Home

Achtergrond 3 reacties

Trend 7: Gezondheid en veiligheid speerpunten op erf

Wat zijn de trends van 2019? Trend 7: De gezondheid en veiligheid op het boerenbedrijf krijgen steeds meer aandacht. Onderzoek en signalen vanuit de sector bevestigen de trend. Overheid en belangenorganisaties grijpen in.

Vooral de varkenssector staat in het licht als het om gezondheid gaat. Gezondheid voor dier en mens. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) startte in januari 2018 met stalklimaatcontroles bij varkensboeren. Stallucht met veel NH3, CO2 en fijn stof zijn slecht voor zowel varken als boer. Een kwart van de varkenshouders schijnt longklachten te krijgen.

Arbeidsomstandigheden

Het stalklimaat beïnvloedt de groei en ontwikkeling van de varkens. Ook is de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in 2018 gestart met controles naar arbeidsomstandigheden op varkensbedrijven. Varkenshouders die bezocht zijn, kregen de opdracht een blootstellingsonderzoek te laten doen om de effecten van schadelijke stoffen in de stallucht op de gezondheid in beeld te krijgen. De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) vroeg varkensboeren ervaringen met inspecties te delen om kennis over arbeidsomstandigheden in varkensbedrijven te vergroten.

Luchtwassers

Het handhaven van een gunstig stalklimaat blijkt niet makkelijk. Voor een goed klimaat in de stal wordt 10 ppm NH3 of lager als ideaal gezien. Hogere concentraties zijn schadelijk voor dier en mens. Luchtwassers bleken niet het gewenste resultaat te hebben. Diepere kelders ook niet. Verwarming en goede ventilatie lijken vaak een goede oplossing te zijn. Onderzoek, innovatie en controles zullen de sector dit jaar, en ook aankomende jaren, bezighouden.

Lees ook: Trends in de landbouw: (Geo)politiek bepaalt klimaat

Pluimvee en geiten

Bovendien is de varkenssector niet de enige sector met meer aandacht voor gezondheid. Ook op- en rondom pluimvee- en geitenbedrijven staat gezondheid van de boer, omwonenden en vee hoog op de lijst. Recent onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Wageningen University & Research (WUR) en Universiteit Utrecht toonde aan dat omwonenden van pluimveebedrijven en geitenbedrijven een grotere kans op longontsteking hebben. De oorzaak van longontsteking bij geitenbedrijven is nog niet bekend. Ook is het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV) samen met pluimveehouders en leveranciers recent een onderzoek gestart naar haalbare en betaalbare technieken om fijn stof te reduceren. De resultaten worden begin dit jaar gepresenteerd.

Veilig werken

Naast een gezonde werkomgeving op- en rondom de boerderij, blijft een veilige werkomgeving net zo belangrijk. Reden is het toenemende aantal ernstige ongelukken op het erf. Een gebrek aan bewustzijn over veiligheid wordt gezien als een belangrijke oorzaak.

In 2017 werden 93 ernstige ongelukken gemeld bij de Inspectie SZW, terwijl er in 2015 nog 73 meldingen binnen kwamen. In de periode van 2008-2017 bleek dat het overgrote deel (75%) van de ongelukken veroorzaakt werd door rijdende machines, gevolgd door vallende voorwerpen (19%). Ook omgang met dieren (18%) en vallen van hoogte/vallende voorwerpen (16%) scoorden hoog. De Inspectie SZW voerde in 2017 een reeks van 131 inspecties uit: op 83% van de bedrijven zijn tekortkomingen waargenomen. In totaal werden 336 overtredingen geconstateerd.

Lees ook: Zo voorkom je ongelukken op en om het erf

Campagne ‘Zero accidents in 2020’

Als reactie luidde Arbodienst Stigas de noodklok en startte een campagne onder de naam ‘Zero accidents in 2020’. Doel is om het aantal ongevallen significant terug te brengen. Daarvoor tekenden 10 partijen, waaronder LTO Nederland en Cumela Nederland. Er gaat extra aandacht uit naar communicatie, voorlichting en tools om het veiligheidsbewustzijn naar een hoger plan te tillen. Het initiatief wordt ondersteund door het RIVM en de Inspectie SZW.

Preventie

Ook kwam er eind 2018 bericht vanuit de Tweede Kamer om dit jaar € 1 miljoen extra uit te trekken voor een campagne voor het bevorderen van veilig werken in de land- en tuinbouw. Preventie en informatieverstrekking zijn de speerpunten. Stigas is tevreden met het extra geld en aandacht voor veiligheid in de sector: de sector is volop bezig met het thema duurzaam ondernemen. Daar is veiligheid een belangrijk onderdeel van.

Dodelijke ongevallen op boerenerf inperken

De afgelopen 10 jaar vielen gemiddeld 16 dodelijke slachtoffers per jaar in de agrarische sector: een trend die doorbroken moet worden. Niet voor niks dus dat er dit jaar extra campagnes en voorlichtingen gestart worden om dit aantal fors te reduceren. Elk dodelijk ongeval is er één te veel.

Laatste reacties

  • farmerbn

    En dat allemaal om de veestapel te verkleinen. We weten allemaal dat roken en het verkeer de meeste slachtoffers maken. ps, Als je schrijft dat een kwart van de varkenshouders longontsteking schijnt te hebben , dan zeg je dat het niet zo is.

  • varken23

    Veestapel verkleinen zou voor de varkensboeren nog niet eens zo'n gek idee zijn. Een beetje minder aanbod leidt misschien tot betere prijzen.

  • Snel

    veestapel alleen in Nederland verkleinen heeft geen effect op de prijs,die wordt Europees bepaald.

Of registreer je om te kunnen reageren.