Home

Achtergrond 20 reacties

Brabant geeft maar heel weinig toe aan veehouders

Gedeputeerde Staten heeft in een hectische vergadering maar heel weinig hoeven in te leveren van hun in 2017 ingezette beleid de veehouderij te verduurzamen.

De interim-omgevingsverordening kwam vrijdag bijna ongeschonden door Provinciale Staten. Ondanks de aanwezigheid van enkele duizenden stevig protesterende boeren in en rond het provinciehuis met hun vele honderden trekkers, wat af en toe een dreigende sfeer opleverde, wist het provinciaal bestuur van geen wijken. Het bestuur hield vast aan het ingezette beleid om in 2022 alle stalsystemen in de provincie verduurzaamd te hebben. Eerder op de dag gaf het College ook al weinig toe in de discussie over de provinciale stikstofeisen die strenger zijn dan de landelijke eisen.

Datum blijft overeind

Net voor mindernacht bleek dat de datum van de vergunningdeadline, 1 april 2020 in principe overeind blijft, maar dat er in sommige gevallen uitstel verleend kan worden en de vergunning op een latere datum mag worden ingediend. Wat echter keihard blijft staan is de eis dat de stallen uiterlijk op 1 januari 2022 moeten zijn aangepast. Een amendement van Lokaal Brabant om die datum twee jaar uit te stellen werd verworpen.

Grootste probleem voor boeren

Bij de inspreekronde eerder op de dag bleek het aanvragen voor 1 april van een vergunning voor het aanpassen van de stallen het grootste probleem voor boeren. De meeste boeren-insprekers willen best meewerken aan verduurzamen maar verwachten meer tijd nodig te hebben omdat innovatieve stalsystemen nog in ontwikkeling zijn en/of de RAV (Regeling ammoniak en veehouderij)-code nog niet beschikbaar is.

Meer tijd

Dit grootste pijnpunt in de interim omgevingsverordening, de vergunning moet aangevraagd zijn voor 1 april 2020 en de stal moet er staan voor 2022, deed de coalitiepartijen in de Staten een klein beetje opschuiven. Gelijk aan het begin van het debat kwam VVD‘er Wilma Dirken met een motie. “We willen realistische plannen. Daarvoor is tijd en ruimte nodig, binnen de randvoorwaarden moeten we bezien of we die kunnen bieden.” In die motie krijgen boeren die kiezen voor innovatieve stalsystemen, die nu nog in ontwikkeling zijn en dus nog geen definitieve goedkeuring hebben, meer tijd. Voor hen geldt dat ze alleen voor 1 april moeten melden waar ze mee bezig zijn, vervolgens krijgen ze meer tijd om hun vergunningaanvraag rond te krijgen.

Twee kleine aanpassingen

Voor coalitiepartij CDA was deze aanpassing voldoende in combinatie met de toezegging dat in december nog eens goed wordt gekeken wordt naar het landelijke stikstofbeleid in relatie tot de provinciale regels. Dit tot teleurstelling van de oppositie omdat het er eerder op leek dat het CDA het strenge Brabantse stallenbeleid aan de kant ging schuiven door een vijftal stevige eisen te formuleren. De eisen werden omarmd door veel lokale CDA-besturen. Maar de twee relatief kleine aanpassingen bleken uiteindelijk voldoende voor het CDA om gewoon in te stemmen.

Tijdens het debat werpt Hermen Vreugdenhil (Christen Unie/SGP) zich op als een van de belangrijkste politieke boerenvoormannen. Hij valt het CDA scherp aan en concludeert dat deze partij binnen de coalitie geen enkele ruimte krijgt om te bewegen in de richting van de boeren. Ondanks het ferme standpunt dat het CDA eerder in nam.

Onrust

De onrust voor het provinciehuis liep tijdens het debat af en toe sterk op. Commissaris van de Koning, Wim van de Donk, liet aan het begin van de avond weten dat het zou kunnen dat de aanwezigen de zaal zouden moeten verlaten. “Ik hoop niet dat het zo ver komt.”

Van de Donk zei dit op het moment dat tientallen politieagenten in het provinciehuis de deuren van de hoofdingang bewaakten omdat boeren het gebouw dreigden te bestormen.

Overleg met Farmers Defence Force

Later op de avond overlegde de commissaris, op verzoek van de politie, met actieleider Mark van den Oever van Farmers Defence Force. Na afloop zei Van den Oever te hopen op een redelijke uitkomst. De Farmers Defence Force voorman liet na het gesprek met Van de Donk weten dat het er niet niet ongunstig uitzag. Als er toch meer tijd komt voor nieuwe stalsystemen zou de protestacties in zijn ogen zeker zin hebben gehad.

Lang onrustig

Na afloop van de vergadering bleef het nog lang onrustig voor het provinciehuis. Boeren haalden de Brabantse vlag naar beneden, er werden vuurwerkbommen tot ontploffingen gebracht. In een gezamenlijke toespraak voor het provinciehuis lieten zowel Mark van den Oever als ZLTO-bestuurder Janus Scheepers weten teleurgesteld te zijn in de uitkomst.

