Home

Achtergrond

Grondprijs dit jaar 4,5% hoger

De gemiddelde prijs van landbouwgrond is in de eerste drie kwartalen van 2019 met 4,5% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Vooral bouwland werd duurder.

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in de eerste negen maanden van 2019 ruim 4,5% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarmee komt de gemiddelde prijs op € 61.500 per hectare, terwijl vorig jaar gemiddeld € 58.800 is betaald. In vergelijking met de eerste drie kwartalen van 2017 (€ 59.500) is dit 3% meer. Dat blijkt uit de meest recente gronddata die Boerderij ontving van het Kadaster.

Vooral bouwland duurder, ook prijs grasland stijgt licht

Vooral de prijs voor bouwland nam dit jaar toe. Gedurende de eerste negen maanden van 2018 werd gemiddeld € 66.200 voor een hectare bouwland betaald, terwijl de prijs dit jaar op ruim € 70.100 ligt. Een toename van bijna 6%. In vergelijking met 2017 (€ 67.900) is dit jaar ruim 3% meer betaald.

Ook de prijs voor een hectare grasland is de afgelopen twee jaar iets gestegen. Gemiddeld ging een hectare grasland dit jaar voor € 56.300 over de toonbank. In vergelijking met de eerste negen maanden van vorig jaar (€ 54.400) en het jaar daarvoor (€ 55.000) is de prijs dit jaar met respectievelijk 3,5% en 2,5% toegenomen.

Melkveehouders kopen minder grond

Agrarisch NVM-makelaar en taxateur Ard Klijsen herkent de prijsstijgingen voor bouwlandpercelen. “De vraag naar bouwland van goede kwaliteit is goed. Dat resulteert in lichte prijsstijgingen, vooral in het zuiden van het land. Voor grasland in extensieve gebieden zie ik juist een daling in prijs en aantal transacties. Melkveehouders kopen minder grond dan een paar jaar geleden, vooral in het noorden.”

De hoogste prijzen zijn betaald in de IJsselmeerpolders (Fl.), de Haarlemmermeer (N.-H.), Wieringen en Wieringermeer (N.-H.) en in Goeree-Overflakkee (Z.-H.). Landbouwgrond was het goedkoopst in grote delen van de provincie Friesland, in het centraal weidegebied in Groningen en in het Weidegebied Noorderveld (Dr.). De meeste grond is verkocht in De Wouden (Frl.), de Weidestreek in Friesland, de Achterhoek (Gld.) en Noord-Limburg.

Grondhandel stagneert, behalve in Zuid-Nederland

Er is bijna 18% minder grond verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarmee komt het totaal verkocht areaal uit op 6.635 hectare, terwijl dat vorig jaar 8.075 hectare was. Ook het aantal transacties nam af van 683 vorig jaar, naar 636 transacties dit jaar. Een afname van bijna 7%.

In West-Nederland is de afname in verhandeld areaal het grootste. Dit jaar is tot nog toe 847 hectare verhandeld, terwijl dat vorig jaar 1.200 hectare was in dezelfde periode. Een afname van bijna 30%. Ook Noord-Nederland blijft met 1.723 hectare verhandeld areaal achter, dat is bijna 25% minder. Oost-Nederland volgt de dalende trend met bijna 22% minder handel. Hier is 1.998 hectare verhandeld. Daarentegen is in Zuid-Nederland iets meer grond verhandeld, ruim 2.067 hectare. Dat is 1,5% meer dan vorig jaar.

Veel stoppers in het Zuiden

Klijsen herkent deze verschillen in grondmobiliteit. “Veel veehouders in de provincie Noord-Brabant zijn gestopt door de strenge emissie-eisen die de provincie gesteld heeft in 2017. De druk op de sector is daarmee flink toegenomen.

Doordat het aantal stoppers groeit, neemt ook het aanbod grond op de markt toe. Het grootste deel hiervan wordt gekocht door akkerbouwers. Maar ook de provincie koopt grond om te kunnen ruilen. Bijvoorbeeld met een boer als er een bestemmingswijziging of natuurconflict is.”

Kijk voor een overzicht van de handel en grondprijzen per CBS-landbouwgebied in Boerderij Magazine

Duidelijkheid over stikstofmaatregelen nodig

Veel ondernemers zijn afwachtend door de grote onduidelijkheid over de stikstofmaatregelen. Logisch, vindt Klijsen. “Maar de overheid moet snel duidelijkheid geven. Projecten en de handel vallen stil. Iedereen wil weten waar hij aan toe is. Op de korte termijn is het stikstofverhaal dan ook leidend in wat de grondmarkt beweegt. Namens NVM doen wij nogmaals de oproep aan de overheid om duidelijkheid te scheppen over het dossier en over aan- en verkoop van bedrijven nabij Natura 2000-gebieden.”

Zonneparken en windturbines

Ook duurzaamheidsinvesteringen blijven in trek. Steeds meer gemeenten richten hun pijlen op de ontwikkeling van zonneparken en windturbines op het platteland, merkt Klijsen op. “Europa verlangt meer investeringen in duurzame energie. Nederland moet hierin meer investeren. Gelukkig wordt dat nu gebiedsgericht aangepakt, waarbij gebieden aangewezen worden waar de realisatie mogelijk is. Goede gesprekken tussen grondeigenaar, gemeente en ontwikkelaar zijn daarin essentieel. Gemeentelijk beleid leidt niet per definitie tot hogere grondprijzen. Dit is al zichtbaar door herontwikkeling van agrarisch naar nieuwe bestemming”, aldus Klijsen.

Check de grond- en pachtprijzen, actuele koopaktes en andere agrarische transacties op boerderij.nl/landbouwgrond

Of registreer je om te kunnen reageren.