Home

Achtergrond 1 reactie

In de VS spuiten ze de ammoniak zo de grond in

Nederland staat stil omdat er te veel ammoniak de lucht in gaat. In de VS is vloeibare ammoniak een veel gebruikte soort kunstmest.

Mestinjectie maar dan net even anders, zo zou je het kunnen noemen. Amerikaanse akkerbouwers injecteren vloeibare ammoniak rechtstreeks in de bodem bij hun gewassen. Het is een veel gebruikte vorm van stikstofbemesting, toegepast in de rij en aan groeiende gewassen. Eenmaal uit de tank in de bodem vervluchtigt de ammoniak (NH3), maar voor het naar de lucht kan ontsnappen, wordt het omgezet in ammonium (NH4+) en daarna in het voor planten opneembare nitraat (NO3-). De werking zou net zo goed zijn als bijvoorbeeld ammoniumnitraat (kalkammonsalpeter).

Niet in Nederland

Het is helemaal geen nieuws, maar in het licht van de Nederlandse ammoniakcrisis toch opmerkelijk. Navraag leert dat in Nederland deze vorm van kunstmesttoediening niet voorkomt. Johan Aarnoutse van Van Iperen, een bedrijf gespecialiseerd in vloeibare meststoffen, verklaart waarom: “Belangrijkste reden waarom dit in Amerika wordt gebruikt is het logistieke voordeel. Vloeibare ammoniak is heel geconcentreerd, je hebt weinig vervoerkosten per kilo stikstof. Er zit 82% stikstof in het product. In Nederland zijn de afstanden veel kleiner en dus telt dat voordeel minder.”

Andere infrastructuur

Nederland heeft er niet de infrastructuur voor. Je hebt ook de tanks nodig waarin de ammoniak onder druk vloeibaar wordt gehouden (bij 25 graden minimaal 10 bar), plus de injectie-apparatuur. In de VS wordt de tank trouwens achter de injecteur aan gesleept, net andersom dan bij mestinjectie. En er is nog een reden. In Nederland is maar weinig behoefte aan anorganische stikstofmest, omdat er zoveel organische mest voorhanden is. In de uitgestrekte Amerikaanse akkerbouwgebieden is dat heel anders.

In de rij

Terug naar Amerika. De vloeibare ammoniak is niet in elke situatie bruikbaar. Vanwege de injectie kan het niet volvelds. Soms gebeurt dat voor zaaien, anderen kiezen voor bemesting na opkomst. Bijvoorbeeld in mais tot kniehoogte en dan midden tussen de rijen. De teler in het filmpje hieronder legt uit dat de wortels van het gewas dan net tot het midden tussen twee rijen komen, waardoor ze de stikstof snel kunnen opnemen. De teler stelt dat de mais al binnen een week merkbaar groener is.

Niet zonder gevaar

De toepassing is niet zonder gevaar. Ammoniakgas is giftig bij inademing en de pure vloeibare ammoniak kan materialen aantasten en is gevaarlijk bij aanraking.

De vervluchtiging naar de atmosfeer is bij goede injectie verwaarloosbaar, aldus Aarnoutse. Zeker bij een gemelde injectiediepte van meer dan 15 centimeter. Onderzoek wijst op 1-2% verlies vanaf die diepte, maar op veel grotere verliezen bij minder diepe injectie.

Maar bij keermomenten en bij slordig gebruik kunnen de verliezen groter zijn. Dat is ook te zien in het filmpje hieronder . De ammoniak komt als een stoomwolk uit de grond omhoog. Vanuit Nederlands perspectief is dat toch niet zo’n fraai gezicht.

Eén reactie

  • geert prins

    dit gebeurde hier ook 30 jaar geleden heb het veel gebruikt maar het werkte verzurend en daardoor zijn gestopt

Of registreer je om te kunnen reageren.