Home

Achtergrond 5 reacties

Zweedse landbouw krijgt pluim voor klimaatresultaten

Vanuit het oogpunt van klimaat zou Zweden meer landbouwproducten moeten exporteren. Op het ogenblik wordt echter primair geïmporteerd, vooral rundvlees en zuivel. Dat constateert de Zweedse koninklijke academie van ingenieurswetenschappen (IVA).

De Zweedse landbouw is vanuit internationaal perspectief bekeken efficiënt, zowel ten aanzien van het grondstoffenverbruik als qua klimaatemissies. Die pluim krijgt de sector in het Scandinavische land van de koninklijke academie van ingenieurswetenschappen, afgekort IVA. Dat is andere koek dan waarop de Nederlandse boeren worden getrakteerd in verband met het stikstofbeleid. De IVA is weliswaar geen regeringsinstantie, maar subjectief kan de academie in principe niet zijn. Het is geen door de sector zelf besteld werkstuk, maar uit eigen beweging in elkaar gezet.

Klimaatneutraal in 2045

Eerder al publiceerde de IVA soortgelijke rapporten over de industrie, transportsector, de samenleving als geheel en de energiesector. Motief voor de opstelling van de rapporten is de doelstelling van de Zweedse politiek dat het land in 2045 klimaatneutraal moet zijn. De rapporten fungeren volgens de IVA als een helpende hand bij de keuze van de beleidsinstrumenten.

In de Zweedse melkveehouderij is van uitbreiding helemaal geen sprake. Eerder is sprake van krimp of in het gunstigste geval stilstand. - Foto: AFP
In de Zweedse melkveehouderij is van uitbreiding helemaal geen sprake. Eerder is sprake van krimp of in het gunstigste geval stilstand. - Foto: AFP

Veel minder CO2-uitstoot

De rapporteurs stellen vast dat bij de binnenlandse productie van een aantal belangrijke dierlijke voedingsmiddelen (melk, rundvlees en eieren) al veel minder CO2 wordt uitgestoten dan gemiddeld in de EU, waarbij bovendien de Europese emissies op hun beurt weer onder het globale gemiddelde blijven. De Zweedse burger zou er daarom vanuit het oogpunt van klimaat goed aan doen om meer producten van eigen bodem te kopen, zodat de import kan worden verminderd.

Ruimte voor export beter benutten

Momenteel wordt 40% van het rundvlees geïmporteerd. Tevens is 60% van de kaas afkomstig uit het buitenland. De ruimte voor export zou daarentegen beter moeten worden benut. De akkerbouw produceert nu al in een normaal jaar energie en eiwit voor 26 miljoen mensen op ongeveer 1,3 miljoen hectare. Een hoeveelheid voor 2,5 keer het huidige aantal inwoners van Zweden. In potentie kan de productie nog verder worden uitgebreid zonder dat de emissie groter wordt, zij het dat men daarbij met de onderzoek en ontwikkeling niet stil mag gaan zitten, menen de IVA- mensen.

Krimp of stilstand

In de praktijk is van uitbreiding echter helemaal geen sprake. Eerder is sprake van krimp of in het gunstigste geval stilstand. Met name de melkveehouderij produceert al vele jaren gestaag minder. Een paar jaar geleden verleidde dat de toenmalige minister van financiën Anders Borg nog tot de uitspraak dat Zweden het ook wel zonder landbouw zou kunnen stellen.

De Zweedse landbouw produceert 3 terawattuur (TWh) per jaar, maar dat kan tot 2050 omhoog naar 40 TWh

Opslag van koolstof

De landbouw kan ook veel bijdragen aan de opslag van koolstof in de grond. Deze opslag kan worden opgekrikt met 1,5 miljoen ton kooldioxide-equivalenten door grote delen van het areaal het hele jaar door begroeid te houden. Ten slotte moet de rol van de sector bij de productie van duurzame energie niet worden uitgevlakt. De landbouw produceert 3 terawattuur (TWh) per jaar, maar dat kan tot 2050 omhoog naar 40 TWh.

Laatste reacties

 • agratax(1)

  Een leuk verhaal, maar hier worden weer eens vele cijfers over ons uitgestort. Allemaal positief voor de landbouwers. Als ik me goed herinner uit mijn bezoeken aan collega's aldaar hebben bijna alle boeren ook bos op hun grond (CO2 vastlegging) en ze zijn minder intensief dan in Nederland. bv. Varkens fokken door eigen graan te voeren en geen import, kringloop. Omdat in dit stuk niet de werkwijze van de Zweden wordt aangegeven geeft dit stuk weer eens het beeld zoals onze anti boeren het willen "Zie je wel het kan beter en milieuvriendelijker".

 • Hilhorst100

  Wat een onzin, in landen waar bijna geen hond woont ben je al snel klimaatneutraal

 • vaumbeeck

  Het boert daar dus ook achteruit. Geen landbouw zal altijd milieuvriendelijker zijn .
  Geen mensen nog meer, trouwens.

 • mirrich

  Mooi land om te boeren

 • Vhouder

  een pluim hier krijg je een schop onder je hol

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.