Home

Achtergrond 1 reactie

Voldoende mestverwerking in 2022

In de afgelopen jaren was er voldoende mestverwerkingscapaciteit, maar de capaciteit van hoogwaardige verwerking moet wel omhoog.

De totale capaciteit voor mestverwerking zal ook in 2022 voldoende zijn. De optelsom van verwerking en directe export van fosfaat in dierlijke mest is dan in ieder geval voldoende om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Maar de capaciteit is onvoldoende om 70% van alle varkensmest te verwerken. Ook is er onvoldoende capaciteit voor de productie van hoogwaardige meststoffen. Dat zijn enkele conclusies in de jaarlijkse inventarisatie van de mestverwerkingscapaciteit. Die is uitgevoerd door het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding NCM.

Tekst gaat onder foto verder

De huidige mestverwerkingscapaciteit is op zich voldoende voor de wettelijk verwerkingsplicht, maar het aandeel hoogwaardige verwerking moet omhoog. - Foto: Ruud Ploeg
De huidige mestverwerkingscapaciteit is op zich voldoende voor de wettelijk verwerkingsplicht, maar het aandeel hoogwaardige verwerking moet omhoog. - Foto: Ruud Ploeg

Verplichte mestverwerking

In 2018 moest in totaal 36,5 miljoen kilo fosfaat verwerkt worden volgens de wettelijke regels. Dat is 8,7 miljoen kilo minder dan in 2014, het jaar waarin de huidige verplichte mestverwerking is ingevoerd voor veehouders met een mestoverschot. Door RVO.nl is in 2018 in totaal 40,6 miljoen kilo fosfaat geregistreerd als verwerking en export in het kader van de verplichte mestverwerking. De gerealiseerde export en verwerking nam in 2018 af met 8,7 miljoen kilo tot 46,4 miljoen kilo.

10 bedrijven goed voor de helft van de verwerking

Tien bedrijven zijn er in Nederland die meer dan 1 miljoen kilo fosfaat op jaarbasis verwerken. Deze bedrijven zijn samen goed voor ruim 23,7 miljoen kilo fosfaat, dat is meer dan de helft van de geïnventariseerde capaciteit. 51 bedrijven verwerken tussen de 100.000 en 1 miljoen kilo fosfaat.
96 bedrijven hebben hun capaciteit opgegeven in de jaarlijkse inventarisatie. Samen verwerken deze bedrijven ruim 42,1 miljoen kilo fosfaat, gemiddeld 439.000 per bedrijf.
Circa een kwart van de operationele installaties produceert hoogwaardige eindproducten zoals mestkorrels of gedroogde mest van 70% droge stof of meer.

Eén reactie

  • tinusje

    bij evenwicht op mestmarkt zou schouten bedrijfsspecifieke fosfaatnorm invoeren...ben benieuwd of ze nu wel woord houdt....

Of registreer je om te kunnen reageren.