Home

Achtergrond 2 reacties

Signaal mogelijk belangrijker dan pot geld voor jonge boer

De steunmaatregel van € 75 miljoen voor jonge boeren lijkt een prachtig cadeau. Het is maar de vraag of het de jonge boeren écht helpt.

Landbouwminister Carola Schouten begint het jaar positief met de steunmaatregel voor jonge ondernemers. Het beschikbare budget van € 75 miljoen was al opgenomen in het regeerakkoord, dus dat er een cadeau zou zijn voor de jonge boeren, was al bekend. Maar nu kon het cadeau ook uitgepakt worden. De hoofdlijnen van de plannen zijn bekend.

Staatssteun

Lange tijd heeft het ministerie overlegd met belangenorganisaties als NAJK en LTO en andere betrokkenen, zoals de banken. Het was een flinke puzzel om een plan te maken naar de behoefte van de jonge ondernemers, waarbij naast de bestaande regelingen ook rekening moet worden gehouden met de staatssteunregels. Het resultaat is dat er geen bedrijfsovernamefonds komt, zoals eerder was aangekondigd in het regeerakkoord, maar een garantiefonds voor jonge ondernemers die willen investeren in innovaties of duurzaamheid.

Lees verder onder de tweet.

Borgstellingsregeling Landbouw

Het oorspronkelijke doel om jonge ondernemers te helpen bij bedrijfsoverdracht zelf is zelfs opzij gezet. Daarvoor zijn volgens de minister andere regelingen, zoals de Borgstellingsregeling Landbouw. Jonge boeren bleken ook niet echt enthousiast over nog een regeling voor de bedrijfsovername zelf, omdat dit de overnamebedragen alleen maar zou opdrijven. Fijn voor het pensioen van de oudere generatie, maar lastig voor de jonge generatie.

Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Een echt fonds waaruit jonge boeren concreet geld krijgen, was volgens de minister ook geen goede optie. Hiervan zou maar een klein deel van de jonge boeren geholpen zijn en is de steun maar van korte duur. Als het geld op is, is het op. Bovendien is er via de Jonge Landbouwersregeling (Jola) via het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) al subsidie beschikbaar voor investeringen door jonge bedrijfsopvolgers en krijgen de jonge ondernemers al een extra premie bij de hectarepremie van het GLB.

Jonge boeren zitten niet te springen op nog meer leningen

Rabobank

Hoewel NAJK en LTO enthousiast reageren op de plannen, kijkt Rabobank al iets kritischer. Zij verwachten niet dat er veel boeren gebruik zullen maken van de regeling, omdat volgens hen financieringsgebrek vaak niet het probleem is bij het realiseren van nieuwe plannen. Bovendien zou je verwachten dat boeren in dat soort gevallen wel kijken of ze gebruik kunnen maken van bestaande regelingen, zoals de Borgstellings MKB-Landbouwkredieten. Jonge ondernemers zitten daarnaast niet te springen op nog meer leningen.

Eerste signaal

Een aanzienlijk deel van het budget, € 11 van de € 75 miljoen wordt besteed aan het begeleiden en scholen van jonge ondernemers. Dit moet jonge boeren en tuinders helpen bij het lastige traject van bedrijfsovername en vervolgens bij het ontwikkelen van het ondernemerschap om een bedrijf te kunnen runnen in de huidige tijd. En dan gaat het niet meer om het zo efficiënt mogelijk produceren van agrarische producten, maar vooral om het produceren volgende de wensen en eisen van de maatschappij.

Toekomstvisie

Of de regeling echt helpt is de vraag. Het signaal dat het ministerie jonge agrariërs wil helpen en ook aangeeft in welke richting ze moeten investeren, is in ieder geval een goede ondersteuning. Het is het eerste signaal dat de toekomstvisie van Schouten om de landbouw te verduurzamen ook écht in de praktijk wordt gebracht. Dit biedt wellicht de duidelijkheid waar de ondernemers zo naar snakken.

Lees ook: NAJK en LTO positief over jonge boerenregeling

Laatste reacties

  • g.g

    Klopt

  • antoine1

    Waar alle ondernemers (en dus ook jonge) naar snakken, is betrouwbaarheid van de overheid!

Of registreer je om te kunnen reageren.