Home

Achtergrond

Trend 8: Groene gewasbescherming

Een meetmethode voor biologische gewasbescherming is nodig om de impact van groene middelen te kunnen vergelijken.

Groene gewasbeschermingsmiddelen als alternatief voor chemische middelen staan volop in de belangstelling. De maatschappij wil af van chemie om ziekten, plagen en onkruiden in de landbouw aan te pakken. Producenten van gewasbeschermingsmiddelen werken daarom hard aan het ontwikkelen van middelen die het label groen kunnen krijgen. Een formele, afgebakende definitie van groene middelen is er volgens Jo Ottenheim, secretaris van brancheorganisatie Nefyto, niet. En omdat het vaak gaat om natuurlijke stoffen én micro-organismen is het ook moeilijk aan te geven hoe het aandeel groene middelen dat in de landbouw gebruikt wordt zich ontwikkelt.

Lees ook: Trends in de landbouw: (Geo)politiek bepaalt klimaat

Drie groepen groene middelen

Groene middelen zijn globaal in 3 groepen in te delen, middelen die door de biologische land- en tuinbouw mogen worden gebruikt, officieel EU-goedgekeurde laag-risicomiddelen en de groep bacteriën, schimmels, virussen en feromonen.

Het is volgens Ottenheim een misverstand dat groene middelen niet giftig of niet gevaarlijk zouden zijn. Nicotine bijvoorbeeld is van natuurlijke oorsprong, deze stof is op zich al giftig en door er een paar atomen aan te hangen heb je een nieuwe nicotine-achtige een zogenaamde neonicotinoïde. De groep stoffen die wordt geassocieerd met bijensterfte. Ook bacteriën kunnen erg giftig zijn, denk aan botulisme dat jaarlijks slachtoffers onder watervogels maakt.

Graadmeter Groene Gewasbescherming

Om de discussie over groene middelen op basis van feiten te kunnen voeren, ontwikkelt Nefyto de Graadmeter Groene Gewasbescherming. De groene graadmeter moet inzichtelijk maken hoeveel middelen die mogen worden gebruikt in de biologische landbouw, laagrisicomiddelen en bijvoorbeeld bacteriepreparaten worden gebruikt, zodat een vergelijkbaar beeld ontstaat met de chemische gewasbeschermingsmiddelen. Om het gebruik van chemische middelen te meten, worden kilo’s actieve stof bij elkaar opgeteld. Voor groene middelen is dat niet mogelijk omdat een dosis bacteriën of schimmels uitgedrukt in mg/hectare geen vergelijkbare informatie oplevert.

25% groene toelatingen in 2018

Het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) heeft in 2018 29 groene middelen toegelaten, op een totaal van 120 nieuwe gewasbeschermingsmiddelen. Dit is vergeleken met zo’n 10 jaar geleden een substantiële toename.

Of registreer je om te kunnen reageren.