Home

Achtergrond 20 reactieslaatste update:15 okt 2019

Pleidooi voor meting stikstof in natuur

De ammoniakneerslag in natuurgebieden moet in kaart worden gebracht door die neerslag te meten.

Dat zeggen voorzitter Jan Cees Vogelaar van het Mesdagfonds, journalist Geesje Rotgers (V-Focus) en Jaap Hanekamp (University College Roosevelt) in een stuk dat ze aan de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Vogelaar, Rotgers en Hanekamp zijn samen met onder andere juriste Franca Damen en ecoloog Eric Verkaik door de Tweede Kamer uitgenodigd woensdag hun visie te geven in een hoorzitting over de meting van stikstof in natuur.

Berekening van ammoniakneerslag

De berekening van ammoniakneerslag aan de hand van modellen over emissie bij bemesten en emissie uit stallen, in samenhang met ammoniakconcentraties in de lucht in natuurgebieden is volgens Vogelaar en de zijnen te onbetrouwbaar om op lokaal niveau beleid te maken. De onzekerheid op de berekende depositie op lokale schaal bedraagt 70%, aldus Vogelaar, die daarbij cijfers aanhaalt van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

 

Onderzoek Drentse melkveebedrijven

Vogelaar haalt een onderzoek aan van Janklaas Santing, dat zeven jaar geleden werd gepubliceerd. Het onderzoek laat zien dat de ammoniakconcentraties rond een aantal Drentse melkveebedrijven bij het Dwingelderveld op niet meer dan maximaal enkele honderden meters nog te meten waren.

Het RIVM zegt robuuste en verantwoorde informatie aan te leveren. Die informatie is gebaseerd op miljoenen gegevens die worden gecombineerd met kennis en wetenschappelijke inzichten. De gebruikte methoden worden elk jaar door internationale wetenschappers beoordeeld. “Wij hebben geen belang bij het leveren van informatie in het voordeel van de ene of de andere sector of groepering. Onze meet- en rekenmethoden zijn robuust en verantwoord. Dat vinden wij niet alleen, dat is de mening van internationale experts op dit gebied. Natuurlijk zijn verbeteringen mogelijk, bijvoorbeeld door het uitbreiden van meetpunten”, aldus het RIVM. Het RIVM zegt dat het berekende beeld van de stikstofdepositie voor specifieke locaties onzekerheden heeft die groter zijn dan 30%, maar als het gaat om het doorrekenen van het effect van maatregelen zijn de onzekerheden klein, omdat dan twee situaties met elkaar vergeleken worden, aldus het RIVM.

Mesdagfonds wil dat stikstofdepositie wordt gemeten. In de Tweede Kamer is een motie van die strekking ingediend.

Mogelijke juridische complicaties

Jurist Franca Damen wijst in een stuk aan de Tweede Kamer onder andere op de mogelijke juridische complicaties van het innemen van latente rechten. Het kan zijn dat dat in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Damen bepleit een gebiedsgerichte aanpak waarbij alle sectoren worden betrokken, in samenhang met andere beleidsmaatregelen (CO2 en kringlooplandbouw). Zij vindt dat een vrijwillige warme sanering in of nabij Natura 2000-gebieden een instrument kan zijn, daarnaast bepleit zij onder andere de toepassing van fiscale voorzieningen en subsidies om technische verbeteringen aan te brengen om de stikstofemissie te beperken. Tot nu toe blijkt daarvan niets, zegt ze. “Daarmee komen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in het gedrang.”

Lees alles over het stikstofbeleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in dit dossier.

Laatste reacties

 • veldzicht

  Volgens mij is de grootste onrechtvaardigheid toch wel dat hier 0,1 mol stikstof per ha mag neerslaan en in Duitsland 1 .Nog afgezien dat in dit kleine rot landje 160 natura 2000 gebieden zijn en in Frankrijk 7,maar daar mag helemaal niet over gepraat worden.Las vanmorgen in de krant:door immigratie zal in 2019 de bevolking met 120.000 mensen groeien,zo zal in de toekomst de landbouwgrond nog hard nodig zijn.

 • 1455

  Meer immigratie zal Meer stikstof geven

 • kanaal

  het ergste is dat het eigenlijk over niks gaat maar wel veel geld kost.

 • koestal

  Zo is het Dwingelder veld ontstaan door foute metingen,zo worden zaken gemanipuleerd. Tweede Kamerleden zijn veel te naief,geloven alles wat er op papier staat.

