Home

Achtergrond

Vraag naar schapen en lammeren valt wat tegen

De prijzen voor schapen en lammeren kwamen op de veemarkt in Leeuwarden niet van hun plek. Van een vlotte handel is momenteel geen sprake.

De vraag viel ietwat tegen op de markt van dinsdag 15 januari. Hoewel er ook redelijk wat dieren werden aangeboden bleven de prijzen nog wel overeind. Voor zware ramlammeren (boven 25 kilo) werd evenals vorige week € 107,50 tot € 117,50 per dier betaald. Ooilammeren in de zwaardere categorie brachten dinsdag € 74 tot € 87,50 per dier op.
Lees verder onder de grafiek.

Geen zicht op hogere prijzen

Handelaren merken op dat de vraag wat minder is, omdat veel inkopers niet de noodzaak hebben om nu te kopen. Op de eerste markt na de jaarwisseling was er wat meer vraag, omdat er daarvoor 2 weken geen markt was geweest. Dat zorgde voor een opleving in de handel, maar vandaag normaliseerde de markt weer.

Zicht op een merkbare verbetering in de handel en de prijzen is er maar nauwelijks. Januari is doorgaans een moeilijke maand. Herstel van de markt moet worden gezocht in februari en maart. Voorlopig blijft de handel stroef en daar passen stabiele prijzen bij, al blijft de prijsdruk wel aanwezig.

Prognose: moeizaam prijshoudend.

Meer informatie over de prijzen en aanvoer op de schapenmarkt in Leeuwarden vindt u in Boerderij op Maat:  

Rammen > 25 kilo
Slachtschapen
Ooien > 20 kilo
Aanvoer

Of registreer je om te kunnen reageren.