Voor de grote massa van de boeren is dit heel teleurstellend

- Mark van den Oever

“Ik schaam me vandaag om Brabander te zijn, ik was liever een Fries geweest”, zegt Van den Oever. “We hebben een heel klein stapje gemaakt vandaag, maar voor de grote massa van de boeren is dit heel teleurstellend.”

Volgens ZLTO-er Janus Scheepers is er nog veel werk te verzetten. “Er is na vandaag een klein lichtpuntje gekomen. Maar het blijft een onwerkbaar stikstofbeleid, er is niet gedacht aan de meeste gezinsbedrijven. We moeten schouder aan schouder blijven staan.”

Laatste reacties

 • schooteind1

  CDA deed voirge week een paar stevige beloften richting de boeren. Echter hun beloften stelde helmaal niks voor. Toen het er op aan kwam pleegde zij verraad aan hun eigen beloften; Dat noemen we een JUDAS kus. Wat een enorme hypocriete vertoning gisteren daar in het provinciehuis. Dat je eigen club, ondanks toezeggingen, je zo de nek omdraait: BAH. Kijk anders ook eens op de site van CDA brabant. Tenenkrommend om te lezen hoe ze wat krom is recht proberen te praten. Misselijk wordt je ervan. Maar ja...het pluche is zacht en comfortabel. Ik kan niet wachten tot ik weer mijn column mag schrjven in de Nieuwe Oogst. Eerst snel even mijn lidmaatschap opzeggen. Met deze club van farizeeers wil je immers niks meer te maken hebben!

 • agratax(1)

  Hoe moeten de boeren nu in Brabant en in de toekomst in Nederland verder? Ik stel voor dat boeren in de gevaren zones deels hun vrijheid opgeven en overgaan tot zgn. Community Supported Agriculture en daabij beginnen de Groen Links politici en hun vriendjes als lid van deze samenwerking in huis te halen. Deze "lievertjes" betalen de productiekosten elk jaar en krijgen daarvoor een afgesproken deel van de oogst. De boer krijgt zijn loon en loon voor personeel betaald via het voorschot. Zijn inbreng -de grond- blijft zijn eigendom en de nog lopende hypotheek valt onder de bedrijfskosten voor de Heren en Dames die bepalen hoe er geboerd moet worden en wat ze wensen te eten. Deze wijze van boeren geeft in ieder geval een vast inkomen voor de boer en hij weet dat zijn product afzet gegarandeerd is en de inputs betaald zijn voor het seizoen begint.
  Doen deze beleidsbepalers niet mee, dan is het voor mij duidelijk zij geloven niet in hun sprookjes.

 • nvanrooij1

  Grashoff stond gisteren ook gewoon te liegen. Hij stelde dat alle sectoren gelijk behandeld werden. Maar hij liegt want er is geen andere sector dan de landbouw die ook nog eens vastgelegd worden op dier- en fosfaatrechten. Een bedrijf dat maar voor de helft in gebruik is mag bij intern salderen gewoon zijn volledige ruimte gebruiken. Alleen de landbouw mag dit niet en moet als eerste investeringen gaan doen die ook nog eens niet terugverdiend kunnen worden met latente aanwezige ruimte. Het niveau in de politiek is zo laag dat daar niet doorheen geprikt wordt.
  En die moeten dan beslissen over de toekomst van de agrarische sector. Ze zijn verder eendimensionaal aan het kijken naar een stofje (stikstof) en over een paar maanden is er een weer een andere waan.
  Neem de tijd en werk aan een integrale oplossing op basis van bewezen betaalbare systemen.
  Het CDA heeft voor mij ook afgedaan. Van hun eisen is niets overeind gebleven. Houd je rug eens recht en sta ergens voor.

 • nvanrooij1

  Ik stel voor om met zijn allen individueel WOB verzoeken te gaan doen bij de Provincie en de betreffende gemeente. Vragen naar de NB vergunningen en de latente ruimte. Per project een aparte brief . Het kost een paar postzegels maar dan hebben zij werk.
  Ik heb een aantal voorbeelden:
  De Amercentrale Geertruidenberg
  Vliegveld Eindhoven
  Vliegveld Gilze Rijen
  Misschien zijn er nog meer te bedenken en landelijk voor de overige provincies.

 • RIEN65

  Iedere Brabantse veehouder weet nu dat hij nooooooooit meer CDA hoeft te stemmen.

 • Gat

  Cda al paar jaar niet meer gestemd. Partij van de meelopers.

 • Vhouder

  beste nvanrooij1 dat grashoff liegt is algemeen bekend hij is zelfs door zijn eigen GroenLinks al een keer buiten geschopt echter zijn talent om boeren om zeep te helpen heeft er voor gezorgd dat deze leugenaar weer terug mog komen als bestuurder en dan in brabant waar ie zelfs niet eens woont de vieze huicelaar

 • kleine boer

  Als er in Brabant massaal door boeren de opgelegde verplichting genegeerd zou worden hoe gaat de provincie dat dan handhaven?