 • Henk.visscher

  Jammer meneer Dekker dat u niet meedenkt aan een echtte oplossing, dus niet een oplossing op papier, maar een oplossing die goed is , voor de burger, de boer en de natuur

 • vandenbrandcv1

  strooi kalk in de natuurgebieden.

 • veldzicht

  En als op een zandverstuiving een paar grassprieten teveel staan de round-up spuit er opl

 • piet 5162

  Ik zie geen verschil in de natuur vergeleken met 30 jaar geleden.Wat is het probleem wat zit hier achter ? Woon midden in de natuur en al zou er wat neerkomen wat dan nog,Hoeven de boeren ook geen stikstof meer te strooien kost ook geen diesel meer 2 vliegen in een klap

 • koestal

  De heide beweiden met schapen of Schotse hooglanders,vroeger liepen er duizenden schapen om de grassprieten af te bijten,dan krijg je een mooie hei.

 • m.de.vries3

  zet ook een meetpaal midden tussen Botlekgebied en Rotterdam

 • Oké dan

  En ook onder de rook van alle vuilverbrandingsovens, die stoten namelijk ook grote hoeveelheden ammoniak uit.

 • koestal

  De Hoogovens bij IJmuiden zijn de grootste milieuvervuilers in Nederland ,maar daar hoor je niemand over,ze hebben het alleen maar druk met de boeren. Ja de hoogovens zijn in buitenlandse handen,daar durven ze niks aan te doen,dus weer een heilig huisje.

 • Firma Vellenga

  Daarom allemaal mee doen om de waarheid boven tafel te krijgen en de echte vervuilers hun verantwoording te laten nemen. (Dit kunnen ook de boeren zijn)

 • In nagenoeg alle N2000 gebieden lopen Schotse Hooglanders en ander vee Zonder vergunning (zie Foodlog i.c.m. uitspraak EU Hof)!!!!! met spoed moeten deze er uit !!
  zullen we de NVWA helpen om ze naar de emissiearme stallen van SBB & NM te brengen ??
  vr gr René

 • Gat

  @firma vellenga als dat boeren waren de grootste vervuilers dan hadden ze allang alles gemeten. Maar ze weten goed zat dat net andersom is.

 • Alco

  Ik noem het een groot succes dat deze mensen in de Tweede Kamer hun zegje mogen komen doen.
  Ik ben totaal geen F v D fan, maar hulde aan Baudet.

 • Maas1

  Niet alleen feitelijk meten van stikstof neerslag in de natuur,maar ook feitelijke constateren waar deze neerslag van afkomstig is.

 • DJ-D

  @gat Jij slaat de spijker op zn kop!!!

 • johanvudwi

  Het eerlijke verhaal. 2011. Brussels Natura 2000 kreeg bestaansrecht. Natuurgebieden met een + erop. Nederland meld 161 natuurgebied(jes) aan. Ook het Dwingelderveld. 500 mtr verderop staat onze boerderij. Fantastische plek. Gevaarlijk ook. Voor de natuur. Althans volgens de rekenmodellen. Want de rekenmodellen bepalen wat goed is en wat niet. Het blote oog niet. X coördinaat Y coördinaat bedrijf.
  Een student van UR Wageningen gaat 1 jaar lang onderzoek doen als afstudeerproject bij een aantal bedrijven langs het Dwingelderveld. Met begeleiding van zijn mentor. 1 jaar van metingen. Best spannend want stel je voor dat de uitkomst negatief uitpakt?
  Met een zeer verrassende uitkomst. Bldz 5 hfdst 13 in het Nederlands de conclusies http://edepot.wur.nl/328849

  Maar hoe ging het verder? Natuurlijk wilde de mentor van UR Wageningen er wat mee. Meer onderzoek is nodig. En dus togen ze naar Den Haag. Met dit verhaal. Om het eerlijke verhaal helder te krijgen. Is dat gelukt?
  Nee.
  In Den Haag kregen ze goed de wacht aangezegd hier niet mee door te gaan. Er was een eigen rekenmethode.
  UR Wageningen?
  Hetzelfde liedje.
  En wij?
  De mentor vroeg ons dit voor ons te houden. Teveel publiciteit zou hem schaden. Immers zijn naam is met dit onderzoek verbonden.

  Het is nu 2019. Stichting Mesdagfonds is wel van dit onderzoek op de hoogte. Het wordt tijd voor een eerlijk verhaal.
  http://www.mesdag-fonds.nl/…/mesdagfonds-laat-met-spoed-sti…

 • huver

  RIVM = Rijksinstituut Voor Volks Misleiding

Laad alle reacties (16)

Of registreer je om te kunnen reageren.