Home

Achtergrond

Van vijf naar vier dagen werken met seniorenregeling

Om boeren meer te vertellen over de seniorenregeling, organiseert Colland Arbeidsmarkt diverse voorlichtingsbijeenkomsten.

Oudere werknemers in de agrarische sector kunnen sinds 1 juli 2018 gebruikmaken van een seniorenregeling. In de meeste agrarische cao’s is een dergelijke regeling opgenomen. Colland Arbeidsmarkt is bezig een aantal voorlichtingsbijeenkomsten over de seniorenregeling te verzorgen voor werknemers die vallen onder de cao Dierhouderij.

Voor werknemers vanaf 62 jaar

De seniorenregeling is in het leven geroepen om oudere werknemers bij een stijgende AOW-leeftijd wat ruimte te bieden om op een verantwoorde, gezonde en plezierige manier hun pensioen te halen. De regeling geldt voor werknemers vanaf 62 jaar. Tot een half jaar voor de daadwerkelijke pensioendatum kunnen werknemers nog besluiten deel te nemen aan de regeling.

Een dag minder werken kost de werknemer een halve dag aan bruto salaris.

Concreet betekent deelnemen aan de seniorenregeling dat in de meeste gevallen de oudere werknemer van een vijf- naar een vierdaagse werkweek gaat.

De regeling biedt namelijk de mogelijkheid om 80% te gaan werken tegen 90% van het brutoloon en een pensioenopbouw van rond de 90%. Een dag minder werken kost de werknemer dus een halve dag aan bruto salaris. De werkgever schiet er financieel niet bij in, er is namelijk een compensatie voor het loonverlies (10%) door middel van een vergoeding vanuit het fonds Colland Arbeidsmarkt.

Colland vergoedt een vaste bedrag per seniorendag aan de werkgever. Werknemers die kiezen voor een vierdaagse werkweek, krijgen de mogelijkheid om na verloop van tijd nog minder te gaan werken. Maar dan zijn de kosten wel volledig voor rekening van de werknemer.

Seniorenregeling ook voor parttimers

Behalve fulltimers komen ook parttimers in aanmerking voor de seniorenregeling. Voor hen geldt dat dat deze naar rato wordt toegepast. Een voorbeeld: iemand die vier dagen werkt (32 uur) kan naar 80% van 32 uur, dat is 25,6 uur. Ook in dit geval blijft het salaris 90% van het brutoloon van 32 uur. In overleg met de werkgever kan bekeken worden hoe de overschietende 1,6 uur (bij een 8-urige werkdag) uit het voorbeeld wordt verwerkt in de overblijvende drie werkdagen.

In alle gevallen geldt dat de hoogte van eventuele toeslagen en het aantal vakantiedagen worden aangepast naar 80%. Ook de reiskosten worden aangepast naar het aantal gewerkte dagen.

Verzoek drie maanden voor de ingangsdatum indienen

Om in aanmerking te komen, moeten werknemers de afgelopen vijf jaar minstens 26 weken per jaar in de sector werkzaam zijn geweest. Dat moet aangetoond worden met arbeidsovereenkomsten van de werkgever(s) in die vijf jaar.

De werknemer die wil deelnemen vanaf een bepaald moment, moet drie maanden voor de gewenste ingangsdatum een verzoek indienen bij de werkgever. De werkgever kan vervolgens de aanvraag digitaal in het Colland Administratie Systeem opnemen.

Bij problemen eerst naar de klachtencommissie

Een werkgever kan overigens het verzoek in uitzonderlijke gevallen weigeren als de werknemer ‘onmisbaar’ is. Dat moet wel onderbouwd worden. Als een werknemer het daar niet mee eens is, kan hij naar een klachtencommissie stappen die de redenen van de werkgever beoordeeld. Daarnaast kan de werknemer natuurlijk ook naar de rechter stappen. Wel is het verstandig eerst naar de klachtencommissie te gaan, omdat de kans groot is dat de rechter anders zal oordelen dat de werknemer eerst die route had moeten bewandelen voor hij een juridische procedure start.

Drie voorlichtingsavonden over de seniorenregeling

Colland Arbeidsmarkt organiseert nog drie voorlichtingsavonden waar geïnteresseerden in de seniorenregeling veehouderij naar toe kunnen. Dinsdag 22 oktober in Nederweert, donderdag 7 november in Barneveld en dinsdag 12 november in Veghel.

Of registreer je om te kunnen reageren.