 • wienbemelmans

  Wat een zooitje daar in het provinciehuis,ze moeten eerst honger hebben
  zo dat hun de ogen open gaan waar hun voedsel vandaan komt,ze hebben
  daar maar alleen luxe problemen zo als heb ik mijn salaris al en mijn onkosten
  vergoeding, wat zeer riant is voor ze.

 • koestal

  geen CDA en VVD meer stemmen,ze doen echt niks.

 • jahm.smulders1

  ZLTO schamen jullie je niet dat je niet eerder op de trom hebt geslagen? Jullie zitten teveel op het pluche. Weten jullie nog wel wie jullie achterban is en hoe je daarvoor op moet komen; too little too late!!

 • loes1

  Schijnheilig en hypocriet is typisch CDA eigenschap
  maar niet alleen het CDA jammer genoeg

 • gerard nabuurs

  @jahm.smulders1: Wat een onzin verkondig je. Ruim twee jaar geleden is er ook volop actie gevoerd; inspraak geleverd; politiek bewerkt. Toen helaas zonder resultaat omdat de VVD niet wilde bewegen. De Statenverkiezingen van 20 maart 2019 waren duidelijk. D'66 en SP leden fors verlies en het CDA won dik. Laatstgenoemde partij kon vanuit de oppositie helaas geen potten breken. Nu kwam ze in de coalitie en laat ze het finaal afweten. ZLTO heeft al die jaren op de trom geslagen en gelukkig (net als de POV) ook een rechtzaak aangespannen. Of dat soelaas gaat bieden, is uiteraard nog maar de vraag omdat rechters wel vaker vreemde besluiten nemen.

 • farmerbn

  Nogmaals gezegd, is het nodig dat ZLTO of een andere belangenbehartiger een militante club opzet die met behulp van gemene advocaten de overheden flink gaan plagen; Dat kan door duizenden WOB-verzoeken maar ook door het controleren of elk 'gewenst' Brabants bedrijf wel zijn vergunningen op orde heeft. Ik denk dan aan ASML, het lievelingskindje ' van de Brabantse overheid die 100% produceert voor de export en waar elke dag duizenden dikke auto's aankomen.

 • Gat

  Meneer grashoff zei, dat latente ruimte niet werd weggeven aan woningbouw of industrie. Dan rest mij de vraag afgekeurde 2e kamer politicus. Hoe wil je in godsnaam natuur herstel krijgen of verminderde stikstofuitstoot. Ruimte die boer reduceert weg geven en 30% innemen terwijl berekeningen van tientallen procenten afwijken. Nee we duwen het snel maar door voordat de waarheid boven tafel komt.
  Nieuwe bebouwde omgeving neemt geen stikstof meer op, dit zal uitspoelen met de neerslag. Dus uiteindelijk schieten we er totaal niks mee op. Heb het lef en zeg we willen jullie grond ontnemen liefst met geld erbij.

 • koestal

  De politiek is verrot. Weet op wie je de volgende keer stemt,het mag geen automatisme zijn.

 • Henk.visscher

  je moet die gasten privé aanpakken, op dezelfde wijze als de dieractivisten doen op een genieperige manier, wel zondrer geweld,zorg dat er altijd een spandoek bij hun woning word geplaatst ,stront in de tuin,op de stoep,enz...op die manier kunnen ze eens voelen wat veel boeren voelen, maar ach laten we dat toch maar niet doen ze zijn het niet eens waard,ik vind het diep triest wat is de politiek diep gezonken,geen kennis van zaken meer,en als ze eenmaal in de coalitie zitten dan laten ze een groot deel van de kiezers in de kou staan.
  en dan maar afvragen hoe het toch kan dat de kloof tussen kiezer en burger steeds groter word,ik ken in mijn.omgeving niemand meer die nog maar een greintje respect voor politici heeft.

 • EL

  Klaver was in Afrika!

 • jahm.smulders1

  @nabuurs. Of ik onzin verkoop? Ik denk dat jij goed na moet denken of deze aanpak iets heeft opgeleverd. Je moet veel sneller de straat op net als de linkse rakkers en activisten om je geluid te laten horen. In de vergaderingen is teveel gebabbeld en teveel het compromis gezocht. Direct druk zetten telkens weer, akties zoals nu doorzetten en daarnaast praten met partijen. Ik zie nu niets over de ZLTO die publiekelijk (!) CDA en VVD bewerken met akties. Ze komen alleen in beweging als hun kiezers weglopen of morren. Jullie laten het weer liggen.

 • Vhouder

  wat we ook doen heeft geen nut het gaat niet om stikstof ze willen ons gewoon weg hebben als het nu niet lukt dan hebben ze dadelijk wel weer een ander verzinsel

Laad alle reacties (16)

Of registreer je om te kunnen reageren.