Home

Achtergrond 7 reacties

Cafs: andere kijk op kringlooplandbouw

Ondernemers in de food- en agribusiness moeten meer circulair denken en handelen. Dat is de toekomst voor een houdbare wereldwijde landbouw, volgens experts.

Ondernemers in de food- en agribusiness moeten de kringlopen gaan sluiten om in de toekomst de wereldbevolking op een verantwoorde wijze van voedsel te kunnen blijven voorzien. Niet alleen het sluiten van economische en nutriëntenkringlopen, maar ook de verbinding met productie uit wateren moet potentie leveren. Daarvoor pleitten verscheidene (inter)nationale ondernemers uit de food- en agribusiness op de Circular Agri Food Summit (Cafs) donderdag 7 november in Wageningen.

Lees verder onder de foto.

De Circular Agri Food Summit vond donderdag 7 november plaats op de campus van Wageningen UR. - Foto’s: Koos Groenewold
De Circular Agri Food Summit vond donderdag 7 november plaats op de campus van Wageningen UR. - Foto’s: Koos Groenewold

Twee derde biomassa verloren

De Nederlandse landbouw heeft de laatste tientallen jaren grote succesvolle stappen gezet in de voedselproductie, genaamd de ‘groene revolutie’, zegt Martin Scholten, directeur van de Animal Sciences Group bij Wageningen Universiteit en Research (WUR). Maar een hogere productie betekent ook een grotere ecologische voetprint. Daarbij ‘verliezen’ we biomassa die niet gebruikt wordt. Slechts een derde deel van de productie in de food- en agriketen wordt door mensen geconsumeerd of gebruikt. Twee derde gaat verloren tijdens de productie of wordt niet juist benut in het agrifoodsysteem. “Waar de grootste verliezen liggen, weten we nog niet eens. Op dit punt moet ons landbouwsysteem veranderen”, betoogt Scholten.

Ook de kringloop met aquatische productie moet gesloten worden

Vee is onmisbaar in de kringloop

Kringlooplandbouw kan het verlies tot nul brengen en daarmee ook de emissie, volgens Scholten. “Veel mensen denken dat een alternatieve duurzame productie de kosten verhoogt. Maar gebruik van onbenutte biomassa kan juist het tegendeel bewijzen. Er hoeft bijvoorbeeld minder veevoer of kunstmest geïmporteerd te worden. Vee is en blijft een onmisbare schakel in de keten. Zonder vee, geen gesloten kringloop.” Het vee verteert materiaal dat mensen niet kunnen verteren en levert, naast zuivel, vlees en eieren, vruchtbare mest voor een gezonde bodem. Een gezonde bodem met een hoog organischestofgehalte kan veel CO2 vastleggen en klimaatverandering beperken. Zo is de kringloop rond. Dat is een grote uitdaging en er is nog veel winst te boeken.

‘Slechts’ 3% productie uit zee

Ook de kringloop met aquatische productie moet gesloten worden. 97% van de voedselproductie komt van land, slechts 3% uit de wateren. Dat terwijl 90% van de biomassa op aarde zich in de wateren bevindt. “We zijn ‘vergeten’ deze met elkaar te verbinden. Wij zetten vol in op onderzoek”, aldus Scholten.

Als voorbeeld presenteert een onderzoeker van Scholtens leerstoelgroep, Marnix Poelman, een andere benadering van voedselproductie uit zee. Niet alleen van vis, die bovenaan de voedselpiramide staat in deze ecosystemen, maar juist op de lagere trofische levels, zoals zeewieren, mosselen en wormen. “Deze voedselbronnen kunnen we, met inachthouding van de biodiversiteit, intensiever gebruiken. Oftewel: voedselproductie samen met natuur.”

Lees verder onder de foto.

Larven als veevoer voor vleeskuikens. Larven kunnen duurzaam en circulair geproduceerd worden, door bijvoorbeeld de vliegen organische restproducten te voeren. De eiwitrijke larven kunnen bovendien de import van soja uit het buitenland terugdringen.
Larven als veevoer voor vleeskuikens. Larven kunnen duurzaam en circulair geproduceerd worden, door bijvoorbeeld de vliegen organische restproducten te voeren. De eiwitrijke larven kunnen bovendien de import van soja uit het buitenland terugdringen.

