Home

Achtergrond 3 reacties

Ondanks aangepast beheer gaat het slecht met korenwolf

Allerlei maatregelen om de populatie korenwolven in Zuid-Limburg uit te breiden hebben nog weinig geholpen.

Het blijft de komende jaren nodig om korenwolven – ofwel Europese hamsters – te fokken en uit te zetten om uitsterven van de soort te voorkomen. Dat concluderen onderzoekers van de Wageningen Universiteit (WUR) en de Zoogdiervereniging. Zij hebben de ontwikkeling van de korenwolf tussen 2015 en 2018 gevolgd. Het rapport daarvan is vrijdag aangeboden aan de LLTB tijdens een jaarlijkse bijeenkomst van de International Hamster Working Group.

Tien jaar geleden sloegen natuurbeschermers alarm omdat het slecht ging met de korenwolf in Nederland. Dat leidde tot maatregelen, waaronder aangepast beheer op landbouwpercelen. Nu blijkt dat de populatie nog steeds veel te klein is om slechte jaren te kunnen opvangen. Zo had het dier veel te lijden van de zeer natte jaren 2016 en 2017.

Graanvelden te ver uit elkaar, project van te korte duur

Op landbouwpercelen met nieuw aangepast beheer deed de korenwolf het wel goed, volgens de onderzoekers. Maar die stukken grond liggen veel te ver uit elkaar om verspreiding van de dieren te bevorderen. Eigenlijk zou op elk graanperceel in Zuid-Limburg aangepast korenwolfbeheer nodig zijn om een populatie op te bouwen die zichzelf in stand kan houden, menen de onderzoekers. Bovendien was het 3-jarig project te kort om een duidelijk positief effect te kunnen meten van het aangepaste beheer op de korenwolfpopulatie.

Veel boeren werkten mee

De onderzoekers spreken van een succes als het gaat om de willigheid van boeren om aangepast beheer uit te voeren. Het doel was om in 2015, 2016 en 2017 respectievelijk 50, 150 en 250 hectare ter beschikking te krijgen voor het hamsterproject. Uiteindelijk kwam dit uit op 68, 152 en 213 hectare. De reden dat in 2017 geen 250 hectare gehaald werd, is een direct gevolg van de aangepaste vergroeningsmaatregelen in het GLB, en aangepaste mestregelgeving. Het aantal boeren dat interesse toonde voor aangepast beheer is – ondanks de regelgeving – verdubbeld. Voor 2018 en 2019 is wel 250 hectare ingericht.

Graanareaal daalt, luzerne in opkomst

Korenwolven leven bij voorkeur op graanvelden, maar ook op rammenas en luzerne. Graan wordt steeds minder verbouwd, omdat het voor boeren financieel niet aantrekkelijk is. Dat wordt onder andere veroorzaakt door de hoge grondprijzen in Limburg en andere gewassen – zoals aardappelen en bieten – die hogere saldo’s bieden.

Maar luzerne is in opkomst, menen de onderzoekers. Het is een veevoer dat ook stikstof bindt en goed is voor de bodemstructuur. In die zin profiteren boeren – buiten meer biodiversiteit in de zin van korenwolven – van deze ‘nevendoelen’.

Het 3-jarig onderzoek in Nederland is uitgevoerd door Wageningen Environmental Research (Alterra) in samenwerking met de Zoogdiervereniging, en gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en de Provincie Limburg.

Laatste reacties

  • farmerbn

    Hoeveel miljoen euro is er al uitgegeven aan die enkele hamsters? Als die hamsters uitsterven is het dan gedaan met dat project of gaan ze dan weer hamsters elders halen om maar door te gaan met geld wegsmijten?

  • vandenbrandcv1

    een hobby mag geld kosten

  • massy

    Het is natuurlijk te droog of te nat het is eigenlijk altijd wel wat.

Of registreer je om te kunnen reageren.