voldoen aan de landbouwdoelen van het klimaatakkoord. De haalbaarheid én betaalbaarheid zijn afhankelijk van de beleids- en innovatieruimte die de overheid biedt en de financiële ondersteuning voor de klimaatmaatregelen, zegt LTO. Ook de inzet van de betrokken ketenpartijen van de klimaattafel Landbouw & Landgebruik is relevant, aldus LTO. “Voor het behalen van de klimaatambities zijn bestendig overheidsbeleid met passende wet- en regelgeving en de inpasbaarheid in de bedrijfsvoering onontbeerlijk”, vindt LTO.

Investeringen van € 11 miljard

De investeringen voor de agro-doelambities waarbij LTO direct betrokken is, worden geschat op circa € 11 miljard. LTO beschouwt de door minister Schouten vrijgemaakte € 970 miljoen tot 2030 als een mooie eerste stap. De veronderstelling van het kabinet dat boeren de klimaatkosten kunnen afdekken met toekomstige GLB-gelden is volgens LTO onrealistisch.

Laatste reacties

  • Een klimaatakkoord voor de landbouw ,waarbij de landbouw vertegenwoordigd werd door iemand uit de luchtvaartsector ,leuker kunnen we het niet maken.

  • <> Meer en meer mensen worden wakker.

  • Als je alleen een enquête houd onder de leden die op de vergadering komen is dat is nog maar 10% van het aantal leden. <>

Of registreer je om te kunnen reageren.