Home

Achtergrond

Stalklimaatconcept verlaagt emissies met zuurstof

Jacques Torn ontwikkelde een nieuw stalklimaatconcept, gebaseerd op het oxidatieproces van zuurstof. Dit zou emissies reduceren en voor betere diergezondheid zorgen.

Torn heeft zelf ervaren dat een gebrek aan zuurstof leidt tot chronische gezondheidsproblemen. Zijn nieuwe stalsysteem gebaseerd op het oxidatieproces van zuurstof, wat Torn QLO2 Oxygen noemt, zou moeten leiden tot een betere leefomgeving voor dieren.

Hoe werkt het systeem?

“In intensieve veehouderijstallen wordt het niveau van zuurstof (02) verdrongen door onder andere CO2, NH3 en fijnstof. De huidige reductiesystemen werken vaak met een end-of-pipe-oplossing en hiermee wordt het klimaat in de stal niet verbeterd. Met ons klimaatconcept kan via sensoren bepaald worden of via verneveling extra zuurstof in de stal toegevoegd moet worden. Hierdoor reduceren de schadelijke emissies en verbetert de gezondheid van het dier. Toevoeging via drinkwater geeft nog een extra boost. Een vitaler dier stoot minder emissies uit. Een kip bijvoorbeeld die zich gezonder voelt, heeft minder stress, beweegt minder schrikachtig en geeft daardoor minder fijnstof.”

Is het product QLO2 Oxygen een toegelaten middel?

“Het is geen chemisch product, het hoofdbestanddeel van QLO2 is water plus zuurstof en bestaat al 30 jaar. Het middel, onder de humane versie ASO35%, wordt veel in de topsport gebruikt en staat op de lijst van dopingvrije middelen (BSCG). Het is een 100% natuurlijk, non-toxic-product en GMP+-gecertificeerd.”

Lees verder onder de foto

Jacques Torn: "Een vitaler dier stoot minder emissies uit. Een kip bijvoorbeeld die zich gezonder voelt, heeft minder stress, beweegt minder schrikachtig en geeft daardoor minder fijnstof." - Foto: Ronald Hissink
Jacques Torn: "Een vitaler dier stoot minder emissies uit. Een kip bijvoorbeeld die zich gezonder voelt, heeft minder stress, beweegt minder schrikachtig en geeft daardoor minder fijnstof." - Foto: Ronald Hissink

Je hebt al proeftesten uitgevoerd in stallen, wat zijn de uitkomsten?

Ik heb onder andere bij maatschap Vorkink in Holten (Ov.) in een vleesvarkensstal een kleinschalige test gedaan. Hierbij werd binnen 2 uur op de meetpunten al een ammoniakreductie bereikt van 40 tot 55%. Ook bij testen via drinkwatergift in een vleeskuikenopfokstal en bij vleeskalveren zijn positieve effecten gemeten op de groei en gezondheid van de dieren.”

Wat zijn de kosten van een dergelijke installatie in de stal?

Het systeem is eenvoudig in bestaande stallen in te bouwen, maar de kosten per stal zijn nu nog lastig aan te geven en ook afhankelijk van het aantal sensoren dat nodig is. Het systeem is niet alleen geschikt om emissies bij de bron aan te pakken, maar ook om de gezondheid en daarmee de groei en prestaties van de dieren te verbeteren. Vooralsnog is het systeem nog niet erkend door de overheid en zullen de veehouders nog een andere techniek moeten toepassen om uitstoot van emissies te reduceren.”

Wat zijn je vervolgstappen?

Om erkenning te krijgen voor de Rav-lijst moet ik het testtraject doorlopen, met een erkend bureau, om te bepalen wat de structurele uitkomsten zijn van dit klimaatconcept. Naast het aantonen van emissiereductie voor NH3, geur- en fijnstof wil ik ook graag de gezondheidsaspecten meenemen in het onderzoek. Om een dergelijk rapport te laten maken heb ik minstens € 250.000 nodig. Ik ben hiervoor in gesprek met verzekeraars en banken, maar elke vorm van funding om dit biologisch concept te realiseren, is welkom.”

Lees ook: Klimaat varkensstal verbeteren met warmteterugwinning

Of registreer je om te kunnen reageren.