Insecten als eiwitbron

Een andere manier van circulaire landbouw bedrijft Jason Drew, CEO van AgriProtein. Het concern kweekt op duurzame wijze zwarte soldaatvliegen en produceert eiwitrijk voer uit gedroogde larven voor zowel vee als vissen. Volgens Drew is het tijdperk van de ‘duurzame revolutie’ aangebroken. Allemaal gebaseerd op de kracht van de natuur. “Insecten spelen daarin een belangrijke rol. Kijk bijvoorbeeld naar vissen die boven het water uitspringen om insecten te vangen. Of vogels die op insecten jagen.”

Het concept is tevens duurzaam vanwege het verwerken van afval afkomstig uit de voedselketen. Om de insecten en larven groot te brengen, gebruikt AgriProtein organisch restafval, zoals plantenmateriaal en groenten van supermarkten, restaurants en akkerbouwbedrijven. “Hiermee sluiten we een organische kringloop, die tevens winstgevend is. Het is een hoogwaardig en voedingsrijk product en we kunnen de import van eiwitrijke producten, zoals soja, verminderen.”

Herwinning van fosfor

Ostara Nutriënt Recovery Technologies produceert door nutriëntenscheiding uit reststromen duurzame kunstmest en levert dit aan de agrosector. De focus ligt vooral op het scheiden van fosfor uit afvalstromen. Ostara behandelt bijvoorbeeld afvalwater uit slachthuizen, haalt de nutriënten eruit, produceert er hoogwaardige kunstmest van en laat daarbij water over als verantwoord (loosbaar) eindproduct.

Daarnaast dragen de activiteiten van Ostara bij aan de biodiversiteit, volgens Patricia Benton, directeur global marketing bij Ostara, Vancouver (Canada). “In goede maat van toediening is fosfor een belangrijk ingrediënt voor plantgroei. Echter, bij een overdosis kan het in wateren leiden tot extreme algengroei en toxische omstandigheden die het waterleven schaden. Het scheiden en opnieuw op de markt brengen, is hier de ideale oplossing”, aldus Benton. Ostara is vooral actief in Noord-Amerika, maar ook in Europa zitten enkele verwerkingsinstallaties. In Nederland zit er één, in Amersfoort.

Laatste reacties

 • kanaal

  hallo dat doen al 2000 jaar, alleen de WUR zit niet in de kringloop die moeten dus maar halveren.

 • Soja word ingevoerd voor menselijke consumptie, het restproduct ( schroot) gaat naar het vee!

 • Klopt dit is een typisch voorbeeld van bulktransport .
  20% soja olie 80% sojaschroot .
  Kun je beter daar doen waar het vandaan komt .
  En de schroot opvoeren aan het vee daar .
  Scheelt 80% CO2 uitstoot.
  In nl gaat het als volgt ongeveer de helft van het eiwit in sojaschroot wordt omgezet in vlees of melk
  .Dus 40% de andere 40% in stikstof .
  Dat wordt een probleem als dat heel erg
  veel wordt .
  Dat lijdt dus tot een stikstof crisis

 • Alco

  Nee 15.01
  Dat zie je verkeerd.
  Hiermee wordt gezorgd dat we niet vervallen in een failliete staat, want met deze handel kunnen we alle importen betalen van auto's, olie, samsungetjes ed. Daarnaast is stikstofcrisis maar een verzinsel en dat zullen we met het Mesdagfonds bewijzen.

 • husky

  @Alco, ik ben bang dat de bewijzen die je zoekt allang weggemoffeld zijn, de overheid heeft een lange adem.

 • Gat

  Kringlooplandbouw zonder verliezen, dat gaat never nooit lukken. We werken met natuurlijke producten en weersinvloeden. Weer een theoretische nutteloze bijeenkomst van mensen die denken verstand van landbouw te hebben.

 • Nee maar bij een kringlooplandbouw is er wel veel te winnen .
  Vooral op het gebied van co2 uitstoot want dat loopt helemaal uit de hand .
  En die problemen komen nog .
  Gr kringloopboer